Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1
Mã số thành viên: 319633
Tham gia từ: 09/05/2018
Điện thoại: O9314
Địa chỉ: Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh
Sòng phẳng là tri kỷ - Nợ nần là chia ly
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Tượng Phật ngồi tòa sen xưa (đồng).Cao 41 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:58 09/10/18  ○ Cập nhật lúc 20:22 Hôm qua
 1 Bình Luận
Bát Tiên xưa (đồng) cao 16 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 18:13 10/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm qua
Hổ Phù chuẩn cổ.Cao 16cm×20cm×12c m.Nặng 1kg500g.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:07 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm qua
Tượng Đạt Ma (đồng) cao 33 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 16:17 29/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:18 Hôm qua
Tượng Di Lạc Phú Quý quá hải xưa(đồng).C ao 47 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:04 09/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
Tượng Hồ Chí Minh xưa (đồng). Cao 23 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 01:58 17/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
Cô gái Thành Lễ cao 27cm ( có chữ ký )

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:42 08/08/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
Lư đồng cổ xưa cao 56 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 15:05 25/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
Tượng Phật xưa (đồng) cao 42cm ngang 23cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 16:20 29/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
 1 Bình Luận
Tượng Quan Âm (đồng) cao 43 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 15:34 06/10/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
Ông ba mươi (cọp)xưa .Cao 15 cm,dài 25 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:12 22/12/18  ○ Cập nhật lúc 17:17 Hôm qua
Thành Lễ.Cao 43 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:54 09/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:40 Hôm qua
Tượng cô gái Pháp có mộc lạ.Cao 42,5 cm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:07 12/11/18  ○ Cập nhật lúc 16:36 16/02/19
Bộ tranh xưa chữ Phúc Lộc Thọ cẩn đá Ruby và thạch anh.Kích thước 29cm×24cm

Phố Trang Sức  ○ Đăng lúc 17:18 01/11/18  ○ Cập nhật lúc 11:38 16/02/19
 2 Bình Luận
Ấm đồng

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 23:23 21/06/18  ○ Cập nhật lúc 11:38 16/02/19
 1 Bình Luận
Trang:    Trước  1   2   Sau