Tem Việt Nam (D)

Thông tin mô tả

 

Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k

Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 
 
 
 
ĐOÀN THỊ HUỆ

Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
 
 
 
 

 

D01  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k 

gal_108356_662a63c27e41b.jpg

 

 

D02  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_662a63d340cfd.jpg

 

 

D03  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 80k 

gal_108356_662a63e5d0cd8.jpg

 

 

D04   - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k 

gal_108356_662a63f6469c0.jpg

 

 

D05   - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k 

gal_108356_662a648a9d48b.jpg

 

 

D06 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_662a649cda19d.jpg

 

 

D07 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 120k 

gal_108356_662a64bee5f97.jpg

 

 

D08   - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 220k 

gal_108356_662a64f7136c2.jpg

 

 

D09  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 200k 

gal_108356_662a6504dc61d.jpg

 

 

D10  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 180k 

gal_108356_662a65127dfc5.jpg

 

 

D11   - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 50k 

gal_108356_662a651f4b75c.jpg

 

 

D12   - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 150k 

gal_108356_662a652ba43b0.jpg

 

 

D13  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 60k 

gal_108356_662a6536d697e.jpg

 

 

D14  - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 50k 

gal_108356_662a6545c19af.jpg

 

 

D15 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 70k 

gal_108356_662a65582882a.jpg

gal_108356_662a656305383.jpg

 

 

D16 - VN ngày đầu tiên (FDC) - giá 70k 

gal_108356_662a6573489d6.jpg

gal_108356_662a657d6e1c1.jpg

 

 

D17  - giá 150k (đã bán)

 

 

D18 - Bì thư có tem in đè -  Giá 180k

gal_108356_662a65ae607db.jpg

 

 

D19 - Bì thư có tem - Giá 180k

gal_108356_662a65bc2ce22.jpg

 

 

D20 -  Bì thư Tem quân bưu xanh - Giá 300k 

gal_108356_662a65e74c818.jpg

 

 

 

 

 

D21  - Tem quân bưu xanh thực gửi - Giá 180k 

gal_108356_662a6aaac24b8.jpg

 

 

D22 - bộ 10 tem phong cảnh - giá 550k

gal_108356_662a6ac0b2518.jpg

 

 

D23  - Tem VN ,16 tem không phát hành - giá 1300k (không bán lẽ)

gal_108356_662a6ad072e4b.jpg

 

 

D24  - VN 10 tem in đè - giá 600k/10 tem 

gal_108356_662a6add7ce5c.jpg

 

 

D25  - giá 120k 

gal_108356_662a6aea44e16.jpg

 

 

D26  - giá 120k 

gal_108356_662a6b00bdaad.jpg

 

 

D27  - giá 70k 

gal_108356_662a6b155b9a3.jpg

 

 

D28  - giá 50k 

gal_108356_662a6b255f82a.jpg

 

 

D29 - Tem di cư khối 4 - giá 550k 

gal_108356_662a6b33ebc93.jpg

 

 

D30  - VN tem Chu Văn An (tem bị thu hồi) khối 4 - giá 550k 

gal_108356_662a6b42a02b9.jpg

 

 

D31  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 100k 

gal_108356_662a6b5a9503f.jpg

 

 

D32  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 100k 

gal_108356_662a6b6c04ff1.jpg

 

 

D33  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 100k 

gal_108356_662a6b7f6ef8d.jpg

 

 

D34  - VN tem Phạt Bướm , khối 4 - giá 100k 

gal_108356_662a6b91cc45e.jpg

 

 

D35 - VN tem khối 4 - giá 160k 

gal_108356_662a6ba016df1.jpg

 

 

D36  - VN tem khối 4 - giá 180k 

gal_108356_662a6bab9947d.jpg

 

 

D37  - VN tem khối 4 - giá 160k 

gal_108356_662a6bbc4612e.jpg

 

 

D38  - VN tem khối 4 - giá 90k 

gal_108356_662a6bcad464d.jpg

 

 

