Đã và đang sưu tầm tem thư - bưu thiếp, tiền xu - bạc giấy, Bật lửa các loại và vài thứ linh tinh khác như tẩu hút thuốc, tranh-tượng, nanh móng sừng ngà... và nay lại nghiện thêm một chủ đề mới là nhẫn Mỹ, đồng hồ các cái và các loại đá điêu khắc/đá phong thủy, he he...
Danh sách bản tin