Xu to (mã T) - cập nhật xu mới 11/11

Thông tin mô tả
Liên hệ: 
Thu Trang: 090.828.2524 (Zalo, Viber)
 
Chủ TK: Nguyễn Thị Thu Trang
1. 19037842488011 - NH Kỹ Thương (Techcombank) TPHCM. 
2. 0441000632462 - NH Ngoại Thương (Vietcombank) TPHCM.
3. 117377529 - NH Á Châu (ACB) TPHCM.
4. MoMo: 0908282524 
gal_75773_65b2236b908a8.jpg
Phí ship 20k/lần. Trên 300k freeship.
Khách mua hàng vui lòng chuyển khoản tiền thanh toán vào một trong các tài khoản trên.
Sau khi chuyển tiền, hàng sẽ được gửi đến địa chỉ Quý Khách trong vòng 3 - 5 ngày làm việc.
 
***Lưu ý: Shop chỉ nhận giữ gạch trong vòng 7 ngày kể từ khi khách hàng đặt gạch lần đầu tiên. 
Sau 7 ngày nếu người mua không liên lạc với shop thì shop được quyền bán sản phẩm đó cho khách hàng khác.
 
T1 - 100 Guilders Suriname 1996 (#6666) - 700k.
gal_75773_65a7d0c341a59.jpg
gal_75773_65a7d0c3b3649.jpg
 
T2 - 1000 Dobras Saint Thomas & Prince 1993 (#6666) - 350k.
gal_75773_65a7d0cd3513f.jpg
gal_75773_65a7d0cda8d3d.jpg
 
T3 - 1000 Dobras Saint Thomas & Prince 1993 (#6666) - 350k.
gal_75773_65a7d0d8adf65.jpg
gal_75773_65a7d0d92f6b0.jpg
 
T4 - 500 Dobras S.Tome E.Principe 1993 (#6666) - 490k.
gal_75773_65a7d0e358fd3.jpg
 
T5 - 1 Dollar Palau 2011 (#6666) - 450k.
gal_75773_65a7d0e3ce1a0.jpg
 
T6 - 1 Dollar Palau 2011 (#6666) - 450k.
gal_75773_65a7d0f23ee2c.jpg
 
T7 - 5 Dollars Australia 2000 (Football) (#6666) - 250k.
gal_75773_65a7d0f9a80b0.jpg
gal_75773_65a7d0fa30b23.jpg
 
T8 - 5 Dollars Australia 2000 (Gymnastics) (#6666) - 250k.
gal_75773_65a7d1034a9cf.jpg
gal_75773_65a7d103c1422.jpg
 
T9 - 5 Dollars Australia 2000 (Handball) (#6666) - 250k.
gal_75773_65a7d10ea42c4.jpg
gal_75773_65a7d10f2b7e6.jpg
 
T10 - 5 Dollars Australia 2000 (Triathlon) (#6666) - 250k.
gal_75773_65a7d118a1b5d.jpg
gal_75773_65a7d11932417.jpg
T11 - 5 Dollars Australia 2000 (Athletics) (#6666) - 250k.
gal_75773_65a7d2c9b6a74.jpg
gal_75773_65a7d2ca6d271.jpg
 
T12 - 1 Dollar Hong Kong 1999, nguyên hộp (#8) - 380k.
gal_75773_65a7d2d549f50.jpg
gal_75773_65a7d2d5bbb7e.jpg
 
T13 - 1000 Shillings Uganda 2003 (Gorillas of Africa ) (#29) - 280k. 
gal_75773_65a7d2dfa265a.jpg
 
T14 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (Macau Returns to China), nguyên hộp (#8) - 380k.
gal_75773_65a7d2e848981.jpg
gal_75773_65a7d2e8cd2ee.jpg
 
T15 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 100 Euro) (#3) - 190k.
gal_75773_65a7d2f8269a6.jpg
 
T16 - 10 Kwacha Malawi 2010 (#3) - 180k.
gal_75773_65a7d2f8a8f26.jpg
 
T17 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Bank Notes 10 Euro) (#18) - 190k.
gal_75773_65a7d3064b5e7.jpg
 