D39  - VN tem khối 4 - giá 40k 

gal_108356_662a6bd94694c.jpg

 

 

D40 - khối 3 - giá 20k

gal_108356_662a6be7affd0.jpg

 

 

 

D41  - VN tem khối 4 - giá 30k 

gal_108356_662bb9af5ac0a.jpg

 

 

D42  - VN tem khối 4 - giá 80k 

gal_108356_662bb9bfeb8f2.jpg

 

 

D43  - VN tem khối 4 - giá 35k 

gal_108356_662bba145865f.jpg

 

 

D44  - VN tem khối 4 - giá 35k 

gal_108356_662bba23b5163.jpg

 

 

D45  - VN tem khối 4 - giá 35k 

gal_108356_662bba4127000.jpg

 

 

D46  - VN tem khối 4 - giá 35k 

gal_108356_662bba527ef9e.jpg

 

 

D47   - VN tem khối 4 - giá 35k 

gal_108356_662bba65094fa.jpg

 

 

D48   - VN tem in đè - Giá 50k/1tem 

gal_108356_662bba7be006f.jpg

 

 

D49   - VN tem không phát hành - Giá 70k/1tem 

gal_108356_662bba8c44e91.jpg

 

 

D50  - VN bộ 4 tem - giá 100k 

gal_108356_662bbaa0d6fcb.jpg

 

 

D51 - VN bộ 2 tem - giá 35k 

gal_108356_662bbaae19a33.jpg

 

 

D52   - VN bộ 2 tem - giá 35k 

gal_108356_662bbabba3f0e.jpg

 

 

D53   - VN bộ 2 tem - giá 40k 

gal_108356_662bbacd53bb5.jpg

 

 

D54   - VN bộ 2 tem - giá 120k 

gal_108356_662bbade260f2.jpg

 

 

D55   - VN bộ 4 tem - giá 100k 

gal_108356_662bbaed3dfe8.jpg

 

 

D56  - VN bộ 4 tem - giá 120k 

gal_108356_662bbaff327d2.jpg

 

 

D57 - VN bộ 3 tem - giá 70k

gal_108356_662bbb10a7c0e.jpg

 

 

D58  - VN bộ 4 tem - giá 120k

gal_108356_662bbb201a577.jpg

 

 

D59   - VN bộ 3 tem - giá 60k 

gal_108356_662bbb307efbf.jpg

 

 

D60 - VN bộ 4 tem - giá 65k 

gal_108356_662bbb3cd1b17.jpg

 

 

 

D61 - Tem VN bộ 4 tem - Giá 60k 

gal_108356_662d06b4e8a22.jpg

 

 

D62 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 55k 

gal_108356_662d06e086ad1.jpg

 

 

D63 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 65k 

gal_108356_662d06f0a9121.jpg

 

 

D64 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 65k 

gal_108356_662d0708238be.jpg

 

 

D65 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 60k 

gal_108356_662d07173e3a0.jpg

 

 

D66 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 55k 

gal_108356_662d0724c21ca.jpg

 

 

D67 - Tem VN bộ 3 tem - Giá 55k 

gal_108356_662d0738c6fbe.jpg

 

 

D68  - VN bộ 3 tem - giá 55k 

gal_108356_662d07598464c.jpg

 

 

D69  - VN bộ 3 tem - giá 60k 

gal_108356_662d078cb6463.jpg

 

 

D70  - VN bộ 3 tem - giá 60k 

gal_108356_662d079c91e67.jpg

 

 

D71  - VN bộ 3 tem - giá 50k  

gal_108356_662d07b690bbb.jpg

 

 

D72   - VN bộ 4 tem  - giá 100k 

gal_108356_662d07c45508c.jpg

 

 

D73  - VN bộ 4 tem  - giá 60k

gal_108356_662d07d46cdba.jpg

 

 

D74  - Tem VN bộ 3 tem - Giá 70k 

gal_108356_662d07e2530ab.jpg

 

 

