Xu lẻ 10k - 20k (mã y) - cập nhật xu mới 7/4

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65d4c247ee916.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
 

y1 - 5 Yen Japan (#7676) - 20k.
gal_75773_65d4b6e2b8fc3.jpg

y2 - 5 Yen Japan (#7676) - 20k.
gal_75773_65d4b6e36ee86.jpg

y4 - 5 Yen Japan (#7676) - 20k.
gal_75773_65d4b6e44ece3.jpg

y5 - 10 Centavos Brasil 1990 (#63) - 20k.
gal_75773_65d4b6fc2ccf4.jpg
 
y6 - 5 Pyas Myanmar (#66) - 20k.
gal_75773_65d4b6fc9241f.jpg
 
y7 - 1 Jiao China 2006 (#68) - 10k.
gal_75773_65d4b6fd1a617.jpg
 
y8 - 1 Jiao China 2005 (#68) - 10k.
gal_75773_65d4b6fd88309.jpg
 
y9 - 1 Franc Bỉ 1980 (#69) - 10k.
gal_75773_65d4b6fe01b0f.jpg
 
y10 - 25 Satang Thailand (#73) - 10k.
gal_75773_65d4b6fe70624.jpg
y11 - 10 Centavso Ecuador 2000 (#73) - 20k.
gal_75773_65d4b754d01f2.jpg
 
y12 - 5 Cents Aruba 1995 (#75) - 20k.
gal_75773_65d4b7556b62b.jpg
 
y13 - 2 Drachmai Hy Lạp 1986 (#75) - 20k. 
gal_75773_65d4b756094ed.jpg
 
y14 - 5 Ore Thụy Điển 1973 (#76) - 20k. 
gal_75773_65d4b75691400.jpg
 
y15 - 1 Cent Cayman Islands 1972 (#77) - 20k. 
gal_75773_65d4b76fb2661.jpg
 
y16 - 1 Santims Latvia 2003 (#77) - 20k.
gal_75773_65d4b77042c92.jpg
 
y17 - 10 Aurar Iceland 1971 (xu nhôm) (#77) - 20k.
gal_75773_65d4b770c6526.jpg
 
y18 - 20 Luma Armenia 1994 (xu nhôm) (#77) - 20k.
gal_75773_65d4b77153b64.jpg
 
y19 - 10 Centavos Argentina 1993 (#78) - 10k. 
gal_75773_65d4b7721dc13.jpg
 
y20 - 10 Fils State of Bahrain 1992 (#79) - 20k.
gal_75773_65d4b7729cfba.jpg
y21 - 5 Cents Mauritius 1999 (#79) - 20k.
gal_75773_65d4b7ab74e76.jpg
 
y22 - 2 Tambala Malawi 1994 (#79) - 20k. 
gal_75773_65d4b7abe394f.jpg
 
y23 - 2 Centavos Bolivia 1987 (#79) - 20k.
gal_75773_65d4b7ac602d2.jpg
 
y24 - 2 Groschen Áo 1978 (xu nhôm) (#79) - 20k.
gal_75773_65d4b7ace03bb.jpg
 
y25 - 5 Centavos Brasil 1986 (#80) - 20k.
gal_75773_65d4b7c44a9d8.jpg
 
y26 - 25 Rupiah Indonesia 1996 (xu nhôm) (#82) - 20k.
gal_75773_65d4b7c4b60b0.jpg
 
y29 - 25 Rupiah Indonesia 1996 (xu nhôm) (#83) - 20k.
gal_75773_65d4b7c5332a8.jpg
 
y30 - 200 Rupiah Indonesia 2003 (xu nhôm) (#83) - 20k.
gal_75773_65d4b7c5a2781.jpg
y31 - 500 Rupiah Indonesia 2003 (xu nhôm) (#83) - 20k.
gal_75773_65d4b81b94b18.jpg
 
