Tiền xu quốc tế

Thông tin mô tả

Cần bán xu như hình đăng. Giá chưa bao gồm phí gửi hàng 20000VND (20k). Miễn phí gửi hàng cho các đơn hàng từ 400k trở lên. Nhận gạch trong vòng 1 tuần. Chỉ nhận giao hàng tại nhà hoặc qua chuyển phát nhanh.

Hàng bán đúng giá, vui lòng không mặc cả.
Số tài khoản: 0011000639830 ngân hàng Vietcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Bắc Hải
Email: hainb2112@gmail.com
Website: https://thegioicotien.com
ĐT, zalo: 0988779207

1. Bộ 5 xu Moldova = 100k

gal_51481_64618b82b449d.jpggal_51481_64618b84acaa2.jpg

 

2. 1 cent Mỹ 1995 = 10k

gal_51481_64618b864508b.jpggal_51481_64618b87e915b.jpg

 

3. 1 cent Mỹ 2017 = 10k

gal_51481_64618b8993b3c.jpggal_51481_64618b8b4d926.jpg

 

4. 10 cent Mỹ 2012 = 10k

gal_51481_64618b8cc8a0f.jpggal_51481_64618b8e2bc6a.jpg

 

5. 5 cent Mỹ 2017 = 10k

gal_51481_64618bb9492ea.jpggal_51481_64618bbac51a6.jpg

 

6. 25 cent Mỹ 2013 = 15k

gal_51481_64618bc65ba07.jpggal_51481_64618bc7e4098.jpg

 

7. 25 cent Mỹ 2015 = 15k

gal_51481_64618bc95dbb6.jpggal_51481_64618bcbd08e2.jpg

 

8. 25 cent Mỹ 2017 = 15k

gal_51481_64618bcd00a09.jpggal_51481_64618bd52cc37.jpg

 

9. 25 cent Mỹ 2017 = 15k

gal_51481_64618bd6b595d.jpggal_51481_64618bd91aa12.jpg

 

10. 10 cent Euro Pháp 2018 = 10k

gal_51481_64618bda83a71.jpggal_51481_64618bdc11565.jpg

 

11. 10 cent Euro Đức 2018 = 10k

gal_51481_64618bdf753b7.jpggal_51481_64618be297a23.jpg

 

12. 20 cent Euro Ý 2011 = 20k

gal_51481_64618be4609a9.jpggal_51481_64618be670f62.jpg

 

13. 2 cent Euro Pháp 2000 = 10k

gal_51481_64618be7e6368.jpggal_51481_64618beae5c96.jpg

 

14. 1 cent Euro Pháp 2000 = 10k

gal_51481_64618becbf1aa.jpg

 

15. 2 cent Euro Pháp 2017 = 10k

gal_51481_64618bf0a3d18.jpggal_51481_64618bf21b3eb.jpg

 

16. 1 cent Euro Phần Lan 2017 = 20k

gal_51481_64618bfc5324f.jpggal_51481_64618bfdebeb7.jpg

 

17. 50 cent Hong Kong 1994 = 10k

gal_51481_64618bffb492d.jpggal_51481_64618c0146653.jpg

 

18. 1 jiao Trung Quốc 2012 = 10k

gal_51481_64618c0314a0c.jpggal_51481_64618c06a14a2.jpg

 

19. 1 cent Mỹ 1882 = 50k đã bán

gal_51481_64618c087d5d1.jpggal_51481_64618c0a03aaa.jpg

 

20. 1 cent Mỹ 1903 = 100k đã bán

gal_51481_64618c0b73c86.jpggal_51481_64618c0d114b3.jpg

 

21. 5 cent Mỹ 1936 = 100k đã bán

22. 10 cent Mỹ 1913 = 200k

gal_51481_64618c140e439.jpggal_51481_64618c15d8504.jpg

 

24. 5 cent Mỹ 1911 = 200k

gal_51481_64618c16ed713.jpggal_51481_64618c1b80349.jpg

 

25. 5 cent Mỹ 1907 = 200k

gal_51481_64618c1d70712.jpggal_51481_64618c1fd1823.jpg

 

26. 5 cent Mỹ 1937 = 100k

gal_51481_64618c21ba239.jpggal_51481_64618c23e1e9e.jpg

 

