Tụ điện nhiều trị số

1.000.000 ₫
Thông tin mô tả

Thông tin thêm: Tụ Mỹ.Mới, chưa dùng. Bao ship nhanh Viettel.
(Ship COD thì người mua trả phí)!

ERIE Ceramic 47p/1500V=0.000047uf/1500V. Giá 100.000 đồng/8 con
 
Silver Mica 53pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver Mica 62pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
68pf/600V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
Silver Mica 75pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver Mica 90pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver mica 120pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
Silver Mica 62pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver mica 160pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
Silver Mica 170pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
Sangamo Silver Mica 270pf/500V=0.00027uf.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver Mica 300pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver Mica 390pf/500V.Giá 100,000đồng/4 con
 
Silver Mica 660pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
Silver Mica 2200pF/500V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
Pyramid 0.001uf/600V.Giá 100.000 đồng/1 con.(Tụ dầu Mỹ mới chưa dùng)
 
Ceramic Disc  1500pF/500V=0.0015uf. Giá 100.000 đồng/4 con
 
CRC 0.0015uf/50V và Jan 0.0016uf/50V.Giá 100,000 đồng/4 con
 
West cap 0.0015uf/600V.Giá 300,000 đông/1 cặp
 
Ceramic Disc  1800pF/500V=0.0018uf. Giá 100.000 đồng/4 con
 
Hopkins 0.0018uf/300V.Giá 300,000 đồng/1 cặp.Tụ Mỹ mới chưa dùng
 
West cap 0.0018uf/1000V.Giá 300,000 đông/1 cặp
 
RMC Ceramic 0.002uF~2000pF/500V. Giá 100.000 đồng/4 con
 
West cap 0.0033 uf/400V.Giá 300,000 đông/1 cặp
 
Good All 0.0039uf/400V.Giá 100.000đồng/1 cặp
 
VitaminQ 0.0047uf/1000V.Giá 400,000 đồng/1 cặp
 
Good All 0.0068uf/400V.Giá 100.000đồng/1 cặp
 
Ceramic Disc  0.01F/1000V.Giá 100.000 đồng/4 con
 
Sprague mã JAN 0,01uf/50V.Giá 100,000 đồng/1 cặp
 
Gudeman 0,01uf/400V,Giá 300,000 đồng/cặp
 
Sangamo 0.01uf/600V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
West cap 0.01uf/400V..Giá 400.000 đồng/1 cặp
 
West cap 0.01uf/600V..Giá 400.000 đồng/1 cặp
 
West_cap  0.01uf/1000V.Giá 450.000 đông/1 cặp
 
Cornell Dubilier (C-D) 0.01uf/400V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
VitaminQ 0.01uf/600V.Giá 400,000 đồng/1 cặp
 
West_cap  0.015uf/1000V.Giá 500.000 đông/1 cặp
 
Ceramic Disc 0.02uf/500V.Giá 100.000 đồng/4 con
Loại này dung sai 50%,nên có thể đo lựa 0,01uf -->>0,02uf theo yêu cầu
 
Tụ đôi Southern 2 X 0.0195ufx/1200V.Giá 150,000 đồng/1 con
 
Chicago 0.02uf/600V.Giá 300.000 đồng/cặp
 
gudeman 0.02uf/400V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
Sprague Orange Drop 0.022uf/800V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
West cap 0.022uf/600V..Giá 600.000 đồng/1 cặp
 
West cap 0.022uf/1000V..Giá 700.000 đồng/1 cặp
 
Good All 0.024uf/400V.Giá 300.000đồng/1 cặp
 
Chicago 0.033uf/600V.Giá 300.000 đồng/cặp
 
CRC 0.033uf/400V.Tụ Mỹ mới chưa dùng.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
Aerovox 0.033uf/600V.Giá 450,000 đồng/1 cặp
 
West cap 0.033uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp
 
Good all 0.047uf/400V.Giá:300.000đồng/cặp

 