y32 - 25 Sentimo Philiphin 1998 (#42) - 10k. 
gal_75773_65d4b81c3ffae.jpg
 
y33 - 1 Piso Philiphin 1996 (#42) - 10k. 
gal_75773_65d4b81cbf938.jpg
 
y34 - 1 Rupee India 2010 (#46) - 20k.
gal_75773_65d4b81d43c65.jpg
 
y35 - 1 Rupee India 1999 (#46) - 20k.
gal_75773_65d4b83472ad1.jpg
 
y36 - 2 Rupees India 2011 (#46) - 20k.
gal_75773_65d4b834f03b4.jpg
 
y37 - 1 Jiao China 2006 (#51) - 10k.
gal_75773_65d4b83582825.jpg
 
y38 - 2 Tambala Malawi 1994 (#59) - 20k.
gal_75773_65d4b8360c5ee.jpg
 
y39 - 25 Centavos Dominican Republic 1978 (#77) - 20k. 
gal_75773_65d4b83697388.jpg
y41 - 5 Cents Jamaica 1993 (#91) - 20k. 
gal_75773_65d4b869c5f5b.jpg
 
y42 - 2 Tambala Malawi 1994 (#91) - 20k.
gal_75773_65d4b86a59555.jpg
 
y43 - 5 Cents Mauritius 1999 (#91) - 20k.
gal_75773_65d4b86ae4dda.jpg
 
y44 - 5 Paisa Pakistan 1987 (#6) - 20k. 
gal_75773_65d4b86b7f1f8.jpg
 
y45 - 1 Centas Lithuania 1991 (xu nhôm) (#91) - 20k.
gal_75773_65d4b87f17d0b.jpg
 
y46 - 100 Pesos Colombia 1995 (#95) - 20k.
gal_75773_65d4b87fa44bf.jpg
 
y47 - 2 Baht Thailand (#90) - 10k.
gal_75773_65d4b880394fb.jpg
 
y48 - 10 Fils State of Bahrain 1992 (#90) - 20k.
gal_75773_65d4b880bf6b5.jpg
 
y49 - 10 Pesos Chile 2009 (#90) - 20k.
gal_75773_65d4b8815f9a3.jpg
 
y50 - 1 Kwacha Zambia 1992 (#90) - 20k.
gal_75773_65d4b881e2068.jpg
y51 - 1 Rupee India 2012 (#15) - 10k.
gal_75773_65d4b8b79d2e3.jpg
 
y52 - 5 Pyas Myanmar (#17) - 20k.
gal_75773_65d4b8b827b09.jpg
 
y53 - 100 Lire Italy 1996 (#19) - 20k.
gal_75773_65d4b8b8ac211.jpg
 
y54 - 1 Centas Lithuania 1991 (#19) - 20k.
gal_75773_65d4b8b958c14.jpg
 
y55 - 2 Tambala Malawi 1973 (#20) - 20k.
gal_75773_65d4b8cf842d2.jpg
 
y56 - 10 Centavos Brasil 1974 (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4b8d0099ba.jpg
 
y57 - 1 Yuan Taiwan (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4b8d08b03d.jpg
 
y58 - 50 Centavos Brasil 2008 (#25) - 20k.
gal_75773_65d4b8d118df8.jpg
 
y59 - 1 Cruzeiro Brasil 1980 (#25) - 20k. 
gal_75773_65d4b8d199963.jpg
 
y60 - 500 Rupiah Indonesia 2003 (#28) - 20k.
gal_75773_65d4b8d221471.jpg
y61 - 200 Rupiah Indonesia 2003, xu nhôm (#28) - 20k.
gal_75773_65d4b9193dc9f.jpg
 
y62 - 5 Paisa Pakistan 1987 (#28) - 20k.
gal_75773_65d4b919a8fcb.jpg
 
y63 - 2 Koruna Czech Republic 1993 (#1) - 20k. 
gal_75773_65d4b91a36c49.jpg
 
y64 - 10 Paise India 1986 (xu nhôm) (#36) - 20k.
gal_75773_65d4b91ac3627.jpg
 
y65 - 10 Fils Bahrain 1992 (#36) - 20k.
gal_75773_65d4b92d0be35.jpg
 
y66 - 10 Aurar Iceland 1970 (#37) - 20k.
gal_75773_65d4b92d76b1d.jpg
 
y67 - 1 Sen Malaysia 1995 (#39) - 10k.
gal_75773_65d4b92ddc4cd.jpg
 
y68 - 25 Baisa Oman (#75) - 20k.
gal_75773_65d4b92e73070.jpg
 
y69 - 1 Paisa Pakistan 1974 (FAO) (#40) - 20k.
gal_75773_65d4b92ee26f6.jpg
 
y70 - 1 Dollar Jamaica 2008 (#69) - 20k.
gal_75773_65d4b92f5dbf9.jpg
y71 - 5 Australes Argentina 1989 (#38) - 20k. 
gal_75773_65d4b9685aef4.jpg
 