T18 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Bank Notes 50 Euro) (#18) - 190k.
gal_75773_65a7d306bfe29.jpg
 
T19 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Bank Notes 200 Euro) (#18) - 190k.
gal_75773_65a7d3103ea56.jpg
 
T20 - 10 Kwacha Malawi 2003 (Proof) (#25) - 290k.
gal_75773_65a7d310b2c17.jpg
T21 - 2.8 Ecus Gibraltar 1993 (#29) - 200k.
gal_75773_65a7d40073c60.jpg
 
T22 - 10 Kwacha Malawi 2003 (#29) - 320k. 
gal_75773_65a7d4017685b.jpg
 
T23 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 10 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d42769560.jpg
 
T24 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 5 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d42f9cc7c.jpg
 
T25 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 10 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d44053391.jpg
 
T26 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 50 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d441101f9.jpg
 
T27 - 10 Kwacha Malawi 2005, Silver Plate (Chevrotain) (#29) - 300k.
gal_75773_65a7d45088fd1.jpg
 
T28 - 10 Kwacha Malawi 2005, Silver Plate (Lemur) (#29) - 300k.
gal_75773_65a7d45130837.jpg
 
T29 - 10 Kwacha Malawi 2005, Silver Plate (Tree Pangolin) (#29) - 300k.
gal_75773_65a7d45b88c8c.jpg
 
T30 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 5 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d45c3749e.jpg
T31 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 5 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d5077f800.jpg
 
T32 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 10 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d5080b2f5.jpg
 
T33 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (#25) - 290k.
gal_75773_65a7d513d1215.jpg
 
T34 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 20 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d51457362.jpg
 
T35 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 50 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d51ed04b9.jpg
 
T36 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 500 Euro) (#29) - 190k.
gal_75773_65a7d51f56b3e.jpg
 
T37 - 100 Guilders Suriname 1996 (#23) - 700k.
gal_75773_65a7d529e0854.jpg
 
T38 - 10 Kwacha Malawi 2003 (Blesbok) (#25) - 320k. 
gal_75773_65a7d52a6121d.jpg
 
T39 - 10 Kwacha Malawi 2003 (Kudu) (#25) - 320k.
gal_75773_65a7d533f2390.jpg
 
T40 - 10 Kwacha Malawi 2003 (Sable Antelope) (#25) - 320k.
gal_75773_65a7d534745e7.jpg
T41 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (Macau Return to China) (#25) - 290k.
gal_75773_65a7d5d09870a.jpg
 
T42 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (Macau Return to China) (#25) - 290k.
gal_75773_65a7d5d1216f7.jpg
 
T43 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5da85ea8.jpg
 
T44 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5db072cc.jpg
 
T45 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5e36e571.jpg
 
T46 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5e3ed578.jpg
 
T47 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5eddca11.jpg
 
T48 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5ee70fa9.jpg
 
T49 - 10 Kwacha Malawi 2010, Silver Plate - Proof, 49.5 gr, 51 mm (#34) - 350k.
gal_75773_65a7d5f913083.jpg
 
T50 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 50 Euro) (#36) - 190k.
gal_75773_65a7d5f98b7a4.jpg
T51 - 100 Shillings Uganda 2010, Silver Plate - Proof, (#34) - 350k. 
gal_75773_65a7d6a7c4017.jpg
 
T52 - 1000 Kwacha Zambia 2010 (Tsetse Fly) (#35) - 220k.
gal_75773_65a7d6a879bf5.jpg
 
T53 - 1000 Kwacha Zambia 2010 (Mosquito) (#35) - 220k.
gal_75773_65a7d6b24520f.jpg
 
T54 - 1000 Kwacha Zambia 2010 (Black Widow Spider) (#35) - 220k.
gal_75773_65a7d6b2ba3bb.jpg
 
T55 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (#49) - 200k.
gal_75773_65a7d6bb33833.jpg
 
T56 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 20 Euro) (#54) - 190k.
gal_75773_65a7d6bbab6a1.jpg
 
