* Khi thế giới vật chất biến mất, chỉ còn lại duy nhất âm nhạc và tiềm thức của bạn. Đó chính là Hi-end!
 
* Chơi cho đến khi ong thôi làm mật.
 
* Bán hàng là cho đi một giá trị, người mua nhận được giá trị và biết ơn bạn vì đồng tiền họ bỏ ra một cách xứng đáng.
 
* Bán cần có tâm - Mua cần có tầm. 
 
* Khi sống cần phải biết chia sẻ, khi chết nhớ đừng quên chia chác.
 
CÁM ƠN VÌ TẤT CẢ!
Danh sách bản tin