Tiền xu cổ bán theo bộ

Thông tin mô tả

Cần bán xu như hình đăng. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh.

Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải
Email: hainb2112@gmail.com
Website: https://thegioicotien.com
ĐT, zalo: 0988779207

Bộ A8: 9 đồng tiền thời Nguyễn gồm Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân, Khải Định, Bảo Đại = 350k

gal_51481_6427b5decfa7a.jpggal_51481_6427b5e05eda2.jpg

 

Bộ A1: 48 đồng Cảnh Hưng thông bảo khác nhau thời vua Lê Hiển Tông 1740-1786. Giá 1000k

 

1-6: Các dạng thông tam giác (1-4 là thông 1tích, số 1 bảo giản thể, số 2 chữ nổi cao hơn biên; 5-6 là thông 2 tích, số 6 phẫu bảo)

gal_51481_6380312311296.jpggal_51481_63803125026cf.jpg

 

7-14: thông đầu vuông (7-9 thông 1 tích, 10-14 thông 2 tích)

gal_51481_638031271c769.jpggal_51481_6380312981df7.jpg

 

15-19: thông quả trám (17 chữ bảo giản thê)

gal_51481_6380312bc9fc2.jpggal_51481_6380312dc566f.jpg

 

20-24: triện thư và tạp thư các loại

gal_51481_6380312f9e724.jpggal_51481_63803131a1ac7.jpg

 

25: Cảnh Hưng thông bảo hậu Kinh
26: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung trên
27: Cảnh Hưng thông bảo hậu Trung dưới
28. Cảnh Hưng hậu Thái
29-32: Cảnh Hưng thông bảo hậu Công 4 dạng khác nhau
33. Cảnh Hưng hậu Bạch
34: Cảnh Hưng thông bảo hậu Tây
35: Cảnh Hưng thông bảo hậu Sơn Tây
36: Cảnh Hưng thông bảo hậu Nhất

gal_51481_63803133ccf95.jpggal_51481_638031352434d.jpg

 

37: Cảnh Hưng tuyền bảo
38: Cảnh Hưng thái bảo
39-40: Cảnh Hưng đại bảo chữ to và chữ nhỏ
41-42: Cảnh Hưng trọng bảo (Hưng chữ nhật và Hưng 2 tai)
43: Cảnh Hưng chí bảo
44: Cảnh Hưng thuận bảo
45: Cảnh Hưng  cự bảo hậu chấm
46: Cảnh Hưng  cự bảo lưng trơn
47: Cảnh Hưng vĩnh bảo
48: Cảnh Hưng nội bảo
gal_51481_63803136909bf.jpggal_51481_638031383433d.jpg
 
 
Bộ A2. Một bộ 16 xu nhà Hậu Lê chất lượng tốt như hình, giá 860k
 
-1,2- Thiệu Bình Thông Bảo - Lê Thái Tông 1434-1439 (thông 2 tích và thông 1 tích)
-3,4- Thái Hòa Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1443-1453 (biên to và biên nhỏ)
-5- Diên Ninh Thông Bảo - Lê Nhân Tông 1454-1459
-6- Quang Thuận Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1460-1469
-7,8- Hồng Đức Thông Bảo - Lê Thánh Tông 1470-1497 (chữ nhỏ và chữ to)
-9- Cảnh Thống Thông Bảo - Lê Hiến Tông 1497-1504
-10- Đoan Khánh Thông Bảo - Lê Uy Mục 1505-1509
-11,12- Hồng Thuận Thông Bảo - Lê Tương Dực 1509-1516 (hai dạng khác nhau)
-13- Vĩnh Thịnh thông bảo - Lê Dụ Tông 1705-1720
-14- Vĩnh Thọ thông bảo - Lê Thần Tông
-15- Cảnh Hưng Thông Bảo - Lê Hiển Tông 1740-1786
-16- Chiêu Thống Thông Bảo - Lê Chiêu Thống 1786-1788
 
gal_51481_6380313a46390.jpggal_51481_6380313c6e553.jpg

Bộ A3: Bộ xu nhà Tây Sơn gồm 16 đồng giá 400k bao ship

 
-1,2,3,4 Quang Trung thông bảo lưng trơn chữ nhỏ, chữ to (4 dạng khác nhau) 1788-1792
-5- Quang Trung hậu Nhị
-6- Quang Trung hậu 4 trăng úp vào lỗ vuông , gờ biên mặt sau rõ
-7- Quang Trung hậu 4 trăng úp, không có gờ biên mặt sau
-8- Quang Trung thông bảo hậu 4 trăng mở ra
-9- Quang Trung hậu Nhất trên lỗ vuông
-10- Quang Trung đại bảo
-11- Thái Đức thông bảo (chữ nhỏ)
-12- Thái Đức thông bảo (chữ to)
-13,14,15- Cảnh Thịnh thông bảo - Nguyễn Quang Toản
-16- Cảnh Thịnh, mặt sau trùng luân không liền vòng tròn tạo thành 4 trăng úp vào lỗ vuông (hiếm, xu bị thủng lỗ kim)
gal_51481_6423a1971a2d0.jpg
gal_51481_6423a18aed35f.jpg
 

