GIAO LƯU
THANH LÝ
THANH LÝ
THANH LÝ
THANH LÝ
Bán thiết bị âm thanh xưa bao gồm amply, loa thùng, máy hát cổ. Là địa chỉ thân quen của cộng đồng yêu thích thiết bị âm thanh cổ xưa.
Moderator: Thanh Sang, AUDIOF