Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1
Mã số thành viên: 319633
Tham gia từ: 09/05/2018
Điện thoại: O9314
Địa chỉ: Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh
Sòng phẳng là tri kỷ - Nợ nần là chia ly
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Tượng cô gái Pháp xưa và đàn chó (đồng).Cao 36cm.Ngang22cm. Nặng 4kg800g

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:52 Hôm nay
Cô gái Pháp xưa có mộc lạ (đồng). Cao 43cm.Nặng 3kg500g.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:47 Hôm nay
Di lạc Phú Quý chuẩn xưa (đồng).Cao 30cm.Ngang 52cm.Nặng 19kg.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:43 Hôm nay
Ông Ba Mươi Cọp xưa(đồng).C ao 14cm.Ngang 25cm.Nặng 2kg800g.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:32 Hôm nay
Phật thủ Thành Lễ xưa đẹp có chữ ký ( đồng). Cao 24cm.Nặng 6kg500g.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:26 Hôm nay
Mũ Quan ra trận xưa (đồng).Nặn g 1kg200g.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 13:07 Hôm nay
Phật Chăm-pa thếp vàng xưa (đồng).Cao 32cm.Nặng 1kg800g.Lành tuyệt đối.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 21:45 21/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Lư đỉnh bóng Lân vờn cầu chuẩn xưa.Cao 55cm.Đường kính 30cm.Nặng 13kg.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:46 16/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Xông trầm Lân nhả khói chuẩn xưa.Cao 28cm.Nặng 3kg900g.Lành tuyệt đối.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:15 29/03/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Xông trầm thời kỳ cuối Đông Sơn- Giao Chỉ.Cao 18cm.Đường kính 11cm.Lành tuyệt đối.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:39 16/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Bộ bát Tiên chuẩn xưa(đồng).C ao 16cm.Lành tuyệt đối.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:43 16/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Tượng HCM xưa (đồng). Cao 39cm ngang 30 cm.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:57 11/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Hổ Phù chuẩn cổ .Cao 16 cm × 20 cm × 12 cm.Lành tuyệt đối.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 12:13 16/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Ông Thần Tài xưa.Đem lại may mắn cho gia chủ.Cao 25cm.Nặng 2kg800g.

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 11:49 16/04/19  ○ Cập nhật lúc 09:06 Hôm nay
Trang:    Trước  1   2   Sau