Tem Thế Giới (PM)

Thông tin mô tả

 

Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k

Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816
 
đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 
 
 
 

 

PM01 - Mỹ   - Giá 60k

gal_108356_66656a59a6f9b.jpg

 

 

PM02 - Mỹ   - Giá 50k

gal_108356_66656a6978c09.jpg

 

 

PM03 - Tem Mỹ 1938, tem bấm lổ  - Giá 40k

gal_108356_66656a77a9df8.jpg

 

 

PM04  - Tem Mỹ 1935 dùng ở Philippine - Giá 55k

gal_108356_66656a84c8c31.jpg

 

 

 

PM05  - Philippine 1887 , in đè 8cents - Giá 100k

gal_108356_66656a92827f9.jpg

 

 

PM06 - Mỹ dùng cho Philippine và Islands  - Giá 120k

gal_108356_66656a9f00b83.jpg

 

 

PM07  - Mỹ 1917   - Giá 50k

gal_108356_66656aab2058b.jpg

 

 

PM08  - Mỹ tem in đè O.B. bị ngược - Giá 120k (Đã Bán)

gal_108356_66656ab8d736e.jpg

 

 

PM09 - Tem Mỹ in đè O.B. - Giá 50k 

gal_108356_66656ac6cf0fe.jpg

 

 

PM10  - Tem Mỹ in đè MANILA   P.I.  - Giá 60k

gal_108356_66656ad5624c1.jpg

 

 

PM11  - Mỹ 1922 , 2 tem - Giá 70k

gal_108356_66656ae31b609.jpg

 

 

PM12 - Tem Mỹ 1919   - Giá 80k

gal_108356_66656af0724e7.jpg

 

 

PM13  - Tem Mỹ 1922 , 2 tem - Giá 80k

gal_108356_66656afeafd68.jpg

 

 

PM14  - Tem Malaysia KEDAH - Giá 25k 

gal_108356_66656b0a9d39a.jpg

 

 

PM15 - Tem Malaysia Johore - Giá 25k 

gal_108356_66656b171bd1f.jpg

 

 

PM16  - Tem Triều Tiên xưa, tem không răng - Giá 150k 

gal_108356_66656b24aaf95.jpg

 

 

PM17  - Tem Hàn Quốc xưa - Giá 150k 

gal_108356_66656b31a7cfd.jpg

 

 

PM18  - Tem Hàn Quốc 1955 - Giá 50k 

gal_108356_66656b3f0d070.jpg

 

 

PM19  - Tem Mỹ dùng cho Philippine , mộc bưu chính Thượng Hải 1938 - Giá 150k 

gal_108356_66656b4ce2ce5.jpg

 

 

PM20  - Tây Ban Nha xưa - Giá 110k

gal_108356_66656b59d55b9.jpg

 

 

PM21  - Hungary 1918 , tem in đè ngược - Giá 200k (Đã Bán)

gal_108356_66656b6588564.jpg

 

 

PM22  - Hungary tem in đè ngược - Giá 120k (Đã Bán)

gal_108356_66656b728f261.jpg

 

 

PM23  - Canada New Foundland 1880 - Giá 120k

gal_108356_66656b7f4e48e.jpg

 

 

PM24  - Canada 1870 - Giá 90k

gal_108356_66656b8d71e61.jpg

 

 

PM25  - Canada 1870 - Giá 90k

gal_108356_66656b9bf3db4.jpg

 

 

 

 

PM26 - Canada tem Mẫu - Giá 250k 

gal_108356_666578b5b13f5.jpg

 

 

PM27 - Tem Đức 1921, tem in đè - Giá 50k

gal_108356_666578cbe66f7.jpg

 

 

PM28  - Tem Colombia 1903 - Giá 60k 

gal_108356_666578dc444d6.jpg

 

 

PM29 - Tem Colombia 1903 - Giá 60k 

gal_108356_666579087bd82.jpg

 

 

PM30  - Colombia 1903 - Giá 60k 

gal_108356_6665791d25817.jpg

 

 

PM31 - Bồ Đào Nha 1898 , tem in đè - Giá 60k 

gal_108356_6665792c425b4.jpg

 

 

PM32 - Timor 1898 , tem in đè - Giá 120k

gal_108356_6665793c09b6c.jpg

 

 

PM33  - Haiti 1914 , 2 tem in đè - Giá 150k/2tem 

gal_108356_66657949a1a94.jpg

 

 

PM34  - Haiti 1914 , 3 tem in đè - Giá 150k/3tem  

gal_108356_6665796130f7c.jpg

 

 

PM35  - Tem Thailand xưa 1926, tem hiếm - Giá 650k 

gal_108356_6665797397b27.jpg

 

 

PM36 - Tem  Thailand xưa , tem in đè - Giá 150k

 gal_108356_66657984d22d2.jpg

 

 

PM37 - Tem  Thailand xưa , tem in đè - Giá 150k

gal_108356_6665799299c61.jpg

 

 

PM38  - Tem Thailand 1963 , bộ 2 tem  - Giá 45k

gal_108356_666579a287acd.jpg

 

 

PM39  - Tem Pháp xưa in đè  - Giá 120k

gal_108356_666579b6c5d1c.jpg

 

 

PM40   - Tem Pháp  1920    - Giá 30k

gal_108356_666579c3deca8.jpg

 

 

PM41 - Pháp xưa 10c  - Giá 20k

gal_108356_666579dd6f374.jpg

 

 

PM42  - Pháp xưa 10c  - Giá 20k

gal_108356_666579f592a6f.jpg

 

 

PM43  - Tem Thuộc địa Pháp Reunion - Giá 20k

gal_108356_66657a0537cc8.jpg

 

 

PM44  - Tem Thuộc địa Pháp Martinique - Giá 20k

gal_108356_66657a1440b19.jpg

 

 

PM45 - Tem thuộc địa Pháp  - giá 20k 

gal_108356_66657a2246069.jpg

 

 

PM46  - Tem thuộc địa Pháp - giá 40k/2tem 

gal_108356_66657a3262770.jpg

 

 

PM47 - Pháp 4 tem thuế - giá 70k/4tem

gal_108356_66657a46bb9ad.jpg

 

 

PM48  - Haiti 1882 , 3 tem  - Giá 150k

gal_108356_66657a589841d.jpg

 

 

PM49  - Haiti 1882 , 3 tem  - Giá 150k

gal_108356_66657a6935c95.jpg

 

 

PM50  - Haiti 1882 , 3 tem  - Giá 150k

gal_108356_66657a7c8a564.jpg

 

 

 

 

PM51   - Haiti 1898 - 1906 , 4 tem  - Giá 120k

gal_108356_6665a4ff777f7.jpg

 

 

PM52  - Haiti 1898 - 1906 , 8 tem  - Giá 200k

gal_108356_6665a51fe6792.jpg

 

 

PM53  - HaiTi  1906 , 5 tem  - Giá 120k

gal_108356_6665a53d0e588.jpg

 

 

PM54 - Haiti 1906 , 3 tem - Giá 75k

gal_108356_6665a5514ad72.jpg

 