T57 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (Macau returns to China) (#36) - 320k.
gal_75773_65a7d6c565b84.jpg
 
T58 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (Macau returns to China) (#36) - 290k. 
gal_75773_65a7d6c5d932f.jpg
 
T59 - 1000 Shillings Uganda 1996 (Proof) (#36) - 290k.
gal_75773_65a7d6cf2edb8.jpg
 
T60 - 1 Dollar Palau 2011 (#36) - 480k.
gal_75773_65a7d6cfa8054.jpg
T61 - 1000 Shillings Uganda 2003 (Silver Plate) (#39) - 280k.
gal_75773_65a7d9cba0e16.jpg
 
T62 - 1000 Shillings Uganda 2003 (Silver Plate) (#39) - 280k.
gal_75773_65a7d9cc2d8f3.jpg
 
T63 - 1000 Shillings Uganda 2003 (Silver Plate) (#39) - 280k.
gal_75773_65a7d9d5c2626.jpg
 
T64 - 1000 Shillings Uganda 2003 (Silver Plate) (#39) - 280k.
gal_75773_65a7d9d644d53.jpg
 
T65 - 10 Francs Congo 2010 (#8) - 250k.
gal_75773_65a7d9dedff45.jpg
 
T66 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (#8) - 290k.
gal_75773_65a7d9df6e356.jpg
 
T67 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Bank Notes 5 Euro) (#73) - 190k. 
gal_75773_65a7d9e83a73e.jpg
 
T68 - 100 Francs CFA Togo 2011 (Proof) (#77) - 480k. 
gal_75773_65a7d9e8b3da9.jpg
 
T69 - 1 Crown Gibraltar 1993 (#73) - 260k.
gal_75773_65a7d9f231729.jpg
 
T70 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (50 Euro note) (#73) - 190k.
gal_75773_65a7d9f2a7f8b.jpg
T71 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (20 Euro note) (#73) - 190k.
gal_75773_65a7dab7affa5.jpg
 
T72 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (5 Euro note) (#73) - 190k.
gal_75773_65a7dab82ceae.jpg
 
T73 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Darwin Frog) (#73) - 180k.
gal_75773_65a7dac27700f.jpg
 
T74 - 2.8 Ecus Gibraltar 1998 (#80) - 200k.
gal_75773_65a7dac5067c7.jpg
 
T76 - 1 Peso Dominican Republic 1969 (#85) - 380k.
gal_75773_65a7dad1bad9a.jpg
 
T77 - 10 Rupees India 1980, Proof (#88) - 900k.
gal_75773_65a7dad44ed03.jpg
 
T78 - 1 Crown Gibraltar 1993 (#73) - 260k.
gal_75773_65a7dae1c1a22.jpg
 
T79 - 1 Crown Isle of Man 1990 (kỷ niệm World Cup Italy 1990) (#1) - 350k.
gal_75773_65a7dae24b88d.jpg
 
T80 - 1 Crown Isle of Man 1981 (#1) - 200k.
gal_75773_65a7daece4cfb.jpg
T81 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dc2467d01.jpg
 
T82 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dc250f5fc.jpg
 
T83 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dc304157d.jpg
 
T84 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k. 
gal_75773_65a7dc30bc429.jpg
 
T85 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dc3b69d64.jpg
 
T86 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dc3bdbf62.jpg
 
T87 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k. 
gal_75773_65a7dd791d780.jpg
 
T88 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dd7991b3c.jpg
 
T89 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dd83c2e0b.jpg
 
T90 - 1000 Dobras S.Tome E Principe 1996 (Proof) (#8) - 350k.
gal_75773_65a7dd8442a70.jpg
T91 - 100 Guilders Suriname 1996, mintage: 500 xu (#14) - 690k.
gal_75773_65a7de4e7d7d2.jpg
 
T92 - 100 Guilders Suriname 1996, mintage: 500 xu (#14) - 690k.
gal_75773_65a7de4f02d6e.jpg
 
