Cường 0
Mã số thành viên: 309454
Tham gia từ: 04/11/2017
Điện thoại: 09098
Địa chỉ: Tân Sơn Nhì, Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Bán zippo xưa cũ bằng đồng các năm 1964 1974

Phố Bật Lửa  ○ Đăng lúc 17:16 16/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:33 Hôm qua
 1 Bình Luận
Hai cái bật lửa xưa cũ bằng đồng

Phố Bật Lửa  ○ Đăng lúc 16:56 13/04/19  ○ Cập nhật lúc 13:33 Hôm qua
Đèn dầu xưa cũ

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:05 01/08/18  ○ Cập nhật lúc 13:33 Hôm qua
Thanh như ý cát tường bằng đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:30 27/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:33 Hôm qua
Bình trà đồng xưa quả phật quai đào

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:31 27/10/18  ○ Cập nhật lúc 13:33 Hôm qua
Xông trầm đồng và cặp bình long phụng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:24 15/11/17  ○ Cập nhật lúc 09:55 20/04/19
Đầu con tuần lộc để bàn bằng đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:50 30/11/17  ○ Cập nhật lúc 09:55 20/04/19
Đầu con bò tót bằng đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:55 21/06/18  ○ Cập nhật lúc 09:55 20/04/19
Bình rượu đồng và tước

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:29 07/03/18  ○ Cập nhật lúc 20:05 18/04/19
Đầu con tuần lộc treo tường bằng đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 09:59 15/11/17  ○ Cập nhật lúc 20:05 18/04/19
Cặp kiếm và cây đao bằng đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 18:41 05/07/18  ○ Cập nhật lúc 20:05 18/04/19
Bán zippo xưa cũ bằng đồng các năm 1964 1974

Phố Bật Lửa  ○ Đăng lúc 21:32 13/03/19  ○ Cập nhật lúc 13:26 18/04/19
Bình bông bằng vỏ đạn

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:16 30/04/18  ○ Cập nhật lúc 13:26 18/04/19
 2 Bình Luận
Quan long ấn như ý kim tỷ

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:27 15/11/17  ○ Cập nhật lúc 13:26 18/04/19
Cây rìu con rồng bằng đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 22:18 14/05/18  ○ Cập nhật lúc 10:58 17/04/19
Trang:    Trước  1   2   Sau