y72 - 1 Paisa Pakistan 1974 (#39) - 20k.
gal_75773_65d4b968cc489.jpg
 
y73 - 10 Australes Argentina 1989 (#39) - 20k. 
gal_75773_65d4b96946b09.jpg
 
y74 - 20 Sen Malaysia 2007 (#39) - 10k.
gal_75773_65d4b969bb0ad.jpg
 
y75 - 20 Sen Malaysia 2008 (#39) - 10k.
gal_75773_65d4b97ec7395.jpg
 
y76 - 50 Sen Malaysia 2001 (#39) - 20k.
gal_75773_65d4b97f5028a.jpg
 
y77 - 500 Rupiah Indonesia 2003 (#42) - 20k.
gal_75773_65d4b97fcd15a.jpg
 
y78 - 100 Australes Argentina 1990 (#46) - 20k.
gal_75773_65d4b980641f0.jpg
 
y79 - 10 Australes Argentina 1989 (#46) - 20k.
gal_75773_65d4b980e2851.jpg
y81 - 5 Pesetas Spain 1993 (#47) - 20k.
gal_75773_65d4b9b72b1d0.jpg
 
y82 - 10 Kurus Turkey 1971 (#53) - 20k. 
gal_75773_65d4b9b7d2624.jpg
 
y84 - 10 Centavos Brasil 1994 (#89) - 20k.
gal_75773_65d4b9b85fd69.jpg
 
y85 - 200 Lire Italy 1979 (#89) - 20k. 
gal_75773_65d4b9b8e0d26.jpg
 
y86 - 5 Baht Thailand (#95) - 10k.
gal_75773_65d4b9d518dcb.jpg
 
y87 - 10 Centavos Brasil 1989 (#96) - 20k.
gal_75773_65d4b9d5c3cbf.jpg
 
y88 - 10 Cruzados Brasil 1988 (#96) - 20k.
gal_75773_65d4b9d64caac.jpg
 
y89 - 1 Ore Đan Mạch 1959 (#98) - 20k.
gal_75773_65d4b9d6d3bcf.jpg
 
y90 - 10 Att Laos 1980 (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4b9d75cac0.jpg

y91 - 10 Paisa Pakistan 1991 (xu nhôm) (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4ba1d42364.jpg

y92 - 1 Paisa Pakistan 1974 (FAO), xu nhôm (#99) - 20k.
gal_75773_65d4ba1db1b4f.jpg
 
y93 - 1 Centas Lithuania 1991 (xu nhôm) (#99) - 10k.
gal_75773_65d4ba1e2b9f8.jpg
 
y95 - 1 Cent Cyprus 1996 (#99) - 10k.
gal_75773_65d4ba1e9ca44.jpg
 
y96 - 1 Kopiyka Ukraine 1992 (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4ba346b3f6.jpg
 
y97 - 1 Yuan Taiwan (#2) - 20k.
gal_75773_65d4ba34e14f7.jpg
 
y98 - 1 Yuan China 2004 (#2) - 20k.
gal_75773_65d4ba355ce47.jpg
 
y99 - 5 Centavos Mexico 1974 (#2) - 20k.
gal_75773_65d4ba35d1243.jpg
 
y100 - 20 Centavos Mexico 1984 (#2) - 20k.
gal_75773_65d4ba3650623.jpg
y101 - 10 Aurar Iceland 1974 (xu nhôm) (#4) - 20k.
gal_75773_65d4ba78e122f.jpg
 