Cornell Dubilier (C-D) 0.047uf/200V.Giá 400.000 đồng/cặp

West-Cap 0.047uf/300V.Giá 500,000 đồng/1 cặp

Cornell Dubilier (C-D) 0.047uf/600V.Giá 600.000 đồng/cặp

 
West cap 0.056uf/200V..Giá 300.000 đồng/1 cặp
 
Sangamo 0,068uf/200V.Giá 300,000 đồng/cặp
 
Sprague 0.068uf/200 V.Giá 400.000 đồng//1 cặp
 
Gudeman 0.068uf/400V.Giá 500.000đồng/cặp
 
Sprague mã JAN 0.068uf/400 V.Giá 500.000 đồng//1 cặp
 
Sprague Hyrel Q. 0.068uf/400 V.Giá 550.000 đồng//1 cặp
 
VitaminQ 0.068uf/600V.Giá 700,000 đồng/1 cặp
 
West_cap  0.082uf/400V.Giá 800.000 đông/1 cặp.(Thay được cho  0.1uf  )
 
Good all 0.1uf/200V.Giá 100,000 đồng/2 con

West_cap  0.1uf/100V.Giá 300.000 đồng/ cặp

GEN INSTR  và CDE 0.1uf/200V. Giá 300.000 đồng/cặp

Gudeman 0.1uf/200V. Giá 300.000 đồng/cặp

Astron 0.1uf/200V.Giá 300.000 đồng/cặp

VitaminQ 2x0.1uf/400V.Giá:500.000 đồng/cặp
 
VitaminQ 0.1uf/400V.Giá:600.000 đồng/cặp
 
Cornell Dubilier (C-D) 0.1uf/400V.Giá 800.000 đồng/cặp
 
Sprague Vitamin Q  0.1uf/300V.Giá:800.000 đồng/cặp.
Dòng HYREL  Q = High Reliability Q.(Tốt hơn Vitamin Q tiêu chuẩn)
 
Pyramid 0.1uF/400VDC.Giá 800,000 đồng/1 cặp
 
CRC 0.1uf/600V.Tụ Mỹ mới chưa dùng.Giá 1 triệu đồng/1 cặp
 
Sprague mã JAN 0.1uf/400 V.Giá 500,000đồng/1 con
 
Sprague 0.1uf/1500 V.Giá 1.5 triệu đồng/1 cặp
 
West_cap  0.1uf/2000V.Giá;1,8 triệu đồng/ 1cặp mới
cặp đã chấm hàn đã bán
 
West cap 0.12uf/300V..Giá 700.000 đồng/1 cặp
 
Gudeman 0.15uf/200V. Giá 300.000 đồng/cặp
 
Ajax 0.15uf/400V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
West_cap  0.15uf/400V.Giá 800.000 đông/1 cặp
 
Sprague 0.15uf/1000 V.Giá 600.000 đồng//1 cặp
 
Sprague 0.22uf/100V.Giá 100.000 đồng/4 con
 
IMB 0.22uf/100V.Giá 100.000 đồng/4 con
 
Sprague 0.22uf/50 V.Giá 400.000 đồng//1 cặp
 
West_cap  0.22uf/50V.Giá 300.000 đông/1 cặp
 
Sprague 0.22uf/200 V.Giá 400.000 đồng//1 cặp
 
VitaminQ 0.22uf/200V.Giá 400,000 đồng/1 cặp
 
Sprague mã JAN 0,22uf/200V.Giá 500,000/1 cặp
 
West cap 0.22uf/400V..Giá 600.000 đồng/1 cặp
 
West_cap  0.22uf/400V.Giá 900.000 đồng/ cặp 
 
VitaminQ 0.27uf/300V.Giá 800,000 đồng/1 cặp
 
West cap 0.27uf/1000V.Giá 1.2 triệu đông/1 cặp
 
Gudeman 0.33uf/200V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
West-cap 0.33/200V.Giá 500.000 đồng/cặp
 
West_cap  0.33uf/300V.Giá 700.000 đông/1 cặp
 
Pyramid 0.33uF/300VDC.Giá 700,000 đồng/1 cặp
 
Sprague 0.33uf/400 V.Giá 1 triệu đồng/1 cặp
 
VitaminQ 0.33uf/400V.Giá 1,2 triệu đồng/1 cặp(Còn 1 cặp)
 
Tụ Mỹ Sprague mã JAN 0.33uf/400V. Giá 1,2 triệu đồng/cặp. 
 