T93 - 5 Dollars Niue 1989 (#14) - 250k.
gal_75773_65a7de59e62ba.jpg
 
T94 - 1 Crown Isle of Man 1987 (#14) - 220k.
gal_75773_65a7de5a67f47.jpg
 
T95 - 1 Crown Isle of Man 1987 (#14) - 220k.
gal_75773_65a7de64910ff.jpg
 
T96 - 1 Crown Isle of Man 1987 (#14) - 220k.
gal_75773_65a7de650ebe1.jpg
 
T97 - 1 Crown Isle of Man 1987 (#14) - 220k.
gal_75773_65a7de7494a66.jpg
 
T98 - Lot 2 xu Monaco 1994 (#14) - 1900k. 
gal_75773_65a7de7513bac.jpg
gal_75773_65a7de758d264.jpg
 
T99 - 2 Pounds Bailiwick of Jersey 1995 (#14) - 250k.
gal_75773_65a7de8944014.jpg
 
T100 - 1 Dollar Hong Kong 1999 (Macau Returns to China) (#14) - 290k.
gal_75773_65a7de89c47ce.jpg
T101 - 5 Dollars Niue 1988 (#3637) - 250k.
gal_75773_65a7df51393fb.jpg
 
T102 - 1 Peso Dominican Republic 1988, nguyên bìa và tem (Proof) (#33) - 200k.
gal_75773_65a7df578dd60.jpg
gal_75773_65a7df58248a0.jpg
 
T103 - 1 Crown Gibraltar 1991, nguyên bìa và tem (#33) - 250k.
gal_75773_65a7df62d947d.jpg
gal_75773_65a7df636c710.jpg
 
T104 - 1 Kwacha Malawi 1971 (Proof) (#30) - 380k.
gal_75773_65a7df6ee32cd.jpg
 
T105 - 1 Crown Isle of Man 1987 (#30) - 250k.
gal_75773_65a7df6f838ff.jpg
 
T106 - 10 Francs Congo 2008 (Silver Plate, Proof), nguyên hộp (#30) - 450k.
gal_75773_65a7df79cfacf.jpg
gal_75773_65a7df7a64e78.jpg
 
T107 - 4 Dollars Antigua 1970 (FAO) (#30) - 890k.
gal_75773_65a7df85b02b6.jpg
 
T108 - 4 Dollars Montserrat 1970 (FAO) (#30) - 890k.
gal_75773_65a7df8663b4a.jpg
 
T109 - 4 Dollars Saint Lucia 1970 (FAO) (#30) - 890k.
gal_75773_65a7df931a7a3.jpg
 
T110 - 1 Pound Cyprus 1989, nguyên hộp (#30) - 600k.
gal_75773_65a7df9d0cf31.jpg
gal_75773_65a7df9d92f61.jpg
T111 - 1 Pound Cyprus 1988, nguyên hộp (#30) - 480k.
gal_75773_65a7e08415005.jpg
gal_75773_65a7e084bce97.jpg
 
T112 - 25 New Pence Gibraltar 1971 (#5036) - 250k.
gal_75773_65a7e0907b22e.jpg
 
T113 - 1 Crown Gibraltar 1980 (#5250) - 200k.
gal_75773_65a7e09109841.jpg
 
T114 - 1 Crown Gibraltar 1993 (#5350) - 220k.
gal_75773_65a7e09b1f560.jpg
 
T115 - 1 Crown Gibraltar 1993 (#5350) - 220k.
gal_75773_65a7e09b92617.jpg
 
T116 - 5 E-C-U Thụy Sĩ 1995 (#5858) - 350k.
gal_75773_65a7e0a6405c2.jpg
 
T117 - 2 Pounds Bailiwick of Guernsey 1995 (#6158) - 350k.
gal_75773_65a7e0a6df922.jpg
 
T118 - 100 Forint Hungary 1982 (#6758) - 200k.
gal_75773_65a7e0b9699ca.jpg
 
T119 - 5 Dollars Marshall Islands 1988, nguyên bìa (#2022) - 350k.
gal_75773_65a7e0bd155fd.jpg
gal_75773_65a7e0bf2dd0a.jpg
 