y102 - 1 Krona Iceland 1976 (xu nhôm) (#4) - 20k.
gal_75773_65d4ba7986033.jpg
 
y104 - 1 Centavo Mozambique (#5) - 20k.
gal_75773_65d4ba7a12b5b.jpg
 
y105 - 1 Sen Brunei 2002 (#5) - 20k.
gal_75773_65d4ba7a97338.jpg
 
y106 - 10 Cents Jamaica 1995 (#5) - 20k.
gal_75773_65d4ba92b501c.jpg
 
y107 - 5 Cents Mauritius 1999 (#5) - 20k.
gal_75773_65d4ba934fe61.jpg
 
y108 - 10 Cents Kenya 1995 (#5) - 20k. 
gal_75773_65d4ba93d3ff7.jpg
 
y109 - 50 Sen Malaysia 2008 (#8) - 20k.
gal_75773_65d4ba946347b.jpg
 
y110 - 2 Korun Czech Republic 1993 (#11) - 20k.
gal_75773_65d4ba94e6488.jpg
y112 - 1 Pataca Macau 2010 (#11) - 20k.
gal_75773_65d4baced2325.jpg
 
y113 - 1 Centas Lithuania 1991 (xu nhôm) (#11) - 10k.
gal_75773_65d4bacf90400.jpg
 
y114 - 1 Forint Hungary 1970 (xu nhôm) (#11) - 20k.
gal_75773_65d4bad0252bc.jpg
 
y116 - 1 Dinar Serbia 2003 (#14) - 20k.
gal_75773_65d4bad0ec55f.jpg
 
y119 - 25 Satang Thailand (#17) - 20k.
gal_75773_65d4bae8649ee.jpg
 
y120 - 2 Baht Thailand (#17) - 20k.
gal_75773_65d4bae8ee36a.jpg
y121 - 1 Baht Thailand (#17) - 10k.
gal_75773_65d4bbaa2945a.jpg
 
y122 - 25 Rupiah Indonesia 1996 (xu nhôm) (#19) - 20k.
gal_75773_65d4bbaab939f.jpg
 
y123 - 25 Rupiah Indonesia 1971 (#19) - 20k. 
gal_75773_65d4bbab4e3e7.jpg
 
y124 - 10 Centavos Argentina 2011 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bbac39edd.jpg
 
y125 - 1 Kwacha Zambia 1992 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bbc3bf5ed.jpg
 
y126 - 10 Fils State of Bahrain 1992 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bbc44a548.jpg
 
y127 - 10 Cents Kenya 1995 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bbc4e3215.jpg
 
y128 - 5 Cents Mauritius 1999 (#21) - 10k.
gal_75773_65d4bbc571050.jpg
 
y129 - 1 Santims Latvia 2003 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bbc60a21f.jpg
 
y130 - 1 Centavo Honduras 1992 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bbc6add3b.jpg
y131 - 1 Cent Trinidad and Tobago 1976 (#21) - 20k.
gal_75773_65d4bc0a89a3b.jpg
 
y133 - 5 Sen Malaysia 2014 (#23) - 10k.
gal_75773_65d4bc0b3e61d.jpg
 
y134 - 10 Sen Malaysia 2015 (#23) - 10k.
gal_75773_65d4bc0bc341b.jpg
 
y135 - 20 Sen Malaysia 2012 (#23) - 20k.
gal_75773_65d4bc0c5327e.jpg
 
y137 - 1 Cent Barbados 1973 (#23) - 20k.
gal_75773_65d4bc222063c.jpg
 
y138 - 2 Forint Hungary 2004 (#24) - 20k.
gal_75773_65d4bc229e7b0.jpg
 
y139 - 1 Yuan Taiwan (#26) - 20k.
gal_75773_65d4bc231c2df.jpg
 
y140 - 1 Rupee Nepal (#28) - 20k.
gal_75773_65d4bc239f90a.jpg
y141 - 1 Jiao China 2006 (#28) - 10k.
gal_75773_65d4bc528c5e0.jpg
 
