minh hieu SG 84
Mã số thành viên: 51883
Tham gia từ: 30/09/2010
Điện thoại: 09027
Địa chỉ: Quận BìnhTân TP Hồ Chí Minh - Tp. Hồ Chí Minh
Xem nhiều hơn tại https://www.facebook.com/do.xua.0902748350/
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
2 máy ảnh xưa
990.000 ₫


Phố Máy Ảnh  ○ Đăng lúc 10:53 05/02/19  ○ Cập nhật lúc 23:17 14/02/19
đèn mang song hiệu con bướm

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 15:33 14/02/19
Cân tiểu ly xưa

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 16:15 15/09/18  ○ Cập nhật lúc 09:47 13/02/19
giao lưu 2 bàn ủi con gà

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 15:01 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 09:47 13/02/19
Máy chiếu phim Japan
2.900.000 ₫


Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 15:41 04/02/19  ○ Cập nhật lúc 22:22 11/02/19
 1 Bình Luận
Điện thoại quay số đẹp

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 15:35 04/02/19  ○ Cập nhật lúc 22:21 11/02/19
đèn măng sông red heart

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 16:31 11/01/19  ○ Cập nhật lúc 09:14 09/02/19
Máy đánh chữ cổ

Phố Máy Móc Cổ  ○ Đăng lúc 12:17 25/11/18  ○ Cập nhật lúc 10:31 05/02/19
 1 Bình Luận
bàn ủi con gà (đã bán)

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 09:22 20/01/19  ○ Cập nhật lúc 22:18 23/01/19
Đèn dầu và cân

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 15:12 09/01/19  ○ Cập nhật lúc 22:28 19/01/19
cặp đèn Thăng long/đã bán

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:08 12/01/19  ○ Cập nhật lúc 10:08 17/01/19
 1 Bình Luận
xẽng xếp USA

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:06 24/11/18  ○ Cập nhật lúc 10:21 08/01/19
Hơn 40 năm vẫn sử dụng tốt-đã bán

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 10:35 28/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:07 07/01/19
Bàn tính gỗ

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 15:07 25/12/18  ○ Cập nhật lúc 14:07 07/01/19
bàn tính 13 cột đồng/đã bán

Phố Đèn và Đồ Kim Loại Xưa  ○ Đăng lúc 09:43 24/11/18  ○ Cập nhật lúc 22:48 24/12/18
Trang:    Trước  1   2   Sau