Tụ dầu 0.33uf/300V Western mã GA -51223L5 .Nhãn vitaminQ.Tụ nos chưa dùng.

Giá 1,5 triệu đồng/1 cặp

Astron 0.33uf/600V.Giá 1 triệu đồng/1 cặp
 
Good all khủng long 0.4uf/1200V.Giá 700,000 đồng/1 con (38X67mm)(Còn 1 con)
 
West_cap  0.47uf/50V.Giá 500.000 đông/1 cặp

Gudeman 0.47uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp

VitaminQ 0.47uf/100V.Giá 550,000 đồng/1 cặp

West_cap  0.47uf/100V.Giá 550.000 đông/1 cặp

Tụ dầu GEN INSTR 0.47uf-200V.Giá:600.000 đồng/cặp

 
Acushnet 0.47uf/600V.Giá 800,000 đồng/1 cặp.(còn 1 con lẻ)
 
West_cap  0.47uf/400V.Giá 1,2 triệu đồng/1 cặp
 
West_cap  0.47uf/600V.Giá 1,6 triệu đông/1 cặp
 
Solar 0.5uf/100V.Giá 300.000 đồng/1 cặp.(Tụ dầu Mỹ mới chưa dùng)
 

Cornell Dubilier (C-D) 0.5uf/600V.Giá 800.000 đồng/cặp

VitaminQ 0.56uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
West_cap  0.56uf/200V.Giá 600.000 đông/1 cặp
 
Sprague 0.56uf/400V.Giá 700.000 đồng/1 cặp
 

Cornell Dubilier (C-D) 0.68uF/200-300VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp

 
Pyramid 0.68uF/200-300VDC.Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
Astron 0.68uf/100V.Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
Sangamo 0,68uf/300V.Giá 700,000 đồng/cặp
 
Pyramid 0.68uf/400V.Giá 1 triệu đồng/1 cặp
 
VitaminQ 0.82uf/100V.Giá 600,000đồng/1 cặp

Pyramid 1uf/200V.Tụ dầu Mỹ chưa dùng.Giá 600,000 đồng/1 cặp

Cornell Dubilier (C-D) 1uf/300V.Giá 500.000 đồng/cặp

Tụ dầu nos chưa dùng.VitaminQ 1uf/300V.Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
Gudeman 1uf/300V .Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
Gudeman 1uf/200V .Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
West-cap 1uf/100V.Giá 500.000 đồng/cặp
 
West-cap 1uf/200V.Giá 600.000 đồng/cặp
 
Vitanim Q 1uf/300V.Giá:650,000 đồng/1 cặp
 
Sprague 1uf/400V.Giá 800.000 đồng/1 cặp(Còn 1 con)
 
Sprague 1uf/1000V.Giá 700.000đồng/1 cặp
 
Sprague black beauties 1uf/400V.Giá 900.000 đồng/1 cặp
 
Deltafilm 1.5uf/100V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
Sprague 1,5uf/200V.Giá 300.000 đồng/1 cặp
 
West-cap 1,5uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp
 
Sprague mã JAN 1.5uf/600V.Tụ Mỹ mới chưa dùng.Giá 650,000 đồng/1 con
 
Sprague 1,7uf/1000V.Giá 1.2 triệu đồng/1 cặp
 
Sprague 2uf/200V.Giá 600,000 đồng/1 cặp(Còn 3 con)
 
Good All 2uf/50V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
 
Sprague 2uf/100V.Giá 700.000 đồng/1 cặp
 
Sprague 2uf/200V.Giá 800.000 đồng/1 cặp
 
Sprague 2uf/400V.Giá 900.000 đồng/1 cặp
 
Plastic 2uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
 
Plastic 2.2uf/200V.Giá 600.000 đồng/1 cặp
 
Dayton Audio 2.2uf/250V.Giá 450.000đồng/1 cặp
 
Dayton Audio 3uf/250V.Giá 450.000đồng/1 cặp
 
TRW 3uf/400V.Giá 450,000 đồng/1 cặp
 
Potter 3uf/170V.Giá 500.000 đồng/1 cặp.(Tụ dầu Mỹ mới chưa dùng)
 
