Bộ dây loa High End Fadel ART. Made In France

35.000.000 ₫
Thông tin mô tả
AUDIOGERMANYSHOP
CHUYÊN LINH PHỤ KIỆN ÂM THANH GERMANY.
HÀNG ĐƯỢC NHẬP TRỰC TIẾP TẠI GERMANY.

-Bộ dây loa High End Fadel ART COHERENCE. Made in France.
Chiều dài: 2x 2.5m
Giá bán: 45.000.000 VNĐ

 

 
AUDIOGERMANY SHOP
CHUYÊN LINH PHỤ KIỆN ÂM THANH GERMANY.
HÀNG ĐƯỢC NHẬP TRỰC TIẾP TẠI GERMANY.
-Cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn với những sản phẩm bán ra cho khách hàng không đúng xuất xứ.

http://audiophile.vn/thread-24074-chuyen-linh-phu-kien-am-thanh-germany-/1
-Bộ dây loa High End Fadel ART. Made in France.
Chiều dài: 2x 2.5m
Giá bán: 35.000.000 VNĐ

-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 1-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 2-Bộ dây loa High End Fadel ART. Made in France.
Chiều dài: 2x 3m
Giá bán: 25.000.000 VNĐ

attachFullattachFull
Bộ dây loa High End Fadel Art Bi-Wire. Made in France.
Chiều dài: 2x 2m
Giá bán: 25.000.000 VNĐ

attachFullattachFull
 
 

Bộ dây loa High End Fadel Art Bi-Wire. Made in France.
Chiều dài: 2x 3m
Giá bán: 31.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 5-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 6-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 7-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 8


Bộ dây loa German highend. Made in Germany.
Chiều dài: 2x3m 

Giá bán: 23.500.000 VNĐ.
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 9-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 10-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 11
 
- Ổ điện audio High end Fadel Art . Made in France.
Gía bán: 13.500.00VNĐ
attachFullattachFullattachFullattachFull 
 
Ổ Điện Audio Siltech.Made in HOLLAND 
Gía bán: 12.000.000 VNĐ
attachFullattachFullattachFullattachFull

Ổ Điện Audio HMS Audio.Made in Germany
Chiều dài dây 3m.
Gía bán: 9.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 12-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 13-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 14

-Dây tín hiệu âm thanh High End Silver-Gold /WBT-0150. Made in Germany.
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 18.500.000 VNĐ

-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 15-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 16-Dây tín hiệu âm thanh phono High End FADEL ART. Made in France.

Chiều dài: 2x1.5m. Giá bán: 9.600.000 VNĐattachFullattachFullattachFull


-Dây tín hiệu âm thanh High End Acapella Silver. Made in Germany.
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 15.600.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 17-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 18

-Bộ Cầu Loa Burmester
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 19-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 20


-Bộ đầu jack loa càng cua FURUTECH
Giá bán: 3.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 21-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 22

-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream. Made in France.
Chiều dài: 2x3m
Giá bán: 15.600.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 23-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 24


-Dây tín hiệu âm thanh High End FADEL ART. Made in France.
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 8.600.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 25-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 26


-Dây tín hiệu âm thanh Fadel Aero Litz. Made in France
Chiều dài: 2x 1m
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 27-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 28

-Dây tín hiệu âm thanh Fadel Aero Litz. Made in France
Chiều dài: 2x 1.2m
Giá bán: 5.100.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 29-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 30


-Bộ dây loa HMS Elektronik In Concerto MKII BI-WIRE/WBT-0645. Made in Germany.
Chiều dài: 2x 3m
Giá bán: 18.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 31-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 32-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 33

-Bộ dây loa HMS Elektronik In Concerto SINGLE-WIRE/WBT-0645. Made in Germany.
Chiều dài: 2x 4m
Giá bán: 17.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 34-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 35