D75  - VN bộ 3 tem  - giá 55k 

gal_108356_662d07ef9a817.jpg

 

 

D76  - VN bộ 3 tem  - giá 55k 

gal_108356_662d07ffdad5e.jpg

 

 

D77 - VN bộ 2 tem  - giá 35k 

gal_108356_662d0817638e7.jpg

 

 

D78 - VN bộ 2 tem  - giá 35k 

gal_108356_662d08292196d.jpg

 

 

D79  - VN bộ 2 tem  - giá 45

gal_108356_662d083776158.jpg

 

 

D80  - VN bộ 2 tem  - giá 35k 

gal_108356_662d08579077b.jpg

 

 

 

D81  - VN bộ 2 tem  - giá 35k 

gal_108356_662d105dcab3d.jpg

 

 

D82  - VN bộ 2 tem  - giá 35k 

gal_108356_662d106f6f4ba.jpg

 

 

D83 - Tem  VN  - Giá 25k/tem

gal_108356_662d107e3f68d.jpg

 

 

D84 - Tem  VN  - Giá 25k/tem

gal_108356_662d108d16991.jpg

 

 

D85 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66371d41f032c.jpg

 

 

D86 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66371d552fa9a.jpg

 

 

D87 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66371d642287a.jpg

 

 

D88 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66371d720640c.jpg

 

 

D89 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 25k

gal_108356_66371d7ea9a31.jpg

 

 

D90 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66371d8d08af1.jpg

 

 

D91 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 30k

gal_108356_66371d9a0f445.jpg

 

 

D92 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k

gal_108356_66371dac28e51.jpg

 

 

D93 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k

gal_108356_66371dbb5d2a3.jpg

 

 

D94 - Tem VN bộ 2 tem - Giá 35k

gal_108356_66371debcb74b.jpg

 

 

D95  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k

gal_108356_66371e0282e76.jpg

 

 

D96  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k

gal_108356_66371e0f7c0a6.jpg

 

 

D97  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k

gal_108356_66371e1d8099b.jpg

 

 

D98  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 20k

gal_108356_66371e2b2597b.jpg

 

 

D99  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 30k

gal_108356_66371e37bdfce.jpg

 

 

D100  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 30k

gal_108356_66371e454e20a.jpg

 

 

 

 

 

D101 - giá 35k

gal_108356_6637214f0e051.jpg

 

 

D102 - giá 35k

gal_108356_6637215e24954.jpg

 

 

D103 - giá 130k

gal_108356_6637216f94dba.jpg

 

 

D104 - giá 140k

gal_108356_6637217da3c76.jpg

 

 

D105  - VN bộ 3 tem - giá 160k 

gal_108356_6637219b4a89b.jpg

 

 

D106   - VN bộ 3 tem MINT  - giá 250k 

gal_108356_663721aa2db3b.jpg

 

 

D107  - VN bộ 7 tem MINT - giá 320k 

gal_108356_663721b941e14.jpg

 

 

D108  - VN bộ 4 tem MINT - giá 280k 

gal_108356_663721cb9eaf6.jpg

 

 

D109 - giá 20k

gal_108356_6637249a1bf2e.jpg

 

 

D110  - VN bộ 3 tem - giá 50k 

gal_108356_663721dc1894d.jpg

 

 

D111  - giá 25k

gal_108356_663721f1aa164.jpg

 

 

D112   - VN bộ 2 tem  - giá 50k 

gal_108356_6637220357408.jpg

 

 

D113  - VN bộ 3 tem - giá 120k 

gal_108356_6637221c76a73.jpg

 

 

D114 - 3 tem di cư - giá 120k

gal_108356_663722fe186a4.jpg

 

 

D115 - Bì FDC 1973 - Giá 980k 

gal_108356_663722e4635a9.jpg

 

 

D116  - Tem Chu Văn An thực gửi 1992 - Giá 350k 

gal_108356_663722cfc2e79.jpg

 

 

D117  - Tem Chu Văn An thực gửi 1992 - Giá 300k 

gal_108356_663722a4bea52.jpg

 