Sprague 3uf/150V.Giá 800,000 đồng/1 cặp 

 
Dayton Audio 3.3uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp
 
Tụ dầu Dearborn 4uf/100V.Tụ Mỹ mới chưa dùng,Giá 500,000 đồng/1 cặp
 
Dayton Audio 4uf/250V.Giá 500.000đồng/1 cặp
 
Electrocube 4,7uf/200V.Giá 100,000 đồng/1 cặp
 
Cornell Dubilier (C-D) 4.7uf/250V.Giá 100.000 đồng/cặp
 
ASC 5uf/280V.Giá 300,000 đồng/1 cặp
 
Dayton Audio 6.8uf/250V.Giá đã hết
 
Tụ dầu Mỹ 10uf/25V chưa dùng.Giá 500,000 đồng/1 cặp.
Tektronix là hãng chuyên sản xuất dụng cụ đo lường.
 
Sprague Atom 10uf/150V..Giá 200.000 đồng/1 con
 
Tụ dầu West cap 12uf/200V.Tụ Mỹ mới chưa dùng.Chữ mờ,cố gắng đọc thì vẫn được.
Giá 1 triệu đồng/1 cặp
 
Dayton Audio 20uf/250V.Giá 600.000đồng/1 cặp
 
BMI 22uf/250V.Giá 150,000 đồng/1 con.
 
BMI 22uf/250V loại 3 râu.Giá 150,000 đồng/1 con.
 
Dayton Audio 25uf/250V.Giá 700.000đồng/1 cặp
 
Sprague Atome 30uf/150V.Giá 200.000 đồng/1 con.
 

Cornell Dubilier (C-D) 33uf/150V.Giá 120.000 đồng/con

 
Sprague 33uf/160V.Giá 150.000 đồng/1 con
 
BMI 33uf/450V.Giá 300,000 đồng/1 con.
 
BMI 35uf/200V.Giá 200,000 đồng/1 con.
 
Dayton Audio 40uf/250V.Giá 800.000đồng/1 cặp
 
Tụ Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con
 
Tụ Sprague Tantalum 47uF/35V.Giá 100,000đồng/2 con
 
Rifa Thụy Điển 47uf/63V.Giá 150.000 đồng/2 con
 
Sprague Atome 50uf/25V.Giá 200.000 đồng/1 con.
 
Sprague 50uf/25V nos chưa dùng.Giá 100,000 đồng/1 con
 
Tụ Mỹ nos,dùng cho phân tần.
56uf/50V.Giá 150,000 đồng/1con.(Loại này dùng trong phân tần loa Altec)
 
Rifa Thụy Điển 100uf/100V.Giá 100.000 đồng/1 con
 
Sprague Atom100uf/50V.Giá 200.000 đồng/1 con
 
Sprague 100uf/63V.Giá 100.000 đồng/1 con
 
Sprague 100uf/250V.Giá 400.000 đồng/1 con
 
Tụ lọc nguồn GEN INSTR 100uf-400V,nos chưa dùng.Giá 500,000 đồng/1 con
 
Sprague 150uf/50V.Giá 100.000 đồng/1 con
 
Sprague Atom 200uf/50VDC.Giá 200.000đồng/1 con
 
Sprague Atom 220uf/50VDC.Giá 200.000đồng/1 con
 
Sprague Atom 240uf/50V.Giá 200,000 đồng/1 con
 
Sprague 330uf/35V.Giá 100.000 đồng/1 con
 
Sprague 470uf/25V.Giá 100.000 đồng/2 con
 
Mallory 500uf/50V.Giá 150.000 đồng/1 con
 
Sprague 1000uf/25V. KT 20x57mm.Giá 150,000 đồng/1 con
 
 
 
Góp ý 3
Được đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa điểm: Bình Dương
IP: 42.114.103.146
Ngày đăng tin: 18:41 05/08/2018
Cập nhật lần cuối lúc: 06:47 25/04/2024
Báo cáo

DANH MỤC ×