 

PM55 - Haiti 1914  , 3 tem  - Giá 90k

gal_108356_6665a564e61fd.jpg

 

 

PM56 - Haiti 1914 , 2 tem  - Giá 100k

gal_108356_6665a5768db53.jpg

 

 

PM57 - Haiti 1914 , 2 tem  - Giá 100k

gal_108356_6665a5877a70f.jpg

 

 

PM58 - Haiti 1914 , 1 tem  - Giá 50k

gal_108356_6665a59d122a9.jpg

 

 

PM59  - Haiti 1914 , 3 tem - Giá 60k

gal_108356_6665a5ac344cd.jpg

 

 

PM60  - Haiti 1960 , 4 tem in đè Hồng Thập Tự, Mint - Giá 200k

gal_108356_6665a5bdc924f.jpg

 

 

PM61 - Haiti 1959 , 4 tem in đè Hồng Thập Tự ,  Mint - Giá 120k

gal_108356_6665a5cf0ae77.jpg

 

 

PM62  - Haiti 1959 , bộ 6 tem in đè Hồng Thập Tự Mint - Giá 180k

gal_108356_6665a5e1e7d63.jpg

 

 

PM63 - Haiti 1959 , bộ 6 tem Mint - Giá 120k

gal_108356_6665a5f0754bd.jpg

 

 

PM64  - 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_6665a5fe9cfbf.jpg

 

 

PM65  - Thổ Nhĩ Kỳ 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_6665a60e1f612.jpg

 

 

PM66  - IRan 3 tem - Giá 90k

gal_108356_6665a61d1db55.jpg

 

 

PM67 - Columbia 1903 , 4 tem - Giá 100k 

gal_108356_6665a62bd61d3.jpg

 

 

PM68  - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem -  Giá 90k 

gal_108356_6665a674c9275.jpg

 

 

PM69  - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem - Giá 90k 

gal_108356_6665a6833ead6.jpg

 

 

PM70   - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem - Giá 90k 

gal_108356_6665a68f6e613.jpg

 

 

PM71  - Columbia 1891 - 1899 , 3 tem  - Giá 90k 

gal_108356_6665a6a23ff04.jpg

 

 

PM72 - Columbia 1904  - Giá 60k 

gal_108356_6665a6afca21b.jpg

 

 

PM73  - Columbia 1899 , 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_6665a6bdef294.jpg

 

 

PM74   - Columbia 1902 - Giá 30k 

gal_108356_6665a6d9795cc.jpg

 

PM75  - Columbia - Giá 50k 

gal_108356_6665aa20d4ea4.jpg

 

 

 

 

PM76  - Columbia - Giá 40k 

gal_108356_6665af74877ef.jpg

 

 

PM77  - Columbia 1904 - Giá 20k 

gal_108356_6665af86d31f8.jpg

 

 

PM78 - Columbia 1903 - Giá 35k 

gal_108356_6665af967dda7.jpg

 

 

PM79  - Columbia 1902 tem không răng - Giá 50k 

gal_108356_6665afa778006.jpg

 

 

PM80  - Columbia 1904 - Giá 25k 

gal_108356_6665afb6d9ec5.jpg

 

 

PM81  - Columbia - Giá 40k 

gal_108356_6665afc56acc3.jpg

 

 

PM82  - Bolivar 1902 tem không - Giá 100k

gal_108356_6665b0281b376.jpg

 

 

PM83  - Bolivar 1882 tem không răng - Giá 100k

gal_108356_6665b0640d94e.jpg

 

 

PM84 - Liechtenstein Liên Xô củ  - Giá 25k 

gal_108356_6665b073e750f.jpg

 

 

PM85  - Nga 1956 - Giá 25k 

gal_108356_6665b0a2e062a.jpg

 

 

PM86  - Nga 1914 tem quân bưu - Giá 55k 

gal_108356_6665b0b153a45.jpg

 

 

PM87 - Lietuva thuộc Nga - Giá 25k 

gal_108356_6665b0e7d76f0.jpg

 

 

PM88 - EESTI thuộc Nga - Giá 100k/5tem

gal_108356_6665b0f5792f0.jpg

 

 

PM89  - Mexico 1887 , 4 tem - Gía 100k

gal_108356_6665b1093aac8.jpg

 

 

PM90  - Mexico 3 tem  - Gía 90k

gal_108356_6665b121ab30a.jpg

 

 

PM91 - Mexico 1887-1908 , 3 tem  - Gía 90k

gal_108356_6665b14c2f308.jpg

 

 

PM92 - Mexico 1887-1908 , 3 tem  - Gía 90k

gal_108356_6665b16548917.jpg

 

 

PM93 - Mexico 1908 - Gía 30k

gal_108356_6665b17267d58.jpg

 

 

PM94 - Mexico 1893 - Gía 40k

gal_108356_6665b1843b0b8.jpg

 

 

PM95 - Mexico tem in đè - Gía 20k 

gal_108356_6665b195b05d7.jpg

 

 

PM96 - Mexico 1914 tem in đè  - Gía 70k

gal_108356_6665b1a42cef9.jpg

 

 

PM97  - Mexico 2 tem - Gía 35k

gal_108356_6665b1b3c5b0d.jpg

 

 

PM98  - Mexico 1914 - Gía 35k

gal_108356_6668489dab903.jpg

 

 

PM99  - Mexico 2 tem  - Gía 35k

gal_108356_666848b22d92d.jpg

 

 

PM100  - Mexico 1887 - 1908 , 2 tem - Gía 60k

gal_108356_666848c59ef3e.jpg

 

 

 

 

PM101   - Mexico 1874 - Gía 40k

gal_108356_66684db6682c4.jpg

 

 

PM102  -  Mexico 1921 - Gía 25k

gal_108356_66684dcab2442.jpg

 

 

PM103  - Romania 1915 , 2 tem in đè - Giá 60k

gal_108356_66684df323c29.jpg

 

 

PM104 - Romania 1906 , 11 tem - Giá 320k

gal_108356_66684e07b9586.jpg

 

 

PM105 - Romania 1915 , bộ 12 tem - Giá 300k

gal_108356_66684e21b974c.jpg

 

 

PM106 - Romania 1915 , 15 tem - Giá 350k

gal_108356_66684e3659c58.jpg

 

 

PM107  - Sudan 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_66684e958ab38.jpg

 

 

PM108  - Jordan - Giá 30k 

gal_108356_66684eaabf481.jpg

 

 

PM109 - Jordan xưa - Giá 45k 

gal_108356_66684ebac321c.jpg

 

 

PM110  - Mexico in đè CORREO - Giá 40k

gal_108356_66684ec7cdd2e.jpg

 

 

PM111  - Mexico 1886 - Gía 120k/4tem

gal_108356_66684ed898930.jpg

 

 

PM112  - Austria (ÁO)  - Giá 30k

gal_108356_66684eed978ac.jpg

 

 

PM113  - Austria (ÁO)  tem không răng - Giá 50k

gal_108356_66684efe9a117.jpg

 

 

