Các Bác quan tâm đến mặt hàng trên trang của em, vui lòng nhắn tin e sẽ phản hồi ngay, do công việc e ko nghe máy được, xin các Bác thông cảm. Cám ơn!