T120 - 5 Dollars Marshall Islands 1989, nguyên bìa (#2022) - 350k.
gal_75773_65a7e0e6a47d8.jpg
gal_75773_65a7e0e737ab5.jpg
T121 - 5 Dollars Marshall Islands 1988, nguyên bìa và tem (#2022) - 300k.
gal_75773_65a7e2a8720fd.jpg
gal_75773_65a7e2a929749.jpg
 
T122 - 5 Dollars Niue 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 250k.
gal_75773_65a7e2a9af0fe.jpg
gal_75773_65a7e2aa3d3f1.jpg
 
T123 - 5 Dollars Niue 1987, nguyên bìa và tem (#2022) - 250k.
gal_75773_65a7e2c2a2965.jpg
gal_75773_65a7e2c321fa2.jpg
 
T124 - 5 Dollars Niue 1991, nguyên bìa và tem (#2022) - 250k.
gal_75773_65a7e2c3976a9.jpg
gal_75773_65a7e2c4267a2.jpg
 
T125 - 5 Dollars Cook Islands 1991, nguyên bìa và tem (#2022) - 250k.
gal_75773_65a7e2deab5c5.jpg
gal_75773_65a7e2df3d6bb.jpg
 
T126 - 10 Kip Laos 1996 (FAO) (#2022) - 390k.
gal_75773_65a7e2eb2ddef.jpg
 
T127 - 5 Dollars Australia 2000 (Weightlifting) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e2f4cef62.jpg
gal_75773_65a7e2f54c05d.jpg
 
T128 - 5 Dollars Australia 2000 (Athletics) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e2f5c9d7f.jpg
gal_75773_65a7e2f64baed.jpg
 
T129 - 5 Dollars Australia 2000 (Gymnastics) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e30a15f7e.jpg
gal_75773_65a7e30a8aef0.jpg
 
T130 - 5 Dollars Australia 2000 (Cycling) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e30b22f65.jpg
gal_75773_65a7e30baaed8.jpg
T131 - 5 Dollars Australia 2000 (Triathlon) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e3fecfd23.jpg
gal_75773_65a7e3ff4f355.jpg
 
T132 - 5 Dollars Australia 2000 (Football) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e3ffc596c.jpg
gal_75773_65a7e400499cf.jpg
 
T133 - 5 Dollars Australia 2000 (Tennis) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e414a5686.jpg
gal_75773_65a7e4152a7ce.jpg
 
T134 - 5 Dollars Australia 2000 (Softball) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e415a5ef6.jpg
gal_75773_65a7e4162eccb.jpg
 
T135 - 5 Dollars Australia 2000 (Wrestling) (#7070) - 250k.
gal_75773_65a7e42f726c1.jpg
gal_75773_65a7e42ff1514.jpg
 
T136 - 10 Dollars East Caribbean States 1981 (FAO) (#6969) - 380k.
gal_75773_65a7e43a2b843.jpg
 
T137 - 2 Pounds Bailiwick of Jersey 1987 (#6969) - 320k.
gal_75773_65a7e43a9f93a.jpg
 
T138 - 100 Lira Turkey 1982 (#6969) - 250k.
gal_75773_65a7e446ce5be.jpg
 
T139 - 100 Forint Hungary 1982 (#6969) - 200k.
gal_75773_65a7e4474d4f3.jpg
 
T140 - 25 New Pence Gibraltar 1971 (#7171) - 250k.
gal_75773_65a7e447c5f24.jpg
T141 - 1 Dollar Hong Kong 1999, nguyên hộp (#7272) - 380k.
gal_75773_65a7e54910fde.jpg
gal_75773_65a7e54985e2b.jpg
 
T142 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 20 Euro), nguyên hộp (#7272) - 250k.
gal_75773_65a7e552be09d.jpg
gal_75773_65a7e5533b7cc.jpg
 
T143 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 50 Euro), nguyên hộp (#7272) - 250k.
gal_75773_65a7e55c820ed.jpg
gal_75773_65a7e55d069a9.jpg
 