y143 - 10 Won Korea 2007 (#28) - 10k.
gal_75773_65d4bc53132ce.jpg
 
y144 - 1 Baht Thailand (#28) - 5k.
gal_75773_65d4bc5387c47.jpg
 
y145 - 1 Cent Euro Đức 2008 (#28) - 5k.
gal_75773_65d4bc5418c05.jpg
 
y146 - 10 Aurar Iceland 1971 (xu nhôm) (#94) - 20k.
gal_75773_65d4bc6982535.jpg
 
y148 - 1 Poisha Bangladesh (xu nhôm) (#96) - 20k.
gal_75773_65d4bc6a1c398.jpg
 
y149 - 10 Cents Jamaica 1969 (#11) - 20k.
gal_75773_65d4bc6a9d111.jpg
 
y150 - 1 Dinar Tunisia 1976 (#13) - 20k.
gal_75773_65d4bc6b2508b.jpg
y153 - 1 Cent Euro Italy 2002 (#28) - 20k.
gal_75773_65d4bc9d1dbba.jpg
 
y154 - 1 Centavo Brasil 1986 (#29) - 20k.
gal_75773_65d4bc9db3944.jpg
 
y155 - 5 Centavos Brasil 1986 (#29) - 20k.
gal_75773_65d4bc9e4568a.jpg
 
y156 - 10 Centavos Brasil 1987 (#29) - 20k.
gal_75773_65d4bc9ec80b3.jpg
 
y157 - 20 Centavos Brasil 1987 (#29) - 20k.
gal_75773_65d4bcb72dea8.jpg
 
y158 - 50 Centavos Brasil 1988 (#29) - 20k.
gal_75773_65d4bcb7b5a9e.jpg
 
y159 - 20 Centavos Mexico 1984 (#31) - 20k.
gal_75773_65d4bcb858762.jpg
 
y160 - 1 Centimo Peru 1993 (#31) - 20k.
gal_75773_65d4bcb8ef6fb.jpg
y161 - 20 Cents Mauritius 1987 (#31) - 20k.
gal_75773_65d4bce71a3dc.jpg
 
y163 - 50 Rupiah Indonesia 1999 (xu nhôm) (#31) - 20k.
gal_75773_65d4bce7c7f1a.jpg
 
y164 - 1 Centavo Brasil 1986 (#31) - 10k.
gal_75773_65d4bce852f39.jpg
 
y165 - 1 Centime Algeria 1964 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bce8e0398.jpg
 
y166 - 5 Pesetas Spain 1993 (#1) - 20k.
gal_75773_65d4bd024dbcc.jpg
 
y167 - 1 Franc Bỉ 1951 (#40) - 20k.
gal_75773_65d4bd02d3cdf.jpg
 
y168 - 1 Franc Bỉ 1956 (#40) - 20k.
gal_75773_65d4bd03641b5.jpg
 
y169 - 1 Franc Bỉ 1989 (#40) - 20k.
gal_75773_65d4bd03eeb31.jpg
 
y170 - 10 Centavos Philippines 1962 (#95) - 20k. 
gal_75773_65d4bd047e56e.jpg
y171 - 5 Piso Philippines 2001 (#95) - 20k. 
gal_75773_65d4bd432de05.jpg
 
y172 - 10 Cents South Africa 2014 (#22) - 10k.
gal_75773_65d4bd43cea95.jpg
 
y173 - 10 Cents South Africa 1996 (#22) - 10k.
gal_75773_65d4bd445e7d2.jpg
 
y174 - 1 Cent Euro Bỉ 2006 (#19) - 10k.
gal_75773_65d4bd44e71fd.jpg
 
y175 - 25 Centimes Bỉ 1975 (#19) - 20k. 
gal_75773_65d4bd59d4624.jpg
 
y176 - 2 Tambala Malawi 1994 (#53) - 20k.
gal_75773_65d4bd5a5f3c6.jpg
 
y177 - 1 Paisa Pakistan 1974 (#53) - 20k.
gal_75773_65d4bd5ae0336.jpg
 
y178 - 1 Millieme Ai Cập (#53) - 20k.
gal_75773_65d4bd5b75c2d.jpg
 
y179 - 10 Centavos Brasil 1974 (#53) - 20k.
gal_75773_65d4bd5c071f4.jpg
 
y180 - 50 Haleru Czechoslovakia 1987 (#55) - 20k.
gal_75773_65d4bd5c91b80.jpg
y181 - 5 Pesetas Spain 1993 (#53) - 20k. 
gal_75773_65d4bd93d3504.jpg
 