 

D118  - Tem Chu Văn An thực gửi 1992 - Giá 300k 

gal_108356_66372289c4ec8.jpg

 

 

D119  - Bì thư thực gửi 1961 , Sài Gòn đi  USA - Giá 250k 

gal_108356_66372245df2ac.jpg

gal_108356_66372253e7e78.jpg

gal_108356_6637226453581.jpg

 

 

D120  - Tem mộc ngày đầu tiên thực gửi - Giá 250k 

gal_108356_66372233bd081.jpg

 

 

 

D121 - VN bộ 3 tem  - giá 40k 

gal_108356_66378383715f8.jpg

 

 

D122 - VN bộ 4 tem  - giá 45k 

gal_108356_66378395ed180.jpg

 

 

D123  - VN bộ 2 tem - giá 18k 

gal_108356_663783b25da6b.jpg

 

 

D124  - VN bộ 2 tem - giá 18k 

gal_108356_663783cb08ef5.jpg

 

 

D125  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663783ff2b16a.jpg

 

 

D126  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663784120f2e9.jpg

 

 

D127  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_66378423263ed.jpg

 

 

D128  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_6637843227418.jpg

 

 

D129  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_66378440a7452.jpg

 

 

D130  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_6637844e5db03.jpg

 

 

D131  - VN bộ 3 tem - giá 22k 

gal_108356_6637845c1ccb9.jpg

 

 

D132  - VN bộ 3 tem - giá 22k 

gal_108356_6637846e33ed3.jpg

 

 

D133  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6637847e0a2c3.jpg

 

 

D134  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6637848dc1ac1.jpg

 

 

D135  - VN bộ 3 tem - giá 22k 

gal_108356_663784a4f0ea5.jpg

 

 

D136  - VN bộ 3 tem - giá 22k 

gal_108356_663784b3537a5.jpg

 

 

D137  - VN bộ 3 tem - giá 22k 

gal_108356_663784c766ee6.jpg

 

 

D138  - VN bộ 3 tem - giá 22k 

gal_108356_663784da8c7ea.jpg

 

 

D139 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663784e92cfac.jpg

 

 

D140 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663784f7c816b.jpg

 

 

 

D141 - VN bộ 3 tem - giá 25k 

gal_108356_6638da18cd05b.jpg

 

 

D142  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638da4f9cbae.jpg

 

 

D143  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638da62e5d6a.jpg

 

 

D144  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_6638da7ac39d1.jpg

 

 

D145 - VN bộ 3 tem - giá 25k 

gal_108356_6638da9bab50e.jpg

 

 

D146  - VN bộ 4 tem - giá 30k 

gal_108356_6638daaf5dfd0.jpg

 

 

D147   - VN bộ 5 tem - giá 35k 

gal_108356_6638dac9d231d.jpg

 

 

D148   - VN bộ 3 tem - giá 25k 

gal_108356_6638dadc75168.jpg

 

 

D149  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638daec1a990.jpg

 

 

D150  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638dafd041d7.jpg

 

 

D151  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638db16088e5.jpg

 

 

D152  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638db2a92d72.jpg

 

 

D153  - VN bộ 3 tem - giá 30k 

gal_108356_6638db39a04c8.jpg

 

 

D154  - VN bộ 3 tem - giá 30k 

gal_108356_6638db4c518e1.jpg

 

 

D155  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_6638db5de986d.jpg

 

 

D156  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_6638db6ef0654.jpg

 

 

D157  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_6638db82bb968.jpg

 

 

D158 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638db9984ef2.jpg

 

 

D159  - VN bộ 3 tem - giá 30k 

gal_108356_6638dbacd31b4.jpg

 

 

D160  - VN bộ 3 tem - giá 28k 

gal_108356_6638dbbe626d3.jpg

 

 

 

 

D161 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638e2cba8906.jpg

 

 

D162 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638e37a7207a.jpg

 

 

D163 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638e38c26acd.jpg

 

 