T144 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 200 Euro), nguyên hộp (#7272) - 250k.
gal_75773_65a7e567f1e56.jpg
gal_75773_65a7e56873174.jpg
 
T145 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 500 Euro), nguyên hộp (#7272) - 250k.
gal_75773_65a7e571ecbe8.jpg
gal_75773_65a7e572739ae.jpg
 
T146 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 50 Euro), nguyên hộp (#7272) - 250k.
gal_75773_65a7e57f4b4fc.jpg
gal_75773_65a7e57fc3489.jpg
 
T147 - 1000 Kwacha Zambia 1999 (Banknote 100 Euro), nguyên hộp (#7272) - 250k.
gal_75773_65a7e58be6833.jpg
gal_75773_65a7e58c7b2e2.jpg
 
T148 - 10 Dollars East Caribbean Territories 1981 (#7575) - 600k.
gal_75773_65a7e59be6dc3.jpg
 
T149 - 1 Crown Gibraltar 1991 (#7557) - 250k.
gal_75773_65a7e59c69625.jpg
 
T150 - 1 Dollar New Zealand 1975 (#7676) - 200k.
gal_75773_65a7e59ce2f58.jpg

T151 - 5 Shillings Somali 1970 (FAO) (#7878) - 250k.
gal_75773_65a7e676d55b0.jpg

T152 - 25 Pence Bailiwick of Jersey 1977 (#7878) - 200k.
gal_75773_65a7e6775fbcd.jpg

T153 - 2.8 E.C.U.S Gibraltar 1994 (#7777) - 250k.
gal_75773_65a7e6829a443.jpg

T154 - Lot 14 xu 1000 Kwacha Zambia (Tiền giấy trong tiền xu) - 2800k.
Mỗi xu đều được bảo quản trong hộp nhựa, chất lượng đẹp.
gal_75773_645df0f890bf1.jpg
gal_75773_645df1015e39c.jpg

T155 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Purple Frog) (#8282) - 120k.
gal_75773_65a7e6b0af924.jpg

T156 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Purple Frog) (#8282) - 120k.
gal_75773_65a7e6c4bdba3.jpg

T157 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Blue Poison Arrow) (#8282) - 120k.
gal_75773_65a7e6b137317.jpg

T158 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Darwin Frog) (#8282) - 120k.
gal_75773_65a7e6d32c3a2.jpg

T159 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Darwin Frog) (#8282) - 60k.
gal_75773_65a7e6d3ad37d.jpg

T160 - 10 Kwacha Malawi 2010 (Amazon Horned) (#8282) - 120k.
gal_75773_65a7e6d42f659.jpg

T161 - 2 Birr Ethiopia 1982 (World Soccer Games) (#8282) - 350k.
gal_75773_65a7eb2b69685.jpg
gal_75773_65a7eb2bdfb7b.jpg

T162 - 1 Dollar Fiji 1969 (#8485) - 250k.
gal_75773_65a7eb3529834.jpg

T163 - 1000 Kwacha Zambia (Jumper Ant) (#8585) - 220k.
gal_75773_65a7eb35a1890.jpg

T164 - 1000 Kwacha Zambia (Giant Hornet) (#8585) - 220k.
gal_75773_65a7eb4216227.jpg

T165 - 1000 Kwacha Zambia (Harvest Ant) (#8585) - 220k.
gal_75773_65a7eb428b29a.jpg

T166 - 1 Dollar Cook Islands 2005 (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eb4edcfb6.jpg

T167 - 2 Pounds Bailiwick of Jersey 1987 (nguyên bìa và tem) (#8585) - 380k.
gal_75773_65a7eb569de38.jpg
gal_75773_65a7eb5732977.jpg

T168 - 5 Dollars Australia 2000 (Weightlifting) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eb6319f7e.jpg
gal_75773_65a7eb63b94f8.jpg

T169 - 5 Dollars Australia 2000 (Archery) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eb6fed7a1.jpg
gal_75773_65a7eb7251b44.jpg