y182 - 1 New Agorah Israel (xu nhôm) (#99) - 20k.
gal_75773_65d4bd9462aa6.jpg
 
y183 - 100 Rupiah Indonesia 1994 (#1) - 20k.
gal_75773_65d4bd94e2e34.jpg
 
y184 - 500 Rupiah Indonesia 2001 (#1) - 20k.
gal_75773_65d4bd9576c8c.jpg
 
y185 - 500 Rupiah Indonesia 2003 (xu nhôm) (#1) - 20k.
gal_75773_65d4bdacee934.jpg
 
y186 - 5 Cents Aruba 1995 (#4) - 20k.
gal_75773_65d4bdad8e19a.jpg
 
y187 - 100 Rupiah Indonesia 2001 (xu nhôm) (#4) - 20k.
gal_75773_65d4bdae297f8.jpg
 
y188 - 1 Austral Argentina 1989 (xu nhôm) (#9) - 20k.
gal_75773_65d4bdaea5ad7.jpg
 
y189 - 500 Rupiah Indonesia 2000 (#17) - 20k.
gal_75773_65d4bdaf36826.jpg
 
y190 - 10 Centimos Spain 1959 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bdafb9c89.jpg
y191 - 1 Baht Thailand (#3636) - 10k.
gal_75773_65d4bde7e8e90.jpg
 
y192 - 1 Jiao China 2013 (#4040) - 10k.
gal_75773_65d4bde863564.jpg
 
y193 - 1 Yuan China 2002 (#4040) - 20k.
gal_75773_65d4bde8e562f.jpg
 
y194 - 10 New Agorot Israel (#4141) - 20k.
gal_75773_65d4bde982f34.jpg
 
y196 - 10 Paisa Pakistan 1991 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bdfe44989.jpg
 
y197 - 1/2 Lirah Israel (#4141) - 20k. 
gal_75773_65d4bdff391f7.jpg
 
y198 - 1 Sheqel Israel (#4141) - 20k. 
gal_75773_65d4bdffb8fc8.jpg
 
y199 - 1 Kwacha Zambia 2014 (#4444) - 20k.
gal_75773_65d4be0033040.jpg
 
y200 - 1 Peso Mexico 1970 (#4444) - 20k. 
gal_75773_65d4be00b9020.jpg
y201 - 10 Fils State of Bahrain 1992 (#4949) - 20k.
gal_75773_65d4be36ebf74.jpg
 
y202 - 1 Paise Pakistan 1974 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4be3797400.jpg
 
y203 - 10 Luma Armenia 1994 (#4949) - 20k.
gal_75773_65d4be3827e79.jpg
 
y204 - 20 Luma Armenia 1994 (#4949) - 20k.
gal_75773_65d4be38a449b.jpg
 
y205 - 5 Pesetas Spain 1990 (#5050) - 20k.
gal_75773_65d4be4cbfe51.jpg
 
y206 - 1/10 Balboa Panama 1996 (#5050) - 20k.
gal_75773_65d4be4d9d9f5.jpg
 
y207 - 1 Forint Hungary 2004 (#5050) - 10k.
gal_75773_65d4be4e26c30.jpg
 
y208 - 2 Baht Thailand (#5050) - 20k.
gal_75773_65d4be4ea89be.jpg
 
y209 - 1 Santims Latvia 2008 (#5050) - 10k.
gal_75773_65d4be4f421a6.jpg
 
y210 - 2 Santimi Latvia 2007 (#5050) - 10k.
gal_75773_65d4be4fc32b4.jpg
y211 - 1 Koruna Czech Republic 2006 (#5050) - 10k.
gal_75773_65d4bf4d9252e.jpg
 
y212 - 5 Cruzeiros Brasil 1982 (#5050) - 20k.
gal_75773_65d4bf4e1dcd2.jpg
 
y213 - 1 Rand South Africa 1992 (#5050) - 20k.
gal_75773_65d4bf4eadb18.jpg
 
y214 - 1 Yen Japan (#5050) - 10k.
gal_75773_65d4bf4f51ba6.jpg
 
y215 - 1 Shilling Uganda 1987 (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bf675e211.jpg
 