27. Bộ 9 xu Liên Xô cũ = 260k

gal_51481_64618c25ba250.jpggal_51481_64618c27a2bef.jpg

 

28. 10 cent Nhật = 40k

gal_51481_646346bf44a43.jpggal_51481_646346bfbc033.jpg

 

29. 50 cent Nhật = 40k

gal_51481_646346c0a8fcb.jpggal_51481_646346c18947d.jpg

 

 

30. 5 cent Nhật = 80k

gal_51481_646346c26aa02.jpggal_51481_646346c609b79.jpg

 

31. 1 cent Nhật = 80k

gal_51481_646346c640dee.jpggal_51481_646346c67fe8f.jpg

32. 1 cent Trinidad và Tobago = 10k

gal_51481_64634aaed964d.jpggal_51481_64634b1ca3a8f.jpg

 

33. 1 cent East Caribean states 2002 = 10k

gal_51481_64634b0d2416c.jpggal_51481_64634aaf6fc3f.jpg

 

34. 1 jiao Trung Quoc 2009 = 10k

gal_51481_64634b144967c.jpggal_51481_64634aafd96f7.jpg

 

35. 1 peso Dominicana 1997 = 30k

gal_51481_64634b13a04db.jpggal_51481_64634ab11baca.jpg

 

36. 25 centavos Dominicana 1989 = 30k

gal_51481_64634b0c1a5b5.jpggal_51481_64634ab1b3b3b.jpg

 

37. 1 peso Mexico 2017 = 30k

gal_51481_64634b01392ab.jpggal_51481_64634abca07b4.jpg

 

 

38. 1peso Mẽxico 1986 = 30k

gal_51481_64634aff1b830.jpggal_51481_64634abd06246.jpg

 

39. 10 cent Canada 1997 = 10k

gal_51481_64634abe3dc43.jpggal_51481_64634abd65b75.jpg

 

40. 10 cent Mexico 2004 = 10k

gal_51481_64634af5ce992.jpggal_51481_64634abdc252a.jpg

 

41. 10 peso Chile 2008 = 30k đã bán

gal_51481_64634ac674827.jpggal_51481_64634ac6d5d3c.jpg

 

42. 5 centavos Mexico 1969 = 30k

gal_51481_64634ad14f83a.jpggal_51481_64634ac73c2a6.jpg

 

43. 25 centavos Brasil 1995 = 20k

gal_51481_64634ac79251d.jpggal_51481_64634ac7e2e4f.jpg

 

44. 10 centavos Brasil 2012 = 20k đã bán

gal_51481_64634af49a7ef.jpggal_51481_64634ad0d1967.jpg

 

45. 1 peso Mexico 1971 = 40k

gal_51481_64634ad1a234a.jpggal_51481_64634ad20b39c.jpg

 

46. 1 peso Chile 1957 = 30k đã bán

gal_51481_64634ae8bcf8a.jpggal_51481_64634ad26a318.jpg

 

47. 1 centavo Colombia 1945 = 20k

gal_51481_64634af53ea08.jpggal_51481_64634adbcba6d.jpg

 

48. 5 centavos Brasil 2012 = 20k

gal_51481_64634adcc54e1.jpggal_51481_64634adc0b158.jpg

 

49. 5 centavos Brasil 1969 = 10k

gal_51481_64634ae78197a.jpggal_51481_64634adc7d984.jpg

 

50. 200 peso 2011 Colombia = 30k

gal_51481_64634ae7da1da.jpggal_51481_64634add150eb.jpg

 

51. 10 centavos 1997 = 10k

gal_51481_64634af7a3c92.jpggal_51481_64634ae6e4bbb.jpg

 

52. 5 centavos Brasil 1994 = 10k

gal_51481_64634ae8508d6.jpggal_51481_64634af6905fc.jpg

 

53. 1 colon El Salvador 1993 = 40k

gal_51481_64634aff58e46.jpggal_51481_64634b0070d4f.jpg

 

54. 10 centavos Brasil 1967 = 20k

gal_51481_64634b01d37a2.jpggal_51481_64634b0a9af25.jpg

 