PM114 - Austria (ÁO) 1899, 3 tem - Giá 150k

gal_108356_66684f109daed.jpg

 

 

PM115 - Austria (ÁO)  - Giá 20k

gal_108356_66684f25d9ed1.jpg

 

 

PM116  - Austria (ÁO) 1899 , 4 tem không răng - Giá 280k

gal_108356_66684f39768ed.jpg

 

 

PM117 - Austria (ÁO) 1925 , 8 tem - Giá 120k

gal_108356_66684f4ad237d.jpg

 

 

PM118 - Austria (ÁO) 1925 , bộ 12 tem - Giá 240k

gal_108356_66684f591de12.jpg

 

 

PM119  - Austria (ÁO) 1922 , bộ 20 tem - Giá 400k

gal_108356_66684f6734680.jpg

 

 

PM120  - Austria (ÁO) 1922 , bộ 18 tem - Giá 360k

gal_108356_66684f7512eff.jpg

 

 

PM121  - Belgique (Bỉ) 1930 tem in đè - Giá 40k

gal_108356_66684f812a032.jpg

 

 

PM122  - Belgique (Bỉ) 1917  - Giá 25k (Đã Bán)

gal_108356_66684f8e9b7f8.jpg

 

 

PM123  - Belgique (Bỉ) 4 tem - Giá 80k

gal_108356_66684f9b02879.jpg

 

 

PM124 - Belgique (Bỉ) 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66684fa607eaa.jpg

 

 

PM125 - Belgique (Bỉ) 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66684fb30ba6f.jpg

 

 

 

 

PM126  - Belgique (Bỉ) 2 tem in đè - Giá 70k

gal_108356_66685b838e323.jpg

 

 

PM127  - Belgique (Bỉ) 4 tem - Giá 70k

gal_108356_66685ba106b0b.jpg

 

 

PM128  - Belgique (Bỉ) 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66685c6423a99.jpg

 

 

PM129 - Belgique (Bỉ) , 4 tem - Giá 70k

gal_108356_66685c756e05f.jpg

 

 

PM130  - Belgique (Bỉ) , 8 tem - Giá 120k

gal_108356_66685c9404c02.jpg

 

 

PM131  - Belgique (Bỉ) 1928 , 8 tem - Giá 200k

gal_108356_66685cb0101b7.jpg

 

 

PM132  - Belgique (Bỉ) 1928 , 13 tem - Giá 325k

gal_108356_66685cd9307ac.jpg

 

 

PM133  - Cylon - Giá 40k 

gal_108356_66685cee6a7ca.jpg

 

 

PM134  - Jamaica - Giá 35k

gal_108356_66685d03205a3.jpg

 

 

PM135  - Yemen 1947 - Giá 20k 

gal_108356_66685d2273238.jpg

 

 

PM136  - Nam Tư tem in đè - Giá 40k 

gal_108356_66685d3681622.jpg

 

 

PM137  - Nam Tư 4 tem in đè  Giá 120k

gal_108356_66685d46af246.jpg

 

 

PM138  - Giá 25k 

gal_108356_66685d5ed8553.jpg

 

 

PM139  - Tiệp Khắc - Giá 100k/4tem

gal_108356_66685d7194171.jpg

 

 

PM140  - Tiệp Khắc  - Giá 70k/3tem

gal_108356_66685d802f2dc.jpg

 

 

PM141  - Tiệp Khắc tem không răng - Giá 40k

gal_108356_66685d95c8469.jpg

 

 

PM142  - Tiệp Khắc 1923 , 2 tem in đè không răng - Giá 120k

gal_108356_66685dba665ad.jpg

 

 

PM143 - ECuador tem in đè  - Giá 45k

gal_108356_66685e4d7b755.jpg

 

 

PM144 - ECuador tem in đè  - Giá 45k

gal_108356_66685e68d4584.jpg

 

 

PM145 - ECuador 1896 , 2 tem in đè - Giá 150k

gal_108356_66685e8a03f11.jpg

 

 

PM146  - ECuador 1907 - Giá 90k

gal_108356_66685ea13d57b.jpg

 

 

PM147  - ECuador 1897  - Giá 60k

gal_108356_66685eb77a5e2.jpg

 

 

PM148 - ECuador 1896  - Giá 40k

gal_108356_66685ec674a24.jpg

 

 

PM149  - ECuador 1897 , 7 tem - Giá 140k

gal_108356_66685edbb0262.jpg

 

 

PM150  - Hungary 2 tem khác màu  - Giá 50k 

gal_108356_66685ef260c46.jpg

 

 

 

 

PM151  - Hungary 2 tem - Giá 35k 

gal_108356_666995cf2ebd4.jpg

 

 

PM152 - Hungary tem in đè - Giá 35k 

gal_108356_666995e124437.jpg

 

 

PM153 - Hungary tem in đè - Giá 40k 

gal_108356_666995f4a63de.jpg

 

 

PM154  - Hungary 2 tem - Giá 45k 

gal_108356_66699603ef096.jpg

 

 

PM155 - Cuba 1930 - Giá 30k 

gal_108356_666996130eb5e.jpg

 

 

PM156 - Cuba - Giá 30k 

gal_108356_6669961f62881.jpg

 

 

PM157   - Pháp 1953 in đè TUNISIE - Giá 60k 

gal_108356_6669962e376ca.jpg

 

 

PM158 - Palestine 7 tem - Giá 105k 

gal_108356_6669963c650f0.jpg

 

 

PM159  - Hà Lan - Giá 25k

gal_108356_66699648ec648.jpg

 

 

PM160  - Hà Lan - Giá 30k

gal_108356_6669965ac5f6d.jpg

 

 

PM161  - Ba Lan 1946 - Giá 20k 

gal_108356_6669966722706.jpg

 

 

PM162 - Ba Lan - Giá 40k 

gal_108356_66699674af811.jpg

 

 

PM163 - Ba Lan 1921 - Giá 20k 

gal_108356_66699683e3da4.jpg

 

 

PM164 - Ba Lan 1921 - Giá 20k 

gal_108356_6669968ff415e.jpg

 

 

PM165  - Ba Lan 1921 - Giá 125k 

gal_108356_666996a031f9c.jpg

 

 

PM166   - Hy Lạp  - Giá 40k 

gal_108356_666996aede348.jpg

 

 

PM167  - Hy Lạp  - Giá 80k 

gal_108356_666996be94a0c.jpg

 

 

PM168 - Hy Lạp tem in đè - Giá 40k

gal_108356_666996ce86fa9.jpg

 

 

PM169 - Ba Lan 1922 - Giá 50k 

gal_108356_666996dd11821.jpg

 

 

PM170  - Uruguay - Giá 25k

gal_108356_666996ea1da17.jpg

 

 

PM171  - Uruguay 1930 - Giá 80k

gal_108356_666996f7c5d2a.jpg

 

 

PM172  - Finland 6 tem - Giá 80k

gal_108356_666997044cdd8.jpg

 

 

PM173  - Slovenaka 4 tem - Giá 60k

gal_108356_6669971129e3a.jpg

 

 

