Chào các Bác - rất vui khi được làm quen - giao lưu - trao đổi cùng các Bác /