- Bộ dây loa High End AC Absolute Créations Audio Kabel / OP-TIM. Made in France
Chiều dài: 2x 3m
Giá bán: 17.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 36-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 37

-Dây tín hiệu âm thanh Burmester Silver XLR. Made in Germany
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 11.500.000 VNĐ
-Dây tín hiệu âm thanh Burmester Silver XLR (Hàng DEMO). Made in Germany
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 10.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 38-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 39-Dây tín hiệu âm thanh High End FADEL ART. Made in France.
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 8.200.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 40-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 41-Dây tín hiệu âm thanh Burmester LILA3 XLR . Made in Germany
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 6.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 42-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 43-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 44

-Dây tín hiệu âm thanh Inakustik Referenz 1302 XLR. Made in Germany
Chiều dài: 2x 1.2m
Giá bán: 8.600.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 45-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 46


-Dây tín hiệu âm thanh High End Phono Original SME. Made in England.
Chiều dài: 2x 1.3m
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 47-Bộ dây loa High End Fadel Art The Stream Flex Plus SINGLE-WIRE /WBT-0 - 48

 
 
-Dây tín hiệu âm thanh High End FADEL ART. Made in France.
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 7.500.000 VNĐ

Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in GermanyDây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 2

-Dây tín hiệu âm thanh Fadel Aero Litz XLR. Made in France
Chiều dài: 2x 1m
Giá bán: 5.200.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 4Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 6


-Dây tín hiệu âm thanh High End Coaxial Digital Burmester. Made in Germany
Chiều dài: 2m
Giá bán: 4.800.000 VNĐ

Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 24Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 26Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 28

-Dây tín hiệu âm thanh Burmester Lila3 XLR4-XLR4. Made in Germany
Chiều dài:2x1m
Giá bán: 6.500.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 30Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 32Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 34-Dây tín hiệu âm thanh Burmester Lila3 XLR3-XLR4. Made in Germany
Chiều dài:2x0.75m
Giá bán: 4.600.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 36Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 38


-Bộ dây loa HMS Elektronik In Concerto SINGLE-WIRE/WBT-0645. Made in Germany.
Chiều dài: 2x 3m
Giá bán: 16.500.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 40Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 42Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 44


-Dây tín hiệu âm thanh Fadel Art /WBT-0101 . Made in France
Chiều dài: 2x 0.75m
Giá bán: 5.600.000 VNĐ

Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 46Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 48

-Dây tín hiệu âm thanh Burmester LILA3. Made in Germany
Chiều dài: 2x1m
Giá bán: 5.100.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 50Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 52

-Bộ dây loa High End Fadel Art . Made in France.
Chiều dài: 2x3m
Giá bán: 12.500.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 54Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 56Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 58


-Bộ dây loa High End EINSTEIN SINGLE-WIRE. Made in Germany
Chiều dài: 2x 1.8m
Giá bán: 7.500.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 60Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 62Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 64-Bộ cầu loa Inakustik 1302. Made in Germany
Giá bán: 3.200.000 VNĐ
Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 66Dây tín hiệu âm thanh High End EINSTEIN XLR. Made in Germany - 68


 
AUDIOGERMANY SHOP
CHUYÊN LINH PHỤ KIỆN ÂM THANH GERMANY.
PHẠM VĂN THỊNH.
Địa chỉ: Lương Sử A – Quốc Tử Giám – Văn Chương – Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại: 093.246.8899 – email: audiogermany.vn@gmail.com
Xem thêm: http://www.audiophile.vn/thread-24074-chuyen-linh-phu-kien-am-thanh-germany-/1
CTK: PHAM VAN THINH
Vietcombank_CN 344 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội . STK : 0021000320172
Techcombank_ CN Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. STK: 19025963919011
Góp ý
Được đăng bởi: AUDIOGERMANY SHOP
Địa điểm: Hà Nội
IP: 42.113.61.232
Ngày đăng tin: 13:33 05/01/2021
Cập nhật lần cuối lúc: 20:56 16/07/2024
Báo cáo