-Tha thứ đã là tốt.Quên đi lại là tốt hơn. ***Đường đời lắm nẻo gian truân....Người đi để lại phúc phần cho con! *** -Tiền bạc trong cuộc sống chỉ là phương tiện để sinh hoạt. Nếu lấy nó làm mục đích thì lý-trí và tình nghĩa sẽ bị lu mờ. -1. Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích. 2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích. 3. Anh em không hòa, bạn bè vô ích. 4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích. 5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích. 6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích. 7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích. ------------------------- TK sacombank SỐ :060047732304
Danh sách bản tin