PM174 - Italia - Giá 25k 

gal_108356_6669971f682e6.jpg

 

 

PM175   - Italia  2 tem -  Giá 30k 

gal_108356_6669972beb9ff.jpg

 

 

 

 

PM176  - Italia - Giá 20k 

gal_108356_66699b22e6a8b.jpg

 

 

PM177  - Italia - Giá 20k 

gal_108356_66699b352bbe5.jpg

 

 

PM178  - Italia tem in đè - Giá 35k 

gal_108356_66699b485b644.jpg

 

 

PM179 - Italia - Giá 25k 

gal_108356_66699b5a63b1a.jpg

 

 

PM180  - Italia - Giá 30k 

gal_108356_66699b68c9104.jpg

 

 

PM181  - Egyt - Giá 15k

gal_108356_66699b79afb9b.jpg

 

 

PM182 - Châu Phi Senegal - Giá 30k 

gal_108356_66699b88c5894.jpg

 

 

PM183  - Hylạp - Giá 35k 

gal_108356_66699b96f1f66.jpg

 

 

PM184  - Guatemala 1902 - Giá 75k

gal_108356_66699ba5bdd84.jpg

 

 

PM185 - Guatemala 1902 - Giá 50k

gal_108356_66699bb591e46.jpg

 

 

PM186  - Liberia 1895 - Giá 30k

gal_108356_66699bc6a7f55.jpg

 

 

PM187 - Libia - Giá 20k

gal_108356_66699bd55cdca.jpg

 

 

PM188 - Latvija - Giá 25k 

gal_108356_66699be4d908a.jpg

 

 

PM189  - Latvija - Giá 15k 

gal_108356_66699bf41d9a2.jpg

 

 

PM190 - Nam Phi , tem dùng cho thuộc địa Anh và Pháp - Giá 80k/4tem 

gal_108356_66699c03bbcdc.jpg

 

 

PM191 - Nam Phi - Giá 100k 

gal_108356_66699c3315630.jpg

 

 

PM192  - Nam Phi 1933 - Giá 40k 

gal_108356_66699c3ed4b49.jpg

 

 

PM193  - Anh 1955 bộ 4 tem - Giá 250k 

gal_108356_66699c651bb63.jpg

 

 

PM194 - Thuộc địa Anh , Ấn Độ - Giá 100k 

gal_108356_66699c7281f01.jpg

 

 

PM195 - Hongkong bộ 5 tem - Giá 300k 

gal_108356_66699c8145739.jpg

 

 

PM196  - Hongkong bộ 16 tem - Giá 800k 

gal_108356_66699c9050d1c.jpg

 

 

PM197 - Hongkong - Giá 30k 

gal_108356_66699c9dc383a.jpg

 

 

PM198 - Nicaragua tem in đè - Giá 35k 

gal_108356_66699caaed3a5.jpg

 

 

PM199  - Trung Nam Mỹ - Giá 30k 

gal_108356_66699cb7c6834.jpg

 

 

PM200  - ÚC tem phạt - Giá 30k 

gal_108356_66699cc902338.jpg

 

 

 

 

PM201 - Nam Tư - Giá 15k 

gal_108356_666aed9929bb7.jpg

 

 

PM202  - IRan (Ba Tư củ) - Giá 25k

gal_108356_666aed04ee265.jpg

 

 

PM203  - Thỗ Nhĩ Kỳ - Giá 25k

gal_108356_666bd6eeb0f4b.jpg

 

 

PM204  - Honduras 1927 - Giá 20k

gal_108356_666bd397567db.jpg

 

 

PM205  - Barbados - Giá 40k

gal_108356_666bd3e2154be.jpg

 

 

PM206 - Congo 1933 thuộc địa Bỉ - Giá 30k

gal_108356_666bd3f48ad5c.jpg

 

 

PM207  - Bồ Đào Nha tem in đè - Giá 40k

gal_108356_666bd40a92064.jpg

 

 

PM208  - Nicaragua 1882 - Giá 50k

gal_108356_666bd45a470bb.jpg

 

 

PM209 - Panama in đè - Giá 30k

gal_108356_666bd5689fd7f.jpg

 

 

PM210 - Panama 1956 - Giá 15k 

gal_108356_666bd5869899f.jpg

 

 

PM211  - New Zealand  - Giá 40k

gal_108356_666bd5dca4120.jpg

 

 

PM212  - New Zealand 1919 tem in đè - Giá 50k

gal_108356_666bd5c81aa68.jpg

 

 

PM213 - Ái Nhĩ Lan 1954 - Giá 25k

gal_108356_666bd604656e4.jpg

 

 

PM214  - Puerto Rico 1882  - Giá 40k 

gal_108356_666bd617d0997.jpg

 

 

PM215  - Chile - Giá 20k 

gal_108356_666bd6282cdcd.jpg

 

 

PM216  - Chile tem in đè - Giá 70k 

gal_108356_666bd63258690.jpg

 

 

PM217 - Dominica 1905 - Giá 70k

gal_108356_666bd63da2db1.jpg

 

 

PM218  - Dominica 1905 - Giá 40k

gal_108356_666bd64baa3d5.jpg

 

 

PM219 - Tây Ban Nha 1936 - Giá 35k 

gal_108356_666bd6586f91b.jpg

 

 

PM220 - Tây Ban Nha 1958 - Giá 25k 

gal_108356_666bd66a96476.jpg

 

 

PM221 - New Zealand 1936 - Giá 80k

gal_108356_666bd675c92dc.jpg

 

 

PM222 - Tây Ban Nha - Giá 30k 

gal_108356_666bd68597745.jpg

 

 

PM223 - Bồ Đào Nha 1969 - Giá 55k/2tem 

gal_108356_666bd693cb7aa.jpg

 

 

PM224  - Congo thuộc địa Bồ Đào Nha - Giá 45k 

gal_108356_666bd6a015690.jpg

 

 

PM225 - Bồ Đào Nha - Giá 20k 

gal_108356_666bd6b58d6fa.jpg

 

 

 

PM226 - Hy Lạp - Giá 25k

gal_108356_666bde0dd9cc1.jpg

 

 

PM227 -  Phần Lan 1943 hồng thập tự - Giá 50k 

gal_108356_666bde55ea0a4.jpg

 

 

PM228 - Đức 1922  - Giá 20k

gal_108356_666bde60a56aa.jpg

 

 

PM229 - Đức 1911 Bayern - Giá 20k

gal_108356_666bde7032648.jpg

 

 

PM230  - Đức - Giá 20k

gal_108356_666bde7cd8a52.jpg

 

 

PM231 - Đức 1920 tem in đè  - Giá 100k

gal_108356_666bde8ba7712.jpg

 

 

PM232  - Đức 1923 - Giá 100k 

gal_108356_666bdedf4b4d2.jpg

 

 

PM233 - Đức 1923 - Giá 75k 

gal_108356_666bdef60dd60.jpg

 

 

PM234  - Đức 1922 - Giá 150k 

gal_108356_666be24029667.jpg

 

 