T170 - 5 Dollars Australia 2000 (Gymnastics) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eb732263c.jpg
gal_75773_65a7eb73abbd2.jpg

T171 - 5 Dollars Australia 2000 (Football) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ec81bbd15.jpg
gal_75773_65a7ec827821e.jpg

T172 - 5 Dollars Australia 2000 (Equestrian) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ec82ee7fb.jpg
gal_75773_65a7ec83717c8.jpg

T173 - 5 Dollars Australia 2000 (Rowing) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ec9638f4f.jpg
gal_75773_65a7ec96ae130.jpg

T174 - 5 Dollars Australia 2000 (Badminton) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ec9733002.jpg
gal_75773_65a7ec97af14b.jpg

T175 - 5 Dollars Australia 2000 (Sailing) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eca7e657a.jpg
gal_75773_65a7eca87e26b.jpg

T176 - 5 Dollars Australia 2000 (Table Tennis) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eca9044e3.jpg
gal_75773_65a7eca9797ce.jpg

T177 - 5 Dollars Australia 2000 (Fencing) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ecb90f071.jpg
gal_75773_65a7ecb9850da.jpg

T178 - 5 Dollars Australia 2000 (Boxing) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ecba07e17.jpg
gal_75773_65a7ecba7d260.jpg

T179 - 5 Dollars Australia 2000 (Taekwondo) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eccce8f9d.jpg
gal_75773_65a7eccd6e043.jpg

T180 - 5 Dollars Australia 2000 (Wrestling) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eccde4bb7.jpg
gal_75773_65a7ecce68f09.jpg

T181 - 5 Dollars Australia 2000 (Handball) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ed7a61f91.jpg
gal_75773_65a7ed7b1f69d.jpg

T182 - 5 Dollars Australia 2000 (Athletics) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ed7baff3d.jpg
gal_75773_65a7ed7c40599.jpg

T183 - 5 Dollars Australia 2000 (Softball) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ed8eb4c15.jpg
gal_75773_65a7ed8f45582.jpg

T184 - 5 Dollars Australia 2000 (Hockey) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ed8fbd145.jpg
gal_75773_65a7ed9045abc.jpg

T185 - 5 Dollars Australia 2000 (Cycling) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ed9e941a9.jpg
gal_75773_65a7ed9f130a7.jpg

T186 - 5 Dollars Australia 2000 (Aquatics) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ee8884b95.jpg
gal_75773_65a7ee8922623.jpg

T187 - 5 Dollars Australia 2000 (Basketball) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ee899b51a.jpg
gal_75773_65a7ee8a240c7.jpg

T188 - 5 Dollars Australia 2000 (Shooting) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ee9ab5325.jpg
gal_75773_65a7ee9b3b864.jpg

T189 - 5 Dollars Australia 2000 (Modern Pentathlon) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7ee9bb27b8.jpg
gal_75773_65a7ee9c44777.jpg

T190 - 5 Dollars Australia 2000 (Judo) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eeac50bf5.jpg
gal_75773_65a7eeacca7c3.jpg

T191 - 5 Dollars Australia 2000 (Baseball) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eed12c85b.jpg
gal_75773_65a7eed1aef0f.jpg

T192 - 5 Dollars Australia 2000 (Volleyball) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eed2374fd.jpg
gal_75773_65a7eed2acdac.jpg

T193 - 5 Dollars Australia 2000 (Triathlon) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eee39a501.jpg
gal_75773_65a7eee41e979.jpg

T194 - 5 Dollars Australia 2000 (Tennis) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eee4a1c8c.jpg
gal_75773_65a7eee53872a.jpg

T195 - 5 Dollars Australia 2000 (Canoe/Kayak) (#8585) - 250k.
gal_75773_65a7eef41eea7.jpg
gal_75773_65a7eef49764f.jpg

Liên hệ: 090.828.2524 (Zalo, Viber).
Góp ý
Đăng bởi: Thu Trang
Địa chỉ: TPHCM, HCM
Ngày đăng tin: 21:26 11/11/2023
Ngày cập nhật: 16:57 03/03/2024
Báo cáo