Volume & Công tấc,Chuyển mạch.Balance. Adapter ,Chân đèn 2A3/300B,,PX4,

600.000 ₫
Thông tin mô tả
 
 

Giá đã bao gồm phí ship nhanh Viettel.( ship COD thì người mua trả phí)

Volume Allen Bradley 1,1M &100K. Made in USA Giá 600.000đồng/1 cái.
(Một ngăn là 1,1M và 1 ngăn 100K)
 
Volume CTS dual 1,2M;1,3M;1,4M;1,5M;1,6M1,7M;1,8M.Made in USA (Nos),
Đồng giá 500.000đồng/1 cái.
 
 
Volume CTS dual 500K. Made in USA (Nos),.Giá 700.000đồng/1 cái.
 
Volume  RCA 500 KOhm x 2 .Giá 700.000đồng/1 cái.

Volume A-B 500K,có công tấc on/off.Made in USA (Nos).Giá 500.000 đồng/cái.

 
Volume A-B 500K,.Made in USA (Nos),chưa chấm hàn.Giá 500.000 đồng/cái.
 
Volume CTS đôi 500K.Made in USA (Nos),.Giá:500.000 đồng/cái.̣
 
Volume CTS đơn 500K.Made in USA (Nos),.Giá:300.000 đồng/cái.̣(Còn 1 cái)
 
 
Volume đôi 250K CTS.Made in USA (Nos),.Giá 700.000 đồng/cái.
 
Volume Mỹ 250K mới chưa dùng.Giá 300,000/1 cái
 
 

Volume 250K & công tấc.Hàng Mỹ ,mới chưa dùng.Giá 250,000 đồng/1 cái

Volume A-B 200K,còn hộp zin.Made in Mexico (Nos),.Giá 500.000 đồng/cái.

Volume Egen dual 100K.Made in England (Nos),.Giá 700.000đồng/1 cái.
 
Volume CTS dual 100K.Made in England (Nos),.Giá 600.000đồng/1 cái.
 
 
Volume A-B 100K,có công tấc on/off.Made in Mexico (Nos),.Giá 500.000 đồng/cái.
 
Volume Centralab mạ vàng,100K..Made in USA..Giá 600.000 đồng/cái.
 
Volume CTS đơn,100K..Made in USA.Chân giữa mạ vàng.Giá 500.000 đồng/cái.
 
Volume Violet Japan 100kohm.Giá 150.000đồng/1 cái
 
Volume công tấc CTS một ngăn 100K và 1 ngăn 10K.Giá 600,000 đồng/1 cái
 
Balance Matsushita Japan 100kx2.Giá 100.000đồng/1 cái
 
Volume Clarostat 75Kohm .U.S.A.Mới chưa dùng.Giá 400,000 đồng/1 cái
 
CTS USA 50K,Nos chưa dùng.Giá 150,000 đồng/1 cái
 
Volume CTS 50KOhm X2.Chân trắng giá 500,000 đồng/1 cái
 
Volume CTS 50KOhm X2.Chân mạ vàng. Giá 600,000 đồng/1 cái
 
Volume đôi 50K ALPS Japan .(Nos) chưa chấm hàn.Giá 300.000/1 cái
 
Volume CTS 15 Kohm.Made in U.S.A.Giá 200,000 đồng/1 cái
 
 
Biến trở dây quấn 1K/5W  CTS.Made in USA .Giá 100.000 đồng/cái.
 
Biến trở dây quấn 1K/8W Clarostat.Made in USA .Giá 100.000 đồng/cái.
 
Chuyển mạch Pai Pend USA,nos nib chưa dùng.Có công tấc on/off.Giá 300.000 đồng/1 cái
 

Chuyển mạch Mallory 4 cổng.Hàng Mỹ nos chưa dùng.

Giá 250,000 đồng/1 cái

Chân đèn 9 pin.dùng cho đèn 9 chân tăm.Hàng Mỹ.mới chưa dùng.2 lớp Bakelite.Giá 70,000 đồng/1 cái

Chân đèn 4 pin  United Kingdom ,dùng cho PX4,PX25,RGN 1064,FW4/500
Hàng mới  chưa dùng .Giá 200,000 đồng/1 
 
Chân đèn Novar 9 pin U.S.A dùng cho đèn E55L,7868.Giá 300,000 đồng/1 cái
 
 
Chân  đèn Johnson  2A3/300B. Giá 1,6 triệu đồng/1 cặp:(Có bán lẻ 1 cái)
 
Adapter chuyển đèn ECC40 sang 6SN7.
Giá 680,000 đồng/1 cặp
 
Adapter chuyển đèn ECC40 sang 12AU7.Giá 680.000 đồng/1 cặp
 
Góp ý 4
Được đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa điểm: Bình Dương
IP: 42.118.214.126
Ngày đăng tin: 17:45 11/04/2019
Cập nhật lần cuối lúc: 20:14 16/07/2024
Báo cáo