PM235  - Đức 1923 - Giá 75k

gal_108356_666bdf3beb3d3.jpg

 

 

PM236 - Đức 1922 - Giá 30k/2tem

gal_108356_666bdf4f5173a.jpg

 

 

PM237  - Đức 1954 - Giá 40k/2tem

gal_108356_666bdf6151b19.jpg

 

 

PM238  - Thụy Điển  - Giá 50k/2tem

gal_108356_666bdf7bcd0eb.jpg

 

 

PM239 - Thụy Điển 1922 - Giá 50k/2tem

gal_108356_666bdfb004c92.jpg

 

 

PM240 - Thụy Điển 1922 - Giá 150k/6tem

gal_108356_666bdfcf15517.jpg

 

 

PM241  - Thụy Điển 1922 - Giá 100k/4tem

gal_108356_666bdfeb9c68d.jpg

 

 

PM242 - Thụy Điển 1922 - Giá 100k/4tem

gal_108356_666be0271fce6.jpg

 

 

PM243  - Thụy Điển 1910 - 1918 - Giá 150k/6tem

gal_108356_666be08ac4b47.jpg

 

 

PM244  - Tây Ban Nha - Giá 90k/6tem

gal_108356_666be09a98e37.jpg

 

 

PM245  - Tây Ban Nha - Giá 30k/2tem

gal_108356_666be0b616683.jpg

 

 

PM246 - Thụy Sĩ 1915 , tem in đè  - Giá 110k/2tem

gal_108356_666be0ce6315c.jpg

 

 

PM247  - Thụy Sĩ 1923 - Giá 70k/3tem

gal_108356_666be0e3aab31.jpg

 

 

PM248  - Thụy Sĩ xưa - Giá 30k/1tem

gal_108356_666be0f261174.jpg

 

 

PM249  - Thụy Sĩ 1923 - Giá 120k/5tem 

gal_108356_666be10ed10bd.jpg

 

 

PM250 - Thụy Sĩ 1962 - Giá 20k 

gal_108356_666be11d8c521.jpg

 

 

 

 

PM251 - Thụy Sĩ 1924 - Giá 25k 

gal_108356_666bea8942ae1.jpg

 

 

PM252  - Thụy Sĩ 1931 và 1941 - Giá 50k 

gal_108356_666bea994bdda.jpg

 

 

PM253 - Thụy Sĩ - Giá 50k 

gal_108356_666beaafc5d18.jpg

 

 

PM254 - Thụy Sĩ - Giá 50k

gal_108356_666beaca725dc.jpg

 

 

PM255 - Thụy Sĩ tem hàng không  - Giá 40k 

gal_108356_666beae2d8f9b.jpg

 

 

PM256  - Thụy Sĩ - Giá 70k 

gal_108356_666beaf528d0a.jpg

 

 

PM257  - Thụy Sĩ - Giá 40k 

gal_108356_666beba7d518c.jpg

 

 

PM258  - Thụy Sĩ - Giá 40k 

gal_108356_666bebbe1fb9f.jpg

 

 

PM259 - Canada xưa  - Giá 30k

gal_108356_666bee94a4245.jpg

 

 

PM260 - Canada 1933 - Giá 30k

gal_108356_666beeaada2a0.jpg

 

 

PM261  - Canada 1939 - Giá 25k

gal_108356_666bec8bbea6c.jpg

 

 

PM262  - Thuộc địa Anh Malta 1926 - Giá 50k/2tem

gal_108356_666bec9b13377.jpg

 

 

PM263 - Thuộc địa Anh Malta 1926 - Giá 60k/3tem

gal_108356_666becab6d056.jpg

 

 

PM264  - Thuộc địa Anh Jamaica  - Giá 15k

gal_108356_666beccfca838.jpg

 

 

PM265  - Thuộc địa Anh ST LUCIA - Giá 30k

gal_108356_666bece032457.jpg

 

 

PM266  - Anh 1864 - Giá 150k 

gal_108356_666becedb8485.jpg

 

 

PM267  - Canada 1934 - Giá 40k

gal_108356_666bed00ad63d.jpg

 

 

PM268   - Anh xưa  - Giá 80k

gal_108356_666bed113260d.jpg

 

 

PM269 - Anh  - Giá 20k

gal_108356_666bed2c1e284.jpg

 

 

PM270  - Anh 2 tem in đè - Giá 120k

gal_108356_666bed4d7fef0.jpg

 

 

PM271 - Thuộc địa Anh , Jamaica  - Giá 15k 

gal_108356_666bed65967fd.jpg

 

 

PM272  - Anh 2 tem  - Giá 50k 

gal_108356_666bed767d2fb.jpg

 

 

PM273  - Thuộc địa Anh , Ấn Độ 1936 - Giá 50k 

gal_108356_666bed884e807.jpg

 

 

PM274   - Ấn Độ xưa  - Giá 50k 

gal_108356_666bed974ca9d.jpg

 

 

PM275  - Ấn Độ xưa  - Giá 50k 

gal_108356_666bedaaab731.jpg

 

 

 

 

PM276  - ÁO 1906 - Giá 50k

gal_108356_666eed33e5c94.jpg

 

 

PM277 - Hy Lạp - Giá 35k

gal_108356_666eed4702a07.jpg

 

 

PM278 - Hy Lạp - Giá 120k

gal_108356_666eed59b9ecf.jpg

 

 

PM279 - Haiti 1891 , tem thuế  - Giá 40k

gal_108356_666eed69b6a85.jpg

 

 

PM280   - 8 tem - Giá 60k 

gal_108356_666eed7b746aa.jpg

 

 

PM281  - Haiti 1959 ,  7 tem  - Giá 100k 

gal_108356_666eed9139f83.jpg

 

 

PM282  - 12 tem - Giá 120k 

gal_108356_666eeda10b938.jpg

 

 

PM283  - 14 tem - Giá 110k 

gal_108356_666eedb246221.jpg

 

 

PM284  - Haiti 1959 , 8 tem  - Giá 120k 

gal_108356_666eedc36cb89.jpg

 

 

PM285 - Haiti 1959 , 3 tem in đè  - Giá 75k 

gal_108356_66702602645d2.jpg

 

 

PM286 - TQ Taiwan , 8 tem Tưởng Giới Thạch - Giá 280k 

gal_108356_6670262a4e8ce.jpg

 

 

PM287  - TQ Taiwan , bộ 4 tem  - Giá 90k 

gal_108356_6670265b516b8.jpg

 

 

PM288 - TQ Taiwan , bộ 3 tem  - Giá 70k 

gal_108356_6670267e496f3.jpg

 

 

PM289  - TQ Taiwan 1970 bộ 2 tem Hợi  - Giá 110k 

gal_108356_667026948e528.jpg

 

 

PM290 - TQ Taiwan , bộ 4 tem  - Giá 50k 

gal_108356_667026a939e05.jpg

 

 

PM291 - TQ Taiwan , bộ 5 tem  - Giá 80k 

gal_108356_667026b6ba76d.jpg

 

 

PM292  - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 100k 

gal_108356_667026c84f3c3.jpg

 

 