D164 - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_6638e39c416a5.jpg

 

 

D165  - VN bộ 5 tem - giá 35k 

gal_108356_663a2b60f089d.jpg

 

 

D166  - VN bộ 5 tem - giá 35k 

gal_108356_663a2b78723f3.jpg

 

 

D167  -   VN bộ 5 tem - giá 30k 

gal_108356_663a2b9bcf8ae.jpg

 

 

D168  -   VN bộ 5 tem - giá 30k 

gal_108356_663a2bbb4a1a6.jpg

 

 

D169  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2bd61eeac.jpg

 

 

D170  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2bf06a7cf.jpg

 

 

D171  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c0e22b9f.jpg

 

 

D172  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c273110d.jpg

 

 

D173  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c41c46c8.jpg

 

 

D174  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c59ed585.jpg

 

 

D175  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c7181965.jpg

 

 

D176  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c8248af2.jpg

 

 

D177  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2c98ca380.jpg

 

 

D178  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2cae134e8.jpg

 

 

D179  - VN bộ 4 tem - giá 28k 

gal_108356_663a2cd2f1c4d.jpg

 

 

D180  - giá 10k/1tem 

gal_108356_663a2cf0d513d.jpg

 

 

 

 

D181  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a310233943.jpg

 

 

D182  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a32e519a6a.jpg

 

 

D183  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a33bd4d637.jpg

 

 

D184  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a33d08bddf.jpg

 

 

D185  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a33e19117c.jpg

 

 

D186  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a33f22c59c.jpg

 

 

D187  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a3407dd773.jpg

 

 

D188  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a34178b89c.jpg

 

 

D189  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a342b85b2c.jpg

 

 

D190  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a343c0117e.jpg

 

 

D191  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a344c80f39.jpg

 

 

D192  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a345ba088b.jpg

 

 

D193  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a347817249.jpg

 

 

D194  - VN bộ 2 tem - giá 25k 

gal_108356_663a348553dcf.jpg

 

 

D195  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a3494a1897.jpg

 

 

D196  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a34a636c70.jpg

 

 

D197  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a34b578f58.jpg

 

 

D198  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a34c7177a1.jpg

 

 

D199  - VN bộ 2 tem - giá 15k 

gal_108356_663a34e0ac20b.jpg

 

 

D200  - Tem phạt - Giá 10k/1tem 

gal_108356_663a3514357a5.jpg

 

 

 

D201 - Tem phạt - Giá 20k/1tem 

gal_108356_663b7ad7de2ec.jpg

 

 

D202  - Tem phạt - Giá 10k/1tem 

gal_108356_663b7af415dc8.jpg

 

 

D203  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 18k/tem

gal_108356_663b7b09abd55.jpg

 

 

D204  - Tem VN bộ 1 tem - Giá 15k 

gal_108356_663b7b2128158.jpg

 

 

D205  - 4 tem - Giá 70k 

gal_108356_663b7b5f1e365.jpg

 

 

D206  - Tem VN 7 tem lẽ - Giá 180k 

gal_108356_663b7b7ad9f2a.jpg

 

 

D207  - Tem VN 8 tem lẽ - Giá 300k 

gal_108356_663b7b9d9ea7b.jpg

 

 

D208  - Giá 60k /2tem

gal_108356_663b7bb210f49.jpg

 

 

D209  - Giá 10k

gal_108356_663b7c4d24756.jpg

 

 

D210  - Giá 10k

gal_108356_663b7c6850b2a.jpg

 

 

D211  - Giá 10k

gal_108356_663b7ca6b47dc.jpg

 

 

D212  - Giá 10k

gal_108356_663b7cbe261c2.jpg

 

 

D213 - giá 10k

gal_108356_663f2d6078c82.jpg

 

 

D214  - Tem Indochine 2 tem - Giá 50k 

gal_108356_663f2d6f5201f.jpg

 

 

D215  - Tem Indochine 8 tem - Giá 120k

gal_108356_663f2d8141e20.jpg

 

 

