tôi lên phố mua bán để giao lưu trao đổi hàng hóa,với tiêu trí thẳng thắn,trung thực,làm ăn lâu bền với các chiến hữu ae..!
Danh sách bản tin