PM293 - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 70k 

gal_108356_667026dbb7dbf.jpg

 

 

PM294 - TQ Taiwan ,  tem  - Giá 120k 

gal_108356_667026e93e90b.jpg

 

 

PM295  - Tem phiếu quốc tế 1970 - Giá 80k 

gal_108356_6670271b7d689.jpg

gal_108356_667026f77e3c7.jpg

 

 

PM296  - TQ Taiwan , 5 tem  - Giá 80k 

gal_108356_6670272ce81b9.jpg

 

 

PM297  - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 60k 

gal_108356_667027701a09b.jpg

 

 

PM298  - TQ Taiwan , 4 tem  - Giá 60k 

gal_108356_6670277bcf345.jpg

 

 

PM299  - Laos,  sheet souvenir tem MNH - Giá 100k 

gal_108356_667027a36459a.jpg

 

 

PM300  - Laos bộ 6 tem MNH - Giá 100k 

gal_108356_667027af76900.jpg

 

 

 

 

PM301 - Mỹ 1966 - Giá 50k 

gal_108356_66702dfbe4f10.jpg

 

 

PM302   - Austalia tem năm con Trâu - Giá 70k 

gal_108356_66702e0de1073.jpg

 

 

PM303  - Giá 65k 

gal_108356_66702e18e8d79.jpg

 

 

PM304 - Giá 25k 

gal_108356_66702e280afee.jpg

 

 

PM305 - Switzerland bộ 8 tem MNH - Giá 80k 

gal_108356_66702e3945d94.jpg

 

 

PM306  - Switzerland bộ 8 tem MNH - Giá 100k 

gal_108356_66702e46389d7.jpg

 

 

PM307 - Switzerland bộ 4 tem MNH - Giá 70k 

gal_108356_66702e56b22ae.jpg

 

 

PM308  - BHUTAN bộ 7 tem MNH (loại tem lớn) - Giá 100k 

gal_108356_66702e6abe75d.jpg

 

 

PM309 - Paraguay bộ 4 tem MNH - Giá 45k 

gal_108356_66702e79edbc6.jpg

 

 

PM310 - Hy Lạp 1963 bộ 1 tem - Giá 35k 

gal_108356_66702e8b479b7.jpg

 

 

PM311 - Hy Lạp 1964 , bộ 1 tem - Giá 35k 

gal_108356_66702e9b29874.jpg

 

 

PM312  - Hy Lạp 1963 , bộ  tem  - Giá 50k 

gal_108356_66702ea779f72.jpg

 

 

PM313 - Hy Lạp 1960 , bộ 2 tem   - Giá 50k 

gal_108356_66702eb66af5f.jpg

 

 

PM314  - Hy Lạp 1962 , bộ 4 tem  - Giá 120k 

gal_108356_66702ec6c5e15.jpg

 

 

PM315 - Hy Lạp 1964 , bộ 5 tem   - Giá 240k 

gal_108356_66702ed6de658.jpg

 

 

PM316 - Hy Lạp 1963 bộ 8 tem - Giá 350k 

gal_108356_66702eedc8998.jpg

 

 

PM317 - Nga 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_66702f01ba68d.jpg

 

 

PM318 - Nga 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_66702f10c13ae.jpg

 

 

PM319 - Nga 2 tem  - Giá 35k 

gal_108356_66702f1e915c4.jpg

 

 

PM320  - Paraguay 5 tem MNH - Giá 40k 

gal_108356_66702f2f0c921.jpg

 

 

PM321  - Maroc 4 tem MNH - Giá 60k 

gal_108356_66702f3cdfe63.jpg

 

 

PM322  - Paraguay  5 tem MNH (loại tem lớn) - Giá 50k 

gal_108356_66702f4c40093.jpg

 

 

PM323 - Paraguay 5 tem MNH - Giá 40k 

gal_108356_66702f5dc2b8b.jpg

 

 

PM324  - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_66702f709cb7b.jpg

 

 

PM325  - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_66702f831835b.jpg

 

 

 

 

PM326 - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_66703479640bc.jpg

 

 

PM327 - Paraguay tem block 4 - Giá 30k

gal_108356_6670348ca0949.jpg

 

 

PM328 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667034a06f315.jpg

 

 

PM329 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667035001fc2b.jpg

 

 

PM330 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_6670351664187.jpg

 

 

PM331 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_66703529cea49.jpg

 

 

PM332 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_66703546bbf2c.jpg

 

 

PM333 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_6670355a4c7b5.jpg

 

 

PM334 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_6670356def6cb.jpg

 

 

PM335 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_6670359399a69.jpg

 

 

PM336 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667035aed3df7.jpg

 

 

PM337 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667035c2917b3.jpg

 

 

PM338 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667035dab7d5b.jpg

 

 

PM339 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_66703618c073c.jpg

 

 

PM340 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_6670362e98ef2.jpg

 

 

PM341 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_6670363d0e6ed.jpg

 

 

PM342 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667036515b3fd.jpg

 

 

PM343 - Maldiver Islands , tem MNH - Giá 25k 

gal_108356_667036685dfb8.jpg

 

 

PM344  - Nhật 1947 Souvernir - Giá 240k 

gal_108356_6670367964ad5.jpg

 

 

PM345  - Nhật 1952 tem hàng không - Giá 80k

gal_108356_6670368b8dbe4.jpg

 

 

PM346  - Nhật 1952 tem hàng không - Giá 80k

gal_108356_6670369db49de.jpg

 

 

PM347  - Nhật 1934 - Giá 80k

gal_108356_667036ad8d945.jpg

 

 

PM348  - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_667036bc7cb53.jpg

 

 

PM349  - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_667036cbd435c.jpg

 

 

PM350  - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_667036dfaa41e.jpg

 

 

 

PM351   - Nhật 1949 - Giá 150k

gal_108356_66703c98e1841.jpg

 

 

PM352 -  Nhật 1955 , tem quí hiếm , tem Mint  - Giá 680k

gal_108356_66703cb71714e.jpg

gal_108356_66703ccf41dda.jpg

 

 

PM353  - Nhật 1959 bộ 4 tem đại hôn Nhật Hoàng  - Giá 350k

gal_108356_66703d2a4f294.jpg

 

 

PM354   - Nhật 1964 bộ 5 tem thế vận hội  - Giá 140k

gal_108356_66703d3fe99bf.jpg

 

 

PM355 - Nhật 1961 bộ 6 tem bông  - Giá 200k

gal_108356_66703d881b333.jpg

 

 

PM356  - Nhật 1969 bộ 3 tem - Giá 60k  

gal_108356_66703da1f041d.jpg

 

 

PM357  - Nhật 1963 , 4 tem  - Giá 110k

gal_108356_66703df92f484.jpg

 

 

PM358 - Nhật 1968 , bộ 3 tem  - Giá 75k

gal_108356_66703e0b73858.jpg

 

 

PM359  - Nhật 1951 , bộ 2 tem - Giá 120k

gal_108356_66703e1d37ec0.jpg

 

 