D216  - Tem Indochine 9 tem - Giá 135k

gal_108356_663f2d908b1e1.jpg

 

 

D217  - Tem Indochine 2 tem - Giá 20k 

gal_108356_663f2da5280be.jpg

 

 

D218 - Tem Indochine 5 tem - Giá 50k 

gal_108356_663f2db5ba233.jpg

 

 

D219  -  VN Tem thuế (con niêm) - Giá 90k/2tem

gal_108356_663f2dc8693f2.jpg

 

 

D220  - Indochina con niêm - Giá 80k/2tem

gal_108356_663f2ddda93bf.jpg

 

 

 

 

D221 - Tem thuế Sài Gòn 1972 - Giá 150k 

gal_108356_663f3258d1a32.jpg

 

 

D222  - Biên Lai có dán tem - Giá 50k  

gal_108356_663f326e642b2.jpg

gal_108356_663f32845f543.jpg

 

 

D223 - Giá 20k 

gal_108356_663f32ac1942e.jpg

 

 

D224 - Giá 65k 

gal_108356_663f32b9617e4.jpg

 

 

D225 - Giá 30k 

gal_108356_663f32c5c1a03.jpg

 

 

D226 - Giá 20k 

gal_108356_663f32d767c06.jpg

 

 

D227 - Giá 20k 

gal_108356_663f32ea3463e.jpg

 

 

D228 - Giá 20k 

gal_108356_663f32f8c641d.jpg

 

 

D229 - Giá 20k 

gal_108356_663f3306129a7.jpg

 

 

D230 - Giá 20k 

gal_108356_663f33144f492.jpg

 

 

D231 - Giá 20k 

gal_108356_663f332385c55.jpg

 

 

D232 - Giá 20k 

gal_108356_663f33410168e.jpg

 

 

D233 - Giá 20k 

gal_108356_663f335b0c624.jpg

 

 

D234  - Tem khối 4 - Giá 450k 

gal_108356_663f336c871e5.jpg

 

 

D235  - Tem khối 4 - Giá 450k 

gal_108356_663f337bd9920.jpg

 

 

D236  - Giá 220k 

gal_108356_663f338a58af2.jpg

 

 

D237  - Giá 220k 

gal_108356_663f339813e19.jpg

 

 

D238  - Giá 100k 

gal_108356_663f33a6ce7c3.jpg

 

 

D239  - VN Tem in thử - Giá 350k 

gal_108356_663f33b576bc4.jpg

 

 

D240  - VN Tem in thử - Giá 350k 

gal_108356_663f33c209db0.jpg

 

 

 

 

D241  - VN Tem in thử (in 2 mặt) - Giá 150k 

gal_108356_663f72aaadeb2.jpg

gal_108356_663f72c8b62f4.jpg

 

 

D242  - VN Tem in thử - Giá 80k 

gal_108356_663f72d5e03f9.jpg

 

 

D243  - VN Tem in thử - Giá 80k 

gal_108356_663f72e9e6ad5.jpg

 

 

D244  - VN Tem in thử - Giá 150k 

gal_108356_663f72fea629d.jpg

gal_108356_663f733c76bd8.jpg

 

 

D245  - VN Tem in thử - Giá 150k 

gal_108356_663f734cbfe1e.jpg

 

 

D246  - VN Tem in thử - Giá 160k 

gal_108356_663f737a16cac.jpg

 

 

D247  - VN Tem in thử - Giá 250k 

gal_108356_663f739cb22bd.jpg

 

 

D248  - Giá 50k 

gal_108356_663f73ad76e9d.jpg

 

 

D249  - Giá 50k 

gal_108356_663f7423d1a7c.jpg

 

 

D250  - Giá 80k 

gal_108356_663f74348f0be.jpg

 

 

D251  - FDC Block tem Picasso - giá 150k 

gal_108356_663f74436c2dd.jpg

 

 

D252  - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 

gal_108356_663f745a95dd4.jpg

 

 