y216 - 1 Grosz Balan 1993 (#5555) - 10k.
gal_75773_65d4bf67e2664.jpg
 
y217 - 1 Centavo Brasil 1986 (#5555) - 20k.
gal_75773_65d4bf6869cfc.jpg
 
y219 - 1 Seniti Tonga 1981 (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bf68f2635.jpg
y221 - 1 Grosz Balan 1999 (#6161) - 10k.
gal_75773_65d4bf929eb4d.jpg
 
y225 - 1 Poisha Bangladesh (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bf932c41a.jpg
 
y226 - 100 Rupiah Indonesia 1999 (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bf93b7000.jpg
 
y227 - 5 Cents Spain 1941 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bf944f682.jpg
 
y228 - 10 Cents Spain 1941 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bfae66c38.jpg
 
y229 - 5 Paise India 1988 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bfaf16cfe.jpg
 
y230 - 10 Paise India 1986 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bfafa2364.jpg
y231 - 1 Centas Lithuania 1991 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bfd888e0e.jpg
 
y232 - 2 Centai Lithuania 1991 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bfd91391d.jpg
 
y233 - 5 Centai Lithuania 1991 (xu nhôm) (#6262) - 20k.
gal_75773_65d4bfd99733a.jpg
 
y234 - 2 Rupees India 2008 (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4bfda2df12.jpg
 
y235 - 2 Rupees India 2005 (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4bffaaa45d.jpg
 
y236 - 1 Rupee India 2001 (#6363) - 10k.
gal_75773_65d4bffb3a2e5.jpg
 
y237 - 1 Rupee India 2009 (#6363) - 10k.
gal_75773_65d4bffbc1a63.jpg
 
y238 - 1 Rupee India 2005 (#6363) - 20k.
gal_75773_65d4bffc51f48.jpg
 
y239 - 50 Lire Italy 1956 (#5959) - 20k.
gal_75773_65d4bffcdcbe7.jpg
 
y240 - 10 Lire Italy 1980 (xu nhôm) (#5959) - 20k.
gal_75773_65d4bffd75d9b.jpg
y243 - 50 Lire Italy 1968 (#6565) - 20k.
gal_75773_65d4c05fb5879.jpg
 
y246 - 1 Seniti Tonga 1981 (#6565) - 20k.
gal_75773_65d4c06068a93.jpg
 
y247 - 1 Paisa Pakistan 1974 (#6565) - 20k.
gal_75773_65d4c060ef5e5.jpg
 
y248 - 1 Dinar Serbia 2003 (#6565) - 20k.
gal_75773_65d4c06184100.jpg
 
y249 - 10 Centimos Spain 1959 (xu nhôm) (#6565) - 20k.
gal_75773_65d4c08366cbc.jpg
 
y250 - 2 Afghanis Afghanistan (#7070) - 20k.
gal_75773_65d4c08403b15.jpg
y251 - 5 Afghanis Afghanistan (#7070) - 20k.
gal_75773_65d4c0aa3f660.jpg
 
y252 - 10 Sentimos Philippines 1979 (#7070) - 20k.
gal_75773_65d4c0aad3f64.jpg
 
y255 - 1 Cent Barbados 1979 (#7070) - 20k.
gal_75773_65d4c0ab5fa94.jpg
 
y256 - 1 Grosz Balan 1993 (#7070) - 10k.
gal_75773_65d4c0abefcf9.jpg
 
y258 - 1 Yuan Taiwan (#7676) - 20k.
gal_75773_65d4c0d0ef619.jpg

y259 - 10 Centavos Guatemala 2000 (#7676) - 20k.
gal_75773_65d4c0d191836.jpg

y260 - 25 Piastres Ai Cập (#7878) - 20k.
gal_75773_65d4c0d21d36d.jpg

y262 - 5 Feninga Bosnia & Herzegovina 2008 (#7878) - 20k.
gal_75773_65d4c0ff3ee6f.jpg