PM360  - Nhật 1951 - Giá 70k

gal_108356_66703e2d2454e.jpg

 

 

PM361  - Nhật 1970 - Giá 35k

gal_108356_66703e45b97fa.jpg

 

 

PM362  - Nhật 1961 - Giá 130k

gal_108356_66703e57d60c1.jpg

 

 

PM363  - Nhật 1957 - Giá 220k

gal_108356_66703ebeb9f64.jpg

 

 

PM364  - Nhật 1968 - Giá 80k

gal_108356_66703ed647435.jpg

 

 

PM365  - Nhật 1966 - Giá 160k

gal_108356_66703ee582f6d.jpg

 

 

PM366  - Nhật 1969 - Giá 35k

gal_108356_66703f2b5ff0e.jpg

 

 

PM367 - Nhật 1965 - Giá 50k

gal_108356_66703f3e0613c.jpg

 

 

PM368 - Nhật 1960 - Giá 250k

gal_108356_66703f4f89f25.jpg

 

 

PM369  - Nhật 1967 - Giá 80k

gal_108356_66703f719ff5c.jpg

 

 

PM370 - Nhật 1966 - Giá 45k

gal_108356_66703f909ba4c.jpg

 

 

PM371  - Nhật 1964 - Giá 45k

gal_108356_66703fa41091f.jpg

 

 

PM372  - Nhật 1960 - Giá 130k

gal_108356_66703fb5de93d.jpg

 

 

PM373  - Nhật 1959 - Giá 220k

gal_108356_66703fce9b86d.jpg

 

 

PM374  - Nhật 1958 - Giá 90k

gal_108356_66703fe73bd3a.jpg

 

 

PM375  - Nhật 1966 - Giá 80k

gal_108356_66703ff9842ff.jpg

 

 

 

 

PM376  - Nhật  1970 - Giá 40k

gal_108356_667180f7d657a.jpg

 

 

PM377  - Nhật 1970 - Giá 40k

gal_108356_667181171eee8.jpg

 

 

PM378  - Nhật 1966 , bộ 5 tem - giá 150k 

 gal_108356_6671815439266.jpg

 

 

PM379 - Nhật 1968 , 2 tem - giá 60k 

gal_108356_6671816635a99.jpg

 

 

PM380 - Nhật 1956 , 1 tem - giá 35k 

gal_108356_667181739e258.jpg

 

 

PM381  - Nhật 1947 , 1 tem - giá 40k 

gal_108356_66718183aa84d.jpg

 

 

PM382 - Nhật 1960 , 2 tem - giá 45k 

gal_108356_66718193a3b30.jpg

 

 

PM383  - Nhật  2 tem - giá 45k 

gal_108356_667181a6b4f2c.jpg

 

 

PM384 - Nhật 1968 , 2 tem - giá 55k 

gal_108356_667181e7aa49f.jpg

 

 

PM385 - Nhật 1958 , 1 tem - giá 25k 

gal_108356_66718213f360c.jpg

 

 

PM386 - Nhật 1952 , 2 tem - giá 85k 

gal_108356_6671822be6a9c.jpg

 

 

PM387  - Nhật 1960 , 1 tem - giá 20k 

gal_108356_6671823f5f70f.jpg

 

 

PM388  - Nhật 1949 , 1 tem - giá 50k 

gal_108356_667182511848b.jpg

 

 

PM389 - Nhật 1953 , 4 tem - giá 110k 

gal_108356_6671825f16788.jpg

 

 

PM390 - Nhật 1966 , 2 tem - giá 40k 

gal_108356_66718272d0797.jpg

 

 

PM391  - Nhật 1923 , 2 tem - giá 90k 

gal_108356_66718284bae09.jpg

 

 

PM392 - Nhật 1945 , 2 tem - giá 60k 

gal_108356_66718297198c1.jpg

 

 

PM393 - Nhật 1923 , 2 tem - giá 70k 

gal_108356_667182b68ca0d.jpg

 

 

PM394 - Nhật 1945 , 2  tem - Giá 50k

gal_108356_667182dee2c45.jpg

 

 

PM395 - Nhật 1935, bộ 1 tem - Giá 25k

gal_108356_66718301d1353.jpg

 

 

PM396  - Nhật 1948, bộ 4 tem - Giá 80k

gal_108356_6671831325a95.jpg

 

 

PM397 - Nhật 1948, bộ 4 tem - Giá 60k

gal_108356_6671835229042.jpg

 

 

PM398  - Nhật 1936 bộ 1 tem - giá 20k 

gal_108356_66718375c1fce.jpg

 

 

PM399  - Nhật 1946, bộ 3 tem - Giá 50k

gal_108356_6671838476cb7.jpg

 

 

PM400  - Nhật 1952, bộ 3 tem - Giá 35k

gal_108356_667183935f7b7.jpg

 

 

 

PM401  - Nhật 1946, bộ 3 tem - Giá 40k

gal_108356_667189d80b890.jpg

 

 

PM402 - Nhật 1938, bộ 3 tem - Giá 50k

gal_108356_667189fd864d4.jpg

 

 

PM403  - Nhật 1948, bộ 3 tem - Giá 45k

gal_108356_66718a1a530d2.jpg

 

 

PM404  - Nhật 1953, bộ 3 tem - Giá 30k

gal_108356_66718a451da16.jpg

 

 

PM405 - Nhật 1961, bộ 3 tem - Giá 30k

gal_108356_66718a7a56338.jpg

 

 

PM406  - Nhật 1937, bộ 3 tem - Giá 45k

gal_108356_66718a93a8e26.jpg

 

 

PM407  - Nhật 1948 bộ 3 tem - giá 45k 

gal_108356_66718ab4d9b8b.jpg

 

 

PM408  - Nhật 1962 - Giá 25k

gal_108356_66718ac36187d.jpg

 

 

PM409 - Nhật 1959 - Giá 25k

gal_108356_66718ad7c972c.jpg

 

 

PM410 - Nhật 1960 - Giá 25k

gal_108356_66718aecb491e.jpg

 

 

PM411  - Nhật 1964 - Giá 25k

gal_108356_66718b036206c.jpg

 

 

PM412  - Nhật 1967, 2 tem - Giá 70k

gal_108356_66718b51b9dc9.jpg

 

 

PM413   - Nhật 1964, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718b6b6d205.jpg

 

 

PM414  - Nhật 1963, 2 tem - Giá 70k 

gal_108356_66718b99b7187.jpg

 

 

PM415  - Nhật 1963, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718bb76dd6f.jpg

 

 

PM416  - Nhật 1968, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718bec55ba3.jpg

 

 

PM417  - Nhật 1966, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718c0c21f27.jpg

 

 

PM418  - Nhật 1970, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718c41e945e.jpg

 

 

PM419 - Nhật 1969, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718c595c447.jpg

 

 

PM420  - Nhật 1970, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718c709eed7.jpg

 

 

PM421 - Nhật 1965, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718c9804dfb.jpg

 

 

PM422 - Nhật 1966, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718cd38749e.jpg

 

 

PM423 - Nhật 1966, 2 tem - Giá 50k

gal_108356_66718ceebc82c.jpg

 