Bộ  A4. Một bộ xu thời Nguyễn gồm 12 đồng. Giá 350k

-1- Thái Bình thông bảo do các chúa Nguyễn đúc ở đàng trong 1558-1777
-2- Gia Long thông bảo hậu Thất Phân (tiền kẽm)
-3- Gia Long thông bảo (thông đồng vuông, tiền đồng) 1802-1820
-4- Minh Mạng thông bảo kẽm 1820-1841
-5- Minh Mạng thông bảo tiền đồng chữ to
-6- Minh Mạng tiền đồng chữ nhỏ
 
-7- Thiệu Trị thông bảo 1841-1847
-8- Tự Đức thông bảo hậu Lục Văn 1847-1883
-9- Thành Thái thông bảo hậu Thập Văn 1889-1907
-10- Duy Tân thông bảo 1907-1916
-11- Khải Định thông bảo 1916-1925
-12- Bảo Đại thông bảo 1925-1945

Bộ A5: 19 đồng xu cổ nhà Thanh khác nhau. Giá 800k bao ship

 

1-5: Khang Hy thông bảo 1662-1722 (1-2-3 hậu Vân kích cỡ và biên to nhỏ khác nhau, 4 hậu Quang, 5 hậu Chiết)

 

6-12: Càn Long thông bảo 1736-1795 (6 hậu Quảng, 7 hậu Quế, 8 hậu Tuyền, 9 hậu Nguyên, 10 hậu Chiết, 11 hậu Phúc, 12 hậu Vân)

 

13-16: Gia Khánh thông bảo 1796-1829 (13 hậu Quảng, 14 hậu Quế, 15 hậu Vân,  16 hậu Quý)

17-18: Đạo Quang thông bảo 1821-1850 (17 hậu Vân, 18 hậu Quảng)

19: Hàm Phong thông bảo 1851-1861 (hậu Vân)

Bộ A6: 30 đồng xu kẽm khác nhau đúc thời các chúa Nguyễn đàng trong gồm Chính Nguyên (chữ to và nhỏ), Lập Nguyên (chữ to và nhỏ), Vĩnh Trị (thông và nguyên bảo), Thái Bình (đại dạng, thông vuông và thông tam giác), Tường Phù (chữ to và nhỏ), Trị Nguyên, Trị Bình nguyên bảo (Nguyen 3h và 6h), Trị Bình thông bảo (ba dạng chữ to nhỏ khác nhau), Chu Nguyên, Khai Nguyên,  Chính Long, Thuận Trị (chữ to và nhỏ), Chính Hòa (thông vuông và tam giác), Thiên Minh (biên to và nhỏ), Thái Hòa (chữ to và nhỏ), Tường Nguyên, Thiên Thánh

Giá 900k

gal_51481_6409dace10a37.jpggal_51481_6409dad0a2d62.jpg

Bộ A7: 46 đồng xu cổ nhà Bắc Tống Trung Quốc = 950k

 

1. Tống Nguyên thông bảo - Tống Thái Tổ 960-976

2. Thái Bình thông bảo - Tống Thái Tông 976-984

3 - Thuần Hóa nguyên bảo - Tống Thái Tông 990-994

4,5- Chí Đạo nguyên bảo - Tống Thái Tông 995-997

6- Hàm Bình nguyên bảo - Tống Chân Tông 998-1003

7- Cảnh Đức nguyên bảo - Tống Chân Tông 1004-1007

8, 9- Tường Phù nguyên bảo và Tường Phù thông bảo - Tống Chân Tông 1008-1016gal_51481_63e36f883c925.jpggal_51481_63e36f8972928.jpg

 

10- Thiên Hy thông bảo - Tống Chân Tông 1017-1021

11, 12- Thiên Thánh nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1023-1032

13,14 - Cảnh Hựu nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1034-1038

15, 16, 17 - Hoàng Tống thông bảo - 1038-1040

gal_51481_63e36f8a6db5b.jpggal_51481_63e36f8b9740c.jpg

 

18. Chí Hòa thông bảo - Tống Nhân Tông 1054-1056

19,20 - Chí Hòa nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1054-1056

21,22 - Gia Hựu nguyên bảo - Tống Nhân Tông 1056-1063

23,24, 25 - Gia Hựu thông bảo - Tống Nhân Tông 1056-1063

26,27 - Trị Bình nguyên bảo - Tống Anh Tông 1063-1067

gal_51481_63e36f8d08265.jpggal_51481_63e36f99ac4a1.jpg

 

28, 29,30, 31  - Hi Ninh nguyên bảo - Tống Thần Tông 1068-1077

32, 33 - Nguyên Phong thông bảo - Tống Thần Tông 1078-1085

34, 35 - Nguyên Hựu thông bảo - Tống Triết Tông 1086-1094

gal_51481_63e36f9aa5054.jpggal_51481_63e36f9ba8eea.jpg

 

36, 37 - Thiệu Thánh nguyên bảo - Tống Triết Tông 1094-1098

38, 39 - Nguyên Phù thông bảo - Tống Triết Tông 1098-1100

40 - Đại Quan thông bảo - Tống Huy Tông 1107-1110

41, 42, 43 - Thánh Tống nguyên bảo - Tống Huy Tông 1101

44, 45 - Chính Hòa thông bảo - Tống Huy Tông 1111-1118

46 - Tuyên Hòa thông bảo - Tống Huy Tông 1119-1125

gal_51481_63e36f9d6630e.jpggal_51481_63e36f9eecfe7.jpg

Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Bắc Hải
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng tin: 15:53 21/11/2022
Ngày cập nhật: 16:14 28/02/2024
Báo cáo