55. 5 peso 1981 Mẽxico = 30k

gal_51481_64634b0b20b1d.jpggal_51481_64634b0b8c94e.jpg

 

56. 1 piso Philipin 1996 = 20k

gal_51481_64634b1528b95.jpggal_51481_64634b1605216.jpg

 

57. 10 cent Trinidad and Tobago = 10k

gal_51481_64634b169f5c9.jpggal_51481_64634b1c6f2e1.jpg

 

58. 25 cent  Trinidad and Tobago 1975 = 30k

gal_51481_64634b1d22831.jpggal_51481_64634b1d59f8f.jpg

 

59. 10 pesewa Ghana 2007 = 30k

gal_51481_64635dfd4b589.jpggal_51481_64635dfdaf973.jpg

 

60. 1 centavo Guatemala 1991 = 30k

gal_51481_64635dfe9f05b.jpggal_51481_64635dff09c40.jpg

 

61. 5 centavos 2000 Ecuador = 20k

gal_51481_64635dff7da5b.jpggal_51481_64635e1002ba1.jpg

 

62. 1 cordoba Nicaragua 2002 = 30k

gal_51481_64635e10dfa46.jpggal_51481_64635e123f4ed.jpg

 

63. 25 centavos Argentina 2009 = 30k

gal_51481_64635e13b8707.jpggal_51481_64635e144c74b.jpg

 

64. 10 centavos Argentina 2010 = 10k

gal_51481_64635e17238a4.jpggal_51481_64635e176c066.jpg

 

65. 2 new pence Anh 1977 = 20k

gal_51481_64635e17aa268.jpggal_51481_64635e17edad0.jpg

 

66. 1 peso Dominica 2002 = 40k

gal_51481_646361813e261.jpggal_51481_64636181b0c99.jpg

 

67. 10 centesimos Ủruguay 1994 = 10k

gal_51481_646361829758e.jpggal_51481_64636183307f9.jpg

 

68. 10 centimos Peru 2007 = 20k

gal_51481_646361843ee40.jpggal_51481_64636188cf8df.jpg

 

69. 50 centimos Peru 2014 = 30k

gal_51481_6463618915328.jpggal_51481_646361899a7a5.jpg

 

70. 1 centimo Peru 2007 = 5k

gal_51481_64636189f011a.jpggal_51481_6463618a4c2e1.jpg

 

71. 5 centavos Ecuador 2000 = 20k

gal_51481_6463619264b0a.jpggal_51481_646361933c087.jpg

 

72. 25 centavos Ecuador 2000 = 20k

gal_51481_64636193b2635.jpggal_51481_646361944a004.jpg

 

73. 1 sucre Ecuador 1986 = 30k

gal_51481_64636194cc2e2.jpggal_51481_6463619a17617.jpg

 

 

74. 10 centavos Bolivia 2010 = 20k

gal_51481_6463619a63a13.jpggal_51481_6463619ab2deb.jpg

 

75. 1 boliviano Bolivia 1991 = 20k

gal_51481_6463619b0cf81.jpggal_51481_6463619b83461.jpg

 

76. 5 cordoba Nicaragua 2007 = 30k

gal_51481_646361a401bd2.jpggal_51481_646361a45632a.jpg

 

77. 1 cordoba 2007 Nicaragua = 30k

gal_51481_646361a4b6edc.jpggal_51481_646361a5306b6.jpg

 

78. 50 centavos Argentina 1993 = 30k

gal_51481_646361a59910e.jpggal_51481_646361aed8311.jpg

 

79. 25 centavos Argentina 2009 = 30k

gal_51481_646361af31f36.jpggal_51481_646361b00338e.jpg

 

80. 10 centavos Argentina 2008 = 20k

gal_51481_646361b09a30d.jpggal_51481_646361b11f6f4.jpg

Hàng chỉ được cập nhật ở trang 1 và 2 của topic.
Hàng đã mua xin miễn trả lại dưới mọi hình thức
STK VCB 0011000639830. Tên TK - Nguyễn Bắc Hải.
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Bắc Hải
Địa chỉ: Long Biên, Hà Nội
Ngày đăng tin: 08:29 15/05/2023
Ngày cập nhật: 16:14 28/02/2024
Báo cáo