Ngân hàng Quốc tế VIB Bình dương. Số tài khoản Nguyễn Minh Tuấn 613704060040656