kinh doanh các thiết bị âm thanh mới & đã qua sử dụng.xuất xứ,ANH, MỸ, NHẬT.