y263 - 10 Centesimi Italy 1867 (#8080) - 20k.
gal_75773_65d4c0ffc4971.jpg

y264 - 1 Penny Isle of Man 2000 (#8080) - 20k.
gal_75773_65d4c100527ca.jpg

y265 - 5 Aurar Iceland 1981 (#8080) - 20k.
gal_75773_65d4c100e810d.jpg

y266 - 1 Yuan Taiwan (#8080) - 20k.
gal_75773_65d4c12baea44.jpg

y267 - 20 Tenge Kazakhstan 2003 (#8080) - 20k.
gal_75773_65d4c12c3b852.jpg

y268 - 1 Kopiyka Ukraine 1992 (#8181) - 20k.
gal_75773_65d4c12cb9dd7.jpg

y269 - 10 Sentimo Philippines 2006 (#8282) - 20k.
gal_75773_65d4c12d2ff71.jpg

y270 - 5 Drachmai Hy Lạp 1980 (#8282) - 20k.
gal_75773_65d4c12dafbfa.jpg

y271 - 1 Thetri Georgia 1993 (#8383) - 20k.
gal_75773_65d4c16119c12.jpg

y272 - 2 Thetri Georgia 1993 (#8383) - 20k.
gal_75773_65d4c161ac2e0.jpg

y273 - 5 Pesos Chile 1992 (#8484) - 20k.
gal_75773_65d4c16237524.jpg

y274 - 1 Centimo Peru 2007 (xu nhôm) (#8484) - 10k.
gal_75773_65d4c162bcdc5.jpg

y275 - 1 Cent Sri Lanka 1989 (xu nhôm) (#8484) - 20k.
gal_75773_65d4c178e5660.jpg

y276 - 1 Yuan China 2001 (#8585) - 20k.
gal_75773_65d4c1797bf0e.jpg

y277 - 1 Rupee Nepal (#8585) - 20k.
gal_75773_65d4c17a04715.jpg

y278 - 1 Baht Thailand (#8585) - 20k.
gal_75773_65d4c17a8665f.jpg

y279 - 5 Cents Trinidad and Tobago 2005 (#8585) - 20k.
gal_75773_65d4c17b12bdb.jpg

y280 - 10 Fils Bahrain (#8585) - 20k.
gal_75773_65d4c17b8ff2a.jpg

y281 - 1 Cent Cayman Islands 1972 (#8585) - 20k.
gal_75773_65d4c1c85fc7d.jpg

y282 - 5 Cent Euro Netherlands 2007 (#8686) - 5k.
gal_75773_65d4c1e65bbf2.jpg

y283 - 5 Cent Euro Đức 2002 (#8686) - 5k.
gal_75773_65d4c1e6d928f.jpg

y284 - 5 Cent Euro Spain 2005 (#8686) - 5k.
gal_75773_65d4c1e76405a.jpg

y285 - 1 Peso Mexico 1984 (#8686) - 10k.
gal_75773_65d4c1e7e8f2e.jpg

y287 - 5 Centavos Mexico 1969 (#8686) - 10k.
gal_75773_65d4c2001c7c1.jpg

y288 - 1 Cent Bahamas 1982 (#8686) - 20k.
gal_75773_65d4c2009e9e5.jpg

y289 - 100 Lire Italy 1965 (#8686) - 20k.
gal_75773_65d4c20129b8e.jpg

y290 - 5 Millim Tunisia 1960 (xu nhôm) (#8787) - 20k.
gal_75773_6612b1346b649.jpg

y291 - 25 Sentimo Philippines 2019 (#8787) - 10k.
gal_75773_6612b15d1019a.jpg

y292 - 1 Piso Philippines 2018 (#8787) - 20k.
gal_75773_6612b15d8cdcf.jpg

y293 - 5 Piso Philippines 2019 (#8787) - 20k.
gal_75773_6612b15e0fbaf.jpg

y294 - 1 Franc Bỉ 1963 (#8888) - 10k.
gal_75773_669530a0a0bbe.jpg

y295 - 5 Francs Bỉ 1949 (#8888) - 20k.
gal_75773_669530a12ccf0.jpg

y296 - 5 Ore Đan Mạch 1967 (#8888) - 20k.
gal_75773_669530b77e589.jpg

y297 - 10 Cents Jamaica 1986 (#8888) - 20k.
gal_75773_669530b813522.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Được đăng bởi: Thu Trang
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
IP: 123.20.74.240
Ngày đăng tin: 15:13 16/02/2023
Cập nhật lần cuối lúc: 16:19 10/07/2024
Báo cáo