Chuyên dụng cụ : JAPAN,U.S.A,GERMANY:số tài khoản 0471000330202 vietcombank CN Châu Đốc An Giang, nguyễn thanh tú