Trần Trí 48
Mã số thành viên: 268849
Tham gia từ: 16/10/2016
Điện thoại: 09393
Địa chỉ: Mỹ Phước, Long Xuyên - An Giang
BÁN MỘT MÓN HÀNG - GỞI MỘT NIỀM TIN - TRAO MỘT KIẾN THỨC!
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Gói nằm bằng sứ hàng xưa men rạn hiếm gặp.

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:41 16/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:42 Hôm nay
Cặp Kỳ Lân siêu mini Nhật bản.

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:08 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:41 Hôm nay
2 bộ gồm 10 cái đĩa vuông xưa Nhật bản

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:15 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:39 Hôm nay
3 bộ gồm 9 dĩa sứ đẹp !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 17:25 16/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:27 Hôm nay
Đồ văn phòng Nhật bản.

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 21:35 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 14:59 Hôm nay
Bộ ấm trà đẹp Nhật bản.

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:13 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 22:27 Hôm qua
Gốm sứ Nam Bộ 1 lần cho 4 món !. Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 13:17 16/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:21 Hôm qua
3 món giao lưu 1 lần.Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:22 16/02/19  ○ Cập nhật lúc 16:35 16/02/19
Bộ 8 chung sứ men ngọc Nhật bản

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:45 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:13 16/02/19
Chậu trồng thủy sinh men xanh sơn thủy Nhật bản.Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 11:02 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:12 16/02/19
Sake xưa Nhật bản.Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 15:32 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:11 16/02/19
Dĩa sứ tiểu cảnh men rạn xưa. Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 11:18 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:11 16/02/19
Chậu sứ ( thống sứ ) trồng sen thủy sinh men nâu núi lửa Nhật bản.Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 11:41 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 14:26 16/02/19
Tách trà xưa Nhật bản.Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 15:39 12/02/19  ○ Cập nhật lúc 15:42 14/02/19
Ấm trà tàu giả cổ đẹp. Đã giao lưu !

Phố Dụng Cụ Gia Dụng  ○ Đăng lúc 16:38 13/02/19  ○ Cập nhật lúc 21:02 13/02/19
Trang:    Trước  1   2   Sau