 

PM424  - Nhật 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_66718d1697baf.jpg

 

 

PM425 - Nhật 1913 , 4 tem - Giá 200k 

gal_108356_66718d2f2f68b.jpg

 

 

 

PM426 - Nhật 1937 , bộ 3 tem - Giá 50k 

gal_108356_66726fa76ff9b.jpg

 

 

PM427 - Nhật 876 - 1892 , 3 tem - Giá 180k 

gal_108356_66726fc1cb88c.jpg

 

 

PM428  - Nhật 1876 - 1892 , 4 tem - Giá 240k 

gal_108356_66726fe367a91.jpg

 

 

PM429  - Nhật 1926 , 3 tem - Giá 90k 

gal_108356_66726ff8e11b4.jpg

 

 

PM430 - TQ Taiwan , 6 tem Tưởng Giới Thạch - Giá 210k 

gal_108356_66727007ea028.jpg

 

 

PM431 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 70k 

gal_108356_6672701c52834.jpg

 

 

PM432 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 90k 

gal_108356_6672702e44a84.jpg

 

 

PM433 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 60k 

gal_108356_6672703fb81af.jpg

 

 

PM434 - TQ Taiwan bộ 4 tem - Giá 50k 

gal_108356_66727054447c9.jpg

 

 

PM435 - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_66727063332d1.jpg

 

 

PM436  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_6672709428c43.jpg

 

 

PM437  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_667270a983a83.jpg

 

 

PM438  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_667270b8eae7d.jpg

 

 

PM439  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_667270cc5c5f8.jpg

 

 

PM440  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_667270dd09374.jpg

 

 

PM441  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_667270ee469e0.jpg

 

 

PM442  - TQ Taiwan bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_667270fd7a9dd.jpg

 

 

PM443 - TQ Taiwan 2 tem - Giá 30k 

gal_108356_66727128df3a3.jpg

 

 

PM444 - TQ Taiwan 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_6672713a3fe58.jpg

 

 

PM445  - TQ Taiwan 6 tem - Giá 60k 

gal_108356_6672714f05a0b.jpg

 

 

PM446 - TQ Taiwan 2 tem - Giá 45k 

gal_108356_6672715fb0f79.jpg

 

 

PM447  - TQ Taiwan 3 tem - Giá 55k 

gal_108356_6672716ec9187.jpg

 

 

PM448  - TQ Taiwan 4 tem đồ cổ - Giá 70k 

gal_108356_667271809ce32.jpg

 

 

PM449  - TQ Taiwan 4 tem đồ cổ - Giá 80k

gal_108356_667271902145e.jpg

 

 

PM450  - TQ Taiwan 4 tem đồ cổ - Giá 70k 

gal_108356_667271a52c549.jpg

 

 

 

PM451 - TQ Taiwan 3 tem đồ cổ - Giá 40k 

gal_108356_667276ab8de45.jpg

 

 

PM452  - TQ Taiwan 2 tem đồ cổ - Giá 35k 

gal_108356_667276bd30c80.jpg

 

 

PM453  - Haiti 6 tem - Giá 60k 

gal_108356_667276d1f09af.jpg

 

 

PM454 - Haiti 6 tem - Giá 60k

gal_108356_667276de0772e.jpg

 

 

PM455  - 4 tem - Giá 60k 

gal_108356_667276ec607b1.jpg

 

 

PM456  - Nam Tư 4 tem - Giá 80k 

gal_108356_667276fadc980.jpg

 

 

PM457  - Nam Tư - Giá 35k 

gal_108356_667277089fdca.jpg

 

 

PM458  - Thổ Nhỉ Kỳ 2 tem - Giá 40k 

gal_108356_667277172ed4d.jpg

 

 

PM459 - Romania 11 tem - Giá 165k 

gal_108356_6672772a43403.jpg

 

 

PM460  - Tem Canada 1903 - Giá 80k 

gal_108356_667277361ed6d.jpg

 

 

PM461  - Tem Canada 1928 - Giá 60k 

gal_108356_66727743e7a8b.jpg

 

 

PM462 - Tem Canada 1928  - Giá 60k 

gal_108356_6672775254251.jpg

 

 

PM463  - Tem Canada 1949 - Giá 25k

gal_108356_66727762b58c4.jpg

 

 

PM464 - Hà Lan 8 tem -  Giá 80k 

gal_108356_66727771448dc.jpg

 

 

PM465 - 10 tem - Giá 100k 

gal_108356_667277805359b.jpg

 

 

PM466  - Tem Nữ Hoàng 9 tem - Giá 90k 

gal_108356_6672778d90187.jpg

 

 

PM467 - Tem Mỹ 2 tem -  Giá 30k 

gal_108356_6672779aa1715.jpg

 

 

PM468  - Tem Mỹ 10 tem - Giá 150k 

gal_108356_667277ae28858.jpg

 

 

PM469 - Tem Mỹ - Giá 50k

gal_108356_667277bc31957.jpg

 

 

PM470 - Mỹ tem hàng không - Giá 60k 

gal_108356_667277ccdacfb.jpg

 

 

PM471  - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_667277e4047f7.jpg

 

 

PM472  - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_667277f01f9dd.jpg

 

 

PM473  - Tem Mỹ - Giá 25k 

gal_108356_6672786c45bbe.jpg

 

 

PM474  - Tem Mỹ - Giá 20k 

gal_108356_66727883514ec.jpg

 

 

PM475  - Tem Mỹ - giá 20k 

gal_108356_6672789894826.jpg

 

 

 

PM476  - Tem Mỹ - giá 20k 

gal_108356_66727dc0e2b92.jpg

 

 

PM477  - Thailand bộ 6 tem - Giá 50k 

gal_108356_66727dd52c388.jpg

 

 

PM478 - Thailand bộ 4 tem - Giá 35k 

gal_108356_66727de9a730f.jpg

 

 

PM479  - Thailand bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_66727df754e2e.jpg

 

 

PM480 - Thailand bộ 2 tem - Giá 20k 

gal_108356_66727e05ae2ee.jpg

 

 

PM481 - Thailand bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_66727e13089ad.jpg

 

 

PM482 - Thailand bộ 2 tem - Giá 25k 

gal_108356_66727e22689ee.jpg

 

 

PM483  - Thailand 10 tem - Giá 90k 

gal_108356_66727e306bc3e.jpg

 

 

PM484  - Thailand 8 tem - Giá 50k 

gal_108356_66727e42c5317.jpg

 

 

PM485  - Thailand 6 tem - Giá 30k 

gal_108356_66727e4f5f0f8.jpg

 

 

PM486

 

PM487

 

PM488

 

PM489

 

PM490

 

PM491

 

PM492

 

PM493

 

PM494

 

PM495

 

PM496

 

PM497

 

PM498

 

PM499

 

PM500 

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Được đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa điểm: Sóc Trăng
IP: 116.111.186.17
Ngày đăng tin: 15:32 09/06/2024
Cập nhật lần cuối lúc: 20:00 19/07/2024
Báo cáo