D253  - FDC Bộ tem không răng - giá 150k 

gal_108356_663f746a739de.jpg

 

 

D254  - Tem tranh đông hồ - Giá 150k 

gal_108356_663f747dadc2f.jpg

gal_108356_663f748a3157e.jpg

 

 

D255  - Bì thư chưa sài - giá 60k 

gal_108356_663f74972bdf8.jpg

 

 

D256  - Bộ 7 tem - Giá 55k

gal_108356_6643728711535.jpg

 

 

D257  - Bộ 7 tem - Giá 55k

gal_108356_66437297a0f9d.jpg

 

 

D258 - Bộ 8 tem - Giá 35k

gal_108356_664372a79eefd.jpg

 

 

D259   - Bộ 6 tem - Giá 65k

gal_108356_664372bfc8e43.jpg

 

 

D260  - Bộ 6 tem - Giá 65k

gal_108356_664372cf54f3b.jpg

 

 

 

 

 

D261  - Bộ 7 tem - Giá 30k

gal_108356_6643758dbdd0e.jpg

 

 

D262  - Bộ 8 tem - giá 30k 

gal_108356_664375a6dc88e.jpg

 

 

D263  - Bộ 7 tem - Giá 30k

gal_108356_664375cb76bd1.jpg

 

 

D264  - Bô 6 tem - Giá 30k

gal_108356_664375da9b02f.jpg

 

 

D265  - Bộ 7 tem - Giá 50k

gal_108356_664375ee04287.jpg

 

 

D266 - Giá 30k

gal_108356_6643760570ad8.jpg

 

 

D267  - Giá 35k

gal_108356_6643761399ffe.jpg

 

 

D268  - Giá 35k

gal_108356_664376259c548.jpg

 

 

D269  - Tem VN bộ 9 tem - Giá 40k

gal_108356_66437639c10e4.jpg

 

 

D270   - Giá 30k

gal_108356_664376499a8a5.jpg

 

 

D271   - Giá 30k

gal_108356_66437658b7482.jpg

 

 

D272 - Giá 40k 

gal_108356_66437669c6b5a.jpg

 

 

D273  - Giá 30k 

gal_108356_664376789bf22.jpg

 

 

D274  - Giá 40k 

gal_108356_6643768a4b47c.jpg

 

 

D275  - Giá 25k 

gal_108356_6643769f76f5a.jpg

 

 

D276  - Giá 160k 

gal_108356_664376b38c578.jpg

 

 

D277  - Giá 25k 

gal_108356_664376c34dfcf.jpg

 

 

D278  - Giá 25k 

gal_108356_664376e041a97.jpg

 

 

D279  - Giá 35k 

gal_108356_664376ef3ce5f.jpg

 

 

D280  - Giá 180k 

gal_108356_6643770747d17.jpg

 

 

 

 

D281  - Bộ 2 tem 1960 - Giá 150k 

gal_108356_6644504a17f22.jpg

 

 

D282 - Bộ 2 tem 1957 chùa một cột -  Giá 180k 

gal_108356_6644506311817.jpg

 

 

D283  - bộ 2 tem 1971 vệ tinh - Giá 35k

gal_108356_6644507e51f2f.jpg

 

 

D284  -bộ 2 tem hai bà trưng - Giá 150k 

gal_108356_66445091a5a3b.jpg

 

 

D285  - Giá 45k 

gal_108356_6644509e22e3b.jpg

 

 

D286  - Giá 100k 

gal_108356_664450aa4a805.jpg

 

 

D287 - Giá 35k 

gal_108356_664450b9d8771.jpg

 

 

D288  - Giá 70k 

gal_108356_664450c6c2705.jpg

 

 

D289  - Đập Bái Thượng 1956 - Giá 70k 

gal_108356_664450d498dcd.jpg

 

 

D290  - Giá 30k 

gal_108356_664450e1925cc.jpg

 

 

D291  - Giá 35k 

gal_108356_664450ef29a85.jpg

 

 

D292 - Giá 15k 

gal_108356_664451072dddd.jpg

 

 

D293 - Giá 15k 

gal_108356_6644511954403.jpg

 

 

D294  - Giá 35k 

gal_108356_664451297dabf.jpg

 

 

D295  - Giá 30k 

gal_108356_6644513f72ced.jpg

 

 

D296  - Giá 20k 

gal_108356_6644517b37d13.jpg

 

 

D297  - Giá 30k 

gal_108356_6644518b081e8.jpg

 

 

D298  - Giá 30k 

gal_108356_66445216dd0ce.jpg

 

 

D299 - Giá 15k 

gal_108356_6644522962c76.jpg

 

 

D300 - Giá 15k 

gal_108356_6644524196e2e.jpg

 

 

D301  - Giá 15k 

gal_108356_6644b7982bfb5.jpg

 

 

D302  - Giá 20k 

gal_108356_6644b7acac75e.jpg

 

 

D303  - Giá 15k 

gal_108356_6644b7d56b32d.jpg

 

 

D304  - Giá 10k 

gal_108356_6644b7e662887.jpg

 

 

D305  - Giá 5k 

gal_108356_6644b7feab0ae.jpg

 

 

D306  - Giá 10k 

gal_108356_6644b815b8324.jpg

 

 

D307  - Giá 5k 

gal_108356_6644b83be8cf5.jpg

 

 

D308  - Giá 10k 

gal_108356_6644b84e353fa.jpg

 

 

D309  - Giá 15k 

gal_108356_6644b85edf0c5.jpg

 

 

D310  - Giá 10k 

gal_108356_6644b86ebf252.jpg

 

 

D311 - Giá 8k 

gal_108356_6644b88252bc0.jpg

 

 

D312  - Giá 15k 

gal_108356_6644b89dd45a7.jpg

 

 

D313  - Giá 15k 

gal_108356_6644b8bea9604.jpg

 

 

D314 - Giá 15k 

gal_108356_6644b8dd6919a.jpg

 

 

D315  - Giá 30k 

gal_108356_6644b8f2ad994.jpg

 

 

D316  - Giá 100k 

gal_108356_6644b90324e66.jpg

 

 

D317 - Giá 80k 

gal_108356_6644b91554496.jpg

 

 

D318  - Giá 25k 

gal_108356_6644b92724e60.jpg

 

 

D319   - Giá 40k 

gal_108356_6644b93a8e2eb.jpg

 

 

D320  - Giá 25k 

gal_108356_6644b9521ff2f.jpg

 

 

 

 

D321  - Giá 25k 

gal_108356_6644c2600cf5e.jpg

 

 

D322  - Giá 25k 

gal_108356_6644c2c8a1cf6.jpg

 

 

D323  - Giá 20k 

gal_108356_6644c2dab0410.jpg

 

 

D324 - Giá 25k 

gal_108356_6644c2eeaa48b.jpg

 

 

D325   - Giá 20k 

gal_108356_6644c3020601e.jpg

 

 

D326  - Giá 5k 

gal_108356_6644c31b0a952.jpg

 

 

D327 - Giá 10k 

gal_108356_6644c335ded3e.jpg

 

 

D328 - Giá 5k/1tem

gal_108356_6644c366aea67.jpg

 

 

D329  - Giá 10k/1 tem

gal_108356_6644c37dce40e.jpg

 

 

D330  - Giá 15k/1tem 

gal_108356_6644c390bb23d.jpg

 

 

D331  - Giá 10k 

gal_108356_6644c3a5f04b7.jpg

 

 

D332  - Giá 5k 

gal_108356_6644c3b838f4b.jpg

 

 

D333

 

D334

 

D335

 

D336

 

D337

 

D338

 

D339

 

D340

 

 

ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Góp ý
Được đăng bởi: Huệ Đoàn
Địa điểm: Sóc Trăng
IP: 116.111.186.17
Ngày đăng tin: 21:01 25/04/2024
Cập nhật lần cuối lúc: 19:28 10/07/2024
Báo cáo