Chung Chí Phát 97
Mã số thành viên: 60907
Tham gia từ: 22/04/2011
Điện thoại: 09126
Địa chỉ: Thành phố Nam định - Nam Định
Phát Đàn -Nam Định
  Bản tin    Thông tin    Nhận xét  
Tranh sơn dầu xưa của họa sỹ Lưu Công Nhân về đề tài xây dựng - Kính phố !

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 16:38 14/01/19  ○ Cập nhật lúc 21:01 10/02/19
 1 Bình Luận
Ba bức tranh lụa của họa sỹ Trương Văn Ý ( Họa sỹ thời Sài gòn Gia định xưa ) về nông thôn - Kính phố !

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 23:12 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 12:44 18/01/19
Tranh Lê Chánh họa sỹ Gia định xưa

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 23:45 01/10/18  ○ Cập nhật lúc 19:26 16/01/19
Bể đá cạn cổ để bàn - Kính phố !

Phố Cây Cảnh - Đá Cảnh  ○ Đăng lúc 14:58 13/11/17  ○ Cập nhật lúc 12:26 03/11/18
Tranh sơn mài trứng của họa sỹ Hoàng Ngọc ( Họa sỹ Đông Dương khóa 3 ). Đề tài Phúc Lộc Thọ - Kính phố !

Phố Tranh, Thư pháp  ○ Đăng lúc 23:20 04/10/18  ○ Cập nhật lúc 12:26 03/11/18