Ngô Thanh Huy ( SN 1973 ). Số tài khoản 007.100.346.3866 Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Tp Đà Lạt.
Danh sách bản tin