Chào các bác trên phố.e lập nik từ 2017 nhưng ít giao lưu trên phố chủ yếu qua zalo.nhắn tin .gọi điện... Giờ mới lên phố giao lưu mong a e xa